ČeskyEnglish

SVOL - Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR

XXI. Konference SVOL: Novým předsedou je Ing. Jiří Svoboda

XXI. Konference SVOL, která proběhla v úterý 7. září v třebíčském hotelu ATOM měla ryze pracovní náplň. Mimo jiné přinesla odpověď na otázku, jak bude vypadat nové vedení SVOL pro období 2021 - 2025. Předsedou SVOL je Ing. Jiří Svoboda, 1. místopředsedou Ing. Petr Blána (KCL), 2. místopředsedou Ing. Richard Podstatzký (KSL) a 3. místopředsedou Ing. Jaroslav Semerák (KOL)

Byly rovněž projednány a schváleny nové stanovy SVOL a přítomní byli seznámeni s výsledky činnosti sdružení v uplynulém období a plány do budoucna. Ty se týkají především dalších jednání ohledně udržitelného financování lesnicko-dřevařského sektoru, posílení vlastnických práv i další práce na pozitivním obrazu vlastníků lesa pro veřejnost.

"Chtěl bych všem, kteří mě volili, především poděkovat za důvěru. Čekám přísun náročných výzev, kterým hodlám s pomocí kolegů čelit, ostatně ve SVOLu působím již řadu let a nejdu tedy do neznáma. Původně jsem o kandidatuře neuvažoval, zejména vzhledem k tomu, že LDO Přibyslav, které již dvacet let řídím, se nachází přímo uprostřed kůrovcové kalamity. Posléze jsem ale svoje stanovisko přehodnotil, cítím velkou pokoru a věřím, že společně s kolegy povedeme SVOL správným směrem," řekl Ing. Jiří Svoboda ve svém úvodním projevu. "Úkolů je před námi obrovské množství a jsou spojeny zejména s budováním respektu SVOLu ať už ze strany politiků nebo veřejnosti, dosažení smysluplného modelu financování, které zohlední fakt, že díky svému majetku poskytujeme společnosti celou řadu ekosystémových služeb a velmi důležitým hlediskem je také zachování možnosti hospodaření v lesích, důsledná ochrana vlastnických práv. Rozhodně se nesmíme dostat do pozice jakýchsi "přijímačů" dotací, až prosebníků a ztratit svobodu v lesích hospodařit."

Konference SVOL ukládá republikovému výboru SVOL mimo jiné aktivně se účastnit pracovních skupin Aplikačního dokumentu Koncepce státní lesnické politiky, usilovat o zaištění adekvátní vinanční pomoci vlastníkům lesů v roce 2021 a v letech nadcházejících při likvidaci následků scha a kůrovcové kalamity a na adaptaci lesních porostů na klimatickou změnu, usilovat o zavedení právně nárokovatelného systému plateb za poskytování ekosystémových služeb lesních majetků... Další body se týkají PRV, lesních cest, propagace udržitelného hospodaření v lesích, novely nýhradové vyhlášky č. 335, arondace lesních pozemků aj.

Specifickým bodem je reforma stávajícího systému státní správy lesů s cílem zřízení samostatného Ministerstva lesního a vodního hospodářství a vytvoření podmínek pro funkční odbornou správu na úrovni okresů a sdružování drobných vlastníků lesů.

Plné znění usnesení XXI. Konference SVOL

Zástupci regionálních organizací v republikovém výboru SVOL:

Ing. Vladimír Blahuta – region Severomoravský

Ing. Jan Kalafut – region Jihočeský

Ing. Arnošt Korecký – region Středočeský

Ing. Jiří Neshyba – region Jihomoravský

Ing. Václav Toman – region Plzeňský

Radomír Charvát – region Východočeský

Ing. Václav Konopík – region Karlovarský

Ing. Petr Markes – region Severočeský

Ing. Jiří Svoboda – region Vysočina