ČeskyEnglish

SVOL - Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR

Navrhovaný povinný odstup při předjíždění cyklisty by znamenal kolaps na lesních cestách EDIT

Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR (SVOL) podporuje usnesení Ústavně právního výboru a Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu PČR, které nesouhlasí s návrhem novely zákona o pozemních komunikacích přijatým Poslaneckou sněmovnou ve třetím.  Oba senátní výbory shodně navrhují zrušení pevně stanovené vzdálenosti povinného odstupu při předjíždění cyklistů na 1,5 metru (resp. 1 metr).  Pokud by vstoupila v platnost poslanecká verze novely, mohlo by to vést ke kolapsu pohybu na lesních cestách. Senát projedná novelu zákona na své plenární schůzi, která začíná 9. června.


„Vlastníkům by v případě, že povinný odstup vstoupí v platnost, nezbývalo než některé komunikace pro potřeby cyklistů uzavřít, aby se neocitli mimo zákon,“
upozorňuje Stanislav Janský, místopředseda SVOL pověřený vykonáváním funkce předsedy. „Proto věříme, že Senát přihlédne k závěrům výborů i naší argumentaci a zítra podpoří pozměňovací návrh, který z našeho pohledu velmi problematickou formulaci z novely zákona vypustí.“

Nová povinnost by se totiž vztahovala také na účelové komunikace, které slouží ke spojení jednotlivých nemovitostí pro potřeby jejich vlastníků nebo ke spojení těchto nemovitostí s ostatními pozemními komunikacemi nebo k obhospodařování zemědělských a lesních pozemků.

Obrázek

„Problém je ten, že na většině těchto komunikací nelze s ohledem na jejich konstrukční parametry, zejména šířku, požadovaný minimální odstup dodržet,“ říká Stanislav Janský.
Navrhovaná povinnost by podle SVOL významně ztížila možnost hospodaření na pozemcích zemědělského půdního fondu a pozemcích určených k plnění funkcí lesa, protože by se doprava na nich kriticky zpomalila. „Rychlost pohybu motorových vozidel používaných k hospodaření na pozemcích obsluhovaných účelovými komunikacemi, by se totiž nezbytně rovnala rychlosti jízdy nejpomalejšího z cyklistů, a musela by být dodržována zpravidla po celé délce účelové komunikace, protože místa, kde můžete předjet cyklistu v požadované odstupové vzdálenosti, na lesních cestách prostě nejsou,“ vysvětluje Stanislav Janský s tím, že ve svém důsledku by tak nová povinnost vedla k osazování těchto komunikací dopravní značkou B8 Zákaz vjezdu cyklistů.
„Je potřeba si uvědomit, že tyto cesty mají primárně sloužit k obhospodařování lesa a slušní cyklisté jsou na nich stejně tak jako chodci sice vítáni, ale měli by mít stále na paměti, že jsou vlastně na návštěvě na majetku někoho jiného a podle toho se také chovat.  Je zbytečným extrémem zákonem povýšit jejich zájmy nad účel toho, k čemu je komunikace určena,“ míní Jaroslav Semerák, člen předsednictva SVOL a jednatel podniku Lesy a parky Trutnov s. r. o. „V případě, že se na takové cestě najednou ocitne lesní technika, cyklisté nebo i chodci, bude ideální vzít do hrsti selský rozum a také vzájemnou ohleduplnost, aby se nikomu nic nestalo. A to se týká všech zúčastněných.“

TZ je ke stažení ZDE.

EDIT:
Návrh na zamítnutí návrhu novely nebyl schválen - pro 26, proti 15.
PN (pozměňovací návrh) v usnesení Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu v bodě, který se týká vypuštění bezpečného odstupu z novely,  nebyl schválen - pro 37, proti 27.
Byl přijat PN senátora Ladislava Kose, který změkčuje sankce při nedodržení bezpečného odstupu při předjíždění cyklistů a posunutí účinnosti zákona - pro 67, proti 0.
Pro vrácení návrhu zákona ve znění PN schválených Senátem hlasovalo pro 63, proti 1.