ČeskyEnglish

SVOL - Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR

SVOL a budoucí lesníci: Přednáška na téma obnova kalamitních holin proběhla v Trutnově

Čeká je péče o hospodářské lesy. Proto je důležité, aby budoucí lesníci zůstali do nejvíce spjati s realitou, která je v zaměstnání čeká, znali novinky v oboru a měli příležitost získat fundované odpovědi na své otázky. SVOL 19. února uspořádal první z řady přednášek pro studenty České lesnické akademie Trutnov. Úvodním tématem bylo to, co dnes lesníci musí neprodleně zabezpečit: Obnova kalamitních holin.

„Příjemně nás překvapilo, jaký úspěch přednáška mezi studenty zaznamenala,“ říká Ing. Tomáš Dohnanský, odborný poradce SVOL v lesnictví a ochraně přírody, který byl společně s Ing. Leugnerem z Výzkumné stanice Opočno jedním z přednášejících. „Ráno jsem si cestou do Trutnova říkal, že si to tam studenti přijdou „odsedět“ povinně, ale nakonec byli soustředění, téma je velmi zajímalo a položili i podnětné otázky k věci."
Přednáška byla určena pro studenty 3. a 4. ročníků všech oborů a studenty 2. ročníků oboru Ekologie a životní prostředí. Hlavním tématem byla obnova kalamitních holin a s ní související legislativa. Studenti se dozvěděli, co je kalamitní holina, jaká je druhová skladba kalamitních holin, co upravuje Vyhláška 298/2018 a mnoho dalšího. „Klíčové je, aby budoucí lesníci dobře znali péči o les skutečně z pohledu lesnické profese a nepodléhali extrémním přístupům typu, že nejlepší způsob je nechat les přírodě, aby si poradila sama.“
Přednášku v Trutnově vnímá SVOL jako „první vlaštovku“, spolupráci se středními a vysokými školami hodlá v budoucnu nadále prohlubovat. „Když jsem viděl ten úspěch, měl jsem upřímnou radost,“ uzavírá Tomáš Dohnanský s tím, že další přednáška se bude konat 11. března a studenti se seznámí s ekonomickými aspekty hospodaření v lese.