ČeskyEnglish

SVOL - Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR

Veřejné slyšení k Petici "Zdravé a prosperující lesy pro příští generace" - podrobnosti

Nepromeškejte příležitost zeptat se senátorů na jejich stanovisko ke kůrovcové kalamitě a suchu v lesích. Přijďte jim říct svůj názor a podpořit petici SVOL "Zdravé a prosperující lesy pro příští generace". Připojte se k nám už tento čtvrtek 16. května přímo na půdě Senátu.

Pozvánka

na veřejné slyšení

Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice,

které se koná

dne 16. května 2019 od 13:00 hodin

ve Frýdlantském salónku Valdštejnského paláce „A“

k petici „Zdravé a prosperující lesy pro příští generace“

(senátní tisk č. 53)

I.

ZAHÁJÍ A MODERUJE

senátorka Jaromíra Vítková, členka výboru

PŘEDSTAVENÍ PETICE

Ing. Marie Růžková, zástupkyně petičního výboru

Ing. Richard Podstatzký, zástupce petičního výboru

Ing. František Kučera, zástupce petičního výboru

Radomír Charvát, zástupce petičního výboru

Ing. Petr Skočdopole, předseda Komory církevních lesů

II.

VÝBOR PRO ÚZEMNÍ ROZVOJ,

VEŘEJNOU SPRÁVU A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

senátor Miloš Vystrčil

PODVÝBOR PRO ZEMĚDĚLSTVÍ

VÝBORU PRO HOSPODÁŘSTVÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A DOPRAVU

senátor Tomáš Czernin

III.

STANOVISKA ZÁSTUPCŮ DOTČENÝCH ORGÁNŮ A ORGANIZACÍ, ODBORNÍKŮ A OSTATNÍCH HOSTŮ

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR

Ing. Vladimír Dolejský, Ph.D., náměstek pro řízení sekce ochrany přírody a krajiny

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR

Mgr. Patrik Mlynář, náměstek pro řízení sekce lesního hospodářství

MINISTERSTVO FINANCÍ ČR

Ing. Karel Tyll, náměstek pro řízení sekce veřejné rozpočty

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

Mgr. František Kubeš, ředitel odboru urbánní politiky

KRAJ VYSOČINA

Ing. Bc. Martin Hyský, radní pro oblast lesního a vodního hospodářství,

zemědělství a životního prostředí

LESY ČESKÉ REPUBLIKY

Ing. Vladimír Krchov, Ph.D., ředitel lesního a vodního hospodářství

ČESKÁ INSPEKCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Ing. Erik Geuss, Ph.D., ředitel

ÚSTAV VÝZKUMU GLOBÁLNÍ ZMĚNY AV ČR, v. v. i.

prof. RNDr. Ing. Michal V. Marek, DrSc., dr. h. c., ředitel

ASOCIACE PROFESIONÁLNÍCH MYSLIVCŮ ČR

Ing. Libor Řehák, Ph.D., prezident

FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, KATEDRA EKOLOGIE LESA,

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA

prof. Ing. Miroslav Svoboda, Ph.D., vedoucí Katedry

IV.

DISKUZE

SHRNUTÍ, ZÁVĚREČNÉ SLOVO

Jiří Drahoš v. r.

předseda výboru

Svou účast, prosím, potvrďte do 15. května 2019

na info@svol.cz

Prezence účastníků od 12:30 hod. ve Valdštejnském paláci, recepce „A“.

Průkaz totožnosti nutný. Předpokládané ukončení je do 16:00 hodin.

Vystoupení účastníků jsou chráněna autorskými právy.

Účastníci veřejného slyšení souhlasí se zveřejněním svých vystoupení na internetových stránkách Senátu PČR a dávají souhlas s dalším šířením.