ČeskyEnglish

SVOL - Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR

Výše příspěvku za škody způsobené kůrovcem loni jsou pro vlastníky obrovským zklamáním

Částka 3,6 miliardy korun, vyčleněná od státu na pomoc pro nestátní i státní vlastníky lesů jako příspěvek na škody způsobené kůrovcovou kalamitou v roce 2020, je podle SVOL zcela nedostatečná.

"Výsledek jednání Ministerstva zemědělství a Ministerstva financí je pro nás obrovským zklamáním," říká místopředseda SVOL pověřený vykonáváním funkce předsedy Ing. Stanislav Janský. "Částka 3,6 mld. Kč pro všechny vlastníky lesa znamená ve skutečnosti kompenzaci necelých 10% újmy, která státním i nestátním vlastníků lesa v roce 2020 v důsledku kůrovcové kalamity, deformace tržních cen prací, sazenic a při prodeji kůrovcového dříví vznikla. Zejména menší vlastníci v nejhůře postižených oblastech nebudou tak schopni řádně obnovit své zničené lesy, kalamita je připravila o příjmy z prodeje dříví i na několik desítek let dopředu. Chápeme napjaté diskuze při řešení  požadavků na státní rozpočet v důsledku pandemie, tornáda a ostatních neočekávaných událostí. Obnova lesů je však klíčová pro zmírnění změn klimatu, CO2 neutralitu i zvýšení biodiverzity naší krajiny."

Vlastníci přitom vyčíslili minimální částku za "kůrovce" v roce 2020 na 7 miliard korun (a tuto částku shledal naprosto adekvátní také Senát, který její vyčlenění vládě doporučil). Podrobnosti naleznete ZDE.

Jaký je konkrétní dopad nedostatku financí ilustruje příklad jednoho z členů SVOL - Městské lesy Dačice, masivně postiženého kůrovcovou kalamitou v předchozích letech.

Jednatel společnosti Ing. Kamil Kupec upozorňuje, že v konečném důsledku může vést až k úplnému zastavení zaslesňovacích prací.

"Majetek města Dačice byl v průběhu let 2015-20120 postižen kůrovcovou kalamitou takovým způsobem, že bylo během těchto let odlesněno 60 % výměry lesa. To představuje holiny v celkové rozloze více jak 220 ha. Náklady na zalesnění a následnou péči o nově obnovené porosty jsou v průměru na 1 ha 270 tis. Kč. Celkově tedy musí vlastník vynaložit prostředky ve výši  cca 60 mil. Kč. To jsou nutné výdaje, tak aby byly znovu obnoveny všechny funkce lesa, jak je vyžaduje objednávka společnosti. Během příštích 20 let jsou těžební možnosti minimální, a proto není žádný finanční příjem hospodaření na lesním majetku. Jediným zdrojem finančních prostředků jsou tedy dotační tituly, kompenzace a vlastní zdroje. Do současné doby společnost obdržela příspěvky ve výši 8 mil. Kč  to představuje zlomek nákladů na obnovu lesních porostů. Nedostatek finančních prostředků se projevuje zpomalením obnovy holin a může dojít až k úplnému zastavení zalesňovacích prací. Toto zastavení bude mít fatální důsledky nejenom pro vlastníka, ale celou společnost. Zejména s ohledem na klimatické důsledky v regionu, protože stejně jsou postiženi všichni vlastníci lesa na Dačicku a zejména drobní vlastníci nemají jiné finanční zdroje na obnovu svého majetku."

Další informace připravujeme