ČeskyEnglish

SVOL - Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR

Vláda uvolní slíbené prostředky pro vlastníky lesů na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity

Dobrá zpráva pro nestátní vlastníky lesů, kteří momentálně bojují s historicky nejrozsáhlejší kůrovcovou kalamitou a dalšími dopady klimatické změny, přišla ze strany vlády. Vláda schválila návrh ministra zemědělství Miroslava Tomana a uvolní 1,2 miliardy korun na dofinancování žádostí o příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity  za IV. Q 2017 a rok 2018. Žádosti nebudou kráceny. Kraje mohou tedy jejich administraci neprodleně zahájit (nebo v ní pokračovat - část žádostí podaných v r. 2019 již  byla vyplacena).

Nestátní vlastníci lesů celkem požádali o 2,8 miliardy korun (žádostí bylo cca 6,5 tisíce) – v roce 2019 bylo uvolněno z vládní rozpočtové rezervy 1,5 miliardy, nyní tedy vlastníci získají 1,2 miliardy ze státní rezervy a zbývajících 100 milionů korun bude čerpáno z nespotřebovaných výdajů MZe.

"Jde o zásadní podporu, pokud bychom ji vlastníkům lesů neposkytli, řada z nich by měla existenční problémy. My ale potřebujeme lidi v lesnictví udržet, a to zejména v současné krizové situaci, jinak by neměl kdo obnovit naše lesy. To by znamenalo ekologickou katastrofu," řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.

Nejvíce žádostí míří z krajů, které nejvíce zasáhla kůrovcová kalamita, tedy ze Slezska, Moravy a Vysočiny a do jižních Čech. Zhruba polovina žádostí přišla od fyzických osob, dalších téměř 40 % žádostí pak od obcí. Podle zásad dotačního programu se původně mělo o uplatněných žádostech rozhodnout do 30. června, ve stejné lhůtě měly být žádosti i vyplaceny. SVOL v rámci jednání s ministerstvem zemědělství komunikoval urychlení výplaty finančních prostředků jako absolutní prioritu a setkal se s pochopením. S ohledem na tíživou ekonomickou situaci vlastníků lesů, kterou zhoršuje i epidemie COVID-19, SVOL žádá krajské úřady, aby administraci žádostí maximálně urychlily a Ministerstvo zemědělství mohlo náhrady škod vlastníkům lesů poukázat v průběhu dubna.

"Kraje nyní mají jistotu, že mohou zúřadovat všechny žádosti, které od nestátních vlastníků lesů obdržely, a nic nestojí v cestě tomu, aby tak učinily," uvádí předseda SVOL Ing. František Kučera. "Zatím to funguje jen někde, ale vlastníci potřebují finance neprodleně, aby je mohli použít na obnovu lesů po kůrovcové kalamitě a další činnosti, které pro budoucí generace lesy zachrání nebo obnoví. Více než kdy jindy jsme se v těchto dnech přesvědčili, že les potřebuje celá společnost."

Situace s vyplácením se v různých krajích republiky liší, vlastníci lesů přitom často čekají na pomoc s velkým napětím. Finanční prostředky jsou mimo jiné i alfou a omegou pro to, zda mohou dát práci lidem, kteří v souvislosti s nouzovým stavem v republice přišli o příjem. „Peníze jsme již dostali, momentálně nám v lese pracuje asi čtyřicet lidí, zalesňujeme, stavíme oplocenky… Bez podpory ze strany státu by to nebylo absolutně možné,“ říká Ing. Kamil Kupec, jednatel společnosti Městské lesy Dačice. Právě Dačice se staly mementem zkázy původně zdravých lesů kůrovcovou kalamitou. Podívejte se na VIDEO.
Ne všude je však situace příznivá, někteří vlastníci finanční kompenzaci z vládního dotačního programu stále nemají a to navzdory tomu, že s žádností neváhali. K tomu říká ředitel společnosti Lesní družstvo obcí Ledeč nad Sázavou Martin Souček. „Zažádali jsme začátkem prosince, kraj Vysočina však zatím žádost nezúřadoval a na peníze čekáme. Je to pro nás klíčová položka rozpočtu – téměř deset miliónů korun. Velmi si oddechnu, až budou na účtu a budeme je moct v péči o lesy využít. Část majetku našeho lesního družstva leží ve Středočeském kraji a tam jsme již dotace dostali, takže je zřejmé, že se jedná o rychlost úřadního šimla v jednotlivých krajích.“ Jak známo, Vysočina patří ke krajům, které kůrovec zcela zdevastoval a finance na obnovu lesů jsou nyní naprosto zásadní položkou v hospodaření vlastníků.

Další fáze dotačního programu se bude týkat těžeb kůrovcového dříví provedených v roce 2019. MZe v průběhu května dokončí pravidla pro podání žádostí za rok 2019 a požádá vládu o potřebné finanční prostředky tak, aby mohl příjem žádostí a výplata proběhnout ve druhém pololetí roku 2020. Dotační program je schválen Evropskou komisí do roku 2021.