ČeskyEnglish

SVOL - Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR

Výzva MZe k podávání ohlášení a žádostí o příspěvek na podporu adaptace lesních ekosystémů

MZe zveřejnilo 3. února výzvu k podávání ohlášení a žádostí o finanční příspěvek na podporu adaptace lesních ekosystémů na klimatickou změnu vlastníkům nestátních lesů za obdoví 2022 až 2026 (program Tn).

Formulář ohlášení pro rok 2022 v modulu pro žadatele je nyní zpřístupněn.

Veškeré náležitosti naleznete pod tímto odkazem.

MODUL POR ŽADATELE.

V případě dotazů můžete psát na: prispevky@mze.cz

Pokud máte zájem o tento příspěvek, je zapotřebí provést ohlášení vstupu do programu co nejdříve po zpřístupnění v modulu. Podpora se počítá za období od podání ohlášení k příslušnému krajskému úřadu do konce kalendářního roku, za který se přijímají žádosti. Příjem žádostí za rok 2022 pak bude probíhat od 1. března do 31. května 2023.

Obrázek

Sazba finančního příspěvku činí 4,22 Kč/ha/den.

Podmínky získání podpory a další podrobnosti jsou uvedeny podrobně v dokumentu ZDE.

Ačkoliv se SVOLu podařilo v rámci jednání zmírnit požadavky na velikost holiny, množství ponechaného dříví k zetlení i na procentické zastoupení stanoviště nevhodných dřevin, není republikový výbor SVOLu s výslednou podobou podmínek podpory zcela spokojen a o možných budoucích změnách programu bude jednat s ministrem zemědělství.

Aktuální stanovisko SVOL v reakci na tiskovou konferenci ministra zemědělství.