ČeskyEnglish

SVOL - Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR

Z jednání republikového výboru SVOL v Č. Budějovicích

26. ledna 2010 se uskutečnila pravidelná schůze republikového výboru SVOL v Českých Budějovicích. Pozvání přijala 1. náměstkyně primátora města Českých Budějovic Ing. Ivana Popelová a zástupce ředitele a jednatele společnosti Lesy a rybníky města Českých Budějovic Ing. Josef Schoř.

Úvodem jednání zhodnotil předseda SVOL dopady hospodařské krize na hospodaření v nestátních lesích. Připomněl, že výrazný pokles cen dřeva (u jehličnatého 20 - 25 %) zasáhl vlastníky lesa již v době prvních příznaků ekonomické krize na podzim roku 2008 a poté se ještě prohloubil o dalších 5-10 %. To se samozřejmě promítlo do celkového hospodaření firem, neboť tržby za dříví jsou v podstatě jediným významným zdrojem příjmů většiny vlastníků lesa. Nepříznivý vývoj situace na trhu se proto snažily firmy eliminovat dramatickým snížením výdajů, na minimum se omezila zejména údržba majetku, lesních cest apod., někde došlo i ke snižování počtu zaměstnanců.

Vzhledem k tomu, že vlastník lesa je ze zákona povinen provést v lese řadu činností, ať je jeho ekonomická situace jakákoli, bylo hlavním tématem schůze přidělování příspěvků na hospodaření v lesích v jednotlivých krajích. Převodem těchto prostředků z centra (MZe) do krajských rozpočtů zákonem o rozpočtovém určení daní počínaje rokem 2005 došlo k opuštění jednotného a fungujícího systému. Kraje mají svrchované právo nad těmito prostředky rozhodovat a v době, kdy se jim nedostávají peníze, výdaje do lesů škrtají s tím, že požadavky na vlastníky lesa jsou státním zadáním. Členové republikového výboru proto přijali usnesení, ve kterém bude SVOL usilovat o centrální stanovení podmínek a výplaty finančních příspěvků na hospodaření v lesích změnou výše uvedeného zákona.

Silné znepokojení vyjádřil republikový výbor také nad způsobem, jakým bylo vyhlášeno výběrové řízení na pěstební a těžební práce na období let 2011-2020 v lesích spravovaných státním podnikem LČR. Výrazné zvýšení průměrné výměry jedné jednotky a objemu požadovaných prací od jednoho dodavatele povede podle názoru členů výboru SVOL k rozdělení trhu několika velkými fimrami, neboť menší a střední firmy nebudou schopny splnit zadávací kritéria. Nastavení pravidel soutěže tak dává tušit vážné existenční potíže drobných živnostníků a další odliv kvalifikované pracovní síly z lesnictví.

Marie Růžková
2.2.2010