ČeskyEnglish

SVOL - Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR

Výzva MZe k podávání žádosti zveřejněna

Ministerstvo zemědělství zveřejnilo výzvu k podávání žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích za období od 1. 10. 2017 do 31. 12. 2018.

Výzva se vyhlašuje v podobě Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování finančního příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích za období od 1. 10. 2017 do 31. 12. 2018 (čj. 49334/2019-MZE-16221 ze dne 28. 11. 2019).

Příjem žádostí probíhá od 29. 11. 2019 do 28. 2. 2020.

Žádosti se povinně vyhotovují v prostředí formulářové aplikace (modulu) pro žadatele zveřejněného (včetně uživatelské příručky zde: http://eagri.cz/public/web/mze/lesy/lesnictvi/pestovani-a-ochrana-lesu/kurovcova-kalamita/financni-prispevky-na-kurovcove/modul-pro-zadatele-verze-pro-plne.html.

Znění zásad dotačního programu - k dispozici zde.

Oproti verzi pravidel uveřejněné na webu ministerstva 21.10.2019 došlo některým zpřesněním:

  • u žadatele, který je účetní jednotkou vedoucí účetnictví, se v případě prodeje dříví nastojato určí sazba finančního příspěvku podle čtvrtletí  odvozeného od DUZP na účetním nebo daňovém dokladu o prodeji dříví (ev. dle data vystavení tohoto dokladu),
  • u žadatele, který je účetní jednotkou vedoucí účetnictví, se v případě prodeje dříví nastojato odběrateli, který na základě smluvního vztahu zároveň prováděl těžbu tohoto dříví, se určí sazba finančního příspěvku podle DUZP na účetním nebo daňovém dokladu o prodeji dříví (ev. dle data vystavení tohoto dokladu),
  • u žadatele, který není účetní jednotkou vedoucí účetnictví, se v případě prodeje dříví odvozuje sazba od DUZP na účetním nebo daňovém dokladu o prodeji dříví (ev. dle data vystavení tohoto dokladu) nebo od data uzavření smlouvy o prodeji dříví. Pokud bude žadatel prodej dříví prokazovat smlouvou, musí ji pak samozřejmě uvést do soupisy a její prostou kopii přiložit k žádosti.

Stručná příručka pro žadatele - k dipozici zde. Změny (upřesnění), které nastaly ve finální verzi zásad oproti jejich předběžně zveřejněnému konceptu, jsou v této příručce označeny žlutě.

Žadatelé, kteří mají žádosti v modulu připravené, je tedy mohou odeslat na krajský úřad.

Žádosti podávejte, pokud možno co nejdříve.