ČeskyEnglish

SVOL - Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR

Vývoj gradace kůrovce v NP Šumava v roce 2010

V návaznosti na Stanovisko ze dne 19.2.2009, s ohledem na vývoj gradace kůrovce v Národním parku Šumava a prognózu na rok 2010 se Odbor lesního hospodářství České akademie zemědělských věd obrací na vládu České republiky, Ministerstvo životního prostředí, krajské úřady a další zainteresované orgány s naléhavou výzvou, ve které mimo jiné žádá o provedení zásadních opatření jako např. vyloučení tzv. managementových režimů s tím, že kůrovce je třeba hubit a neponechat ho množit tam, kde se nachází.

Akademici upozorňují zejména na to, že při rozhodování o osudu Národního parku Šumava došlo k závažnému selhání vědy, která byla ovlivněna ideologií a dogmaty. Celé znění stanoviska je k dispozici zde.

Marie Růžková
22.4.2010