ČeskyEnglish

SVOL - Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR

Skládka dřeva z kůrovcové kalamity na zemědělském pozemku - nová pravidla

Vlastníkům lesů se v boji s kůrovcovou kalamitou otevřela nová možnost krátkodobého skladování dřeva na zemědělské půdě bez finančního postihu pro zemědělce. Hlavní dosavadní překážka v domluvě mezi vlastníky lesů a zemědělci - obava o ztrátu zemědělské dotace, nyní padla. Jaké jsou podmínky?

V rámci jednotné žádosti 2020 je nově umožněno žadatelům podávat Ohlášení vyšší moci - mimořádných okolností mimo jiné i z důvodu definovaného jako "Složiště dřeva na DPB z důvodu kůrovcové kalamity v lesích - skladování dřeva na zemědělském pozemku z důvodu kůrovcové kalamity."

V rámci dokumentu SZIF "Informace pro žadatele týkající se zásahu vyšší moci – úmrtí, vyšší moci – mimořádných okolností (OVM), změny žadatele (ZŽ) a ukončení zemědělské činnosti (UZČ)“ je nově řešena situace, kdy skládka dřeva z kůrovcové kalamity vznikne po podání žádosti a dřevo bude skladováno dočasně, nejpozději do konce kalendářního roku, za který je poskytována dotace, což vytváří prostor pro krátkodobé skládkování kůrovcového dříví na zemědělských pozemcích, aniž by žadatelé byli kráceni na dotacích z vyjmenovaných titulů.

"Pro vlastníky lesa jde v současné situaci o vstřícný krok ze strany Ministerstva zemědělství," komentuje opatření Ing. Martin Fojt, správce Kolowratských lesů. Připomíná, že možnosti skladovat dřevo mimo les jsou v aktuální situaci, kdy se ještě ztížil odbyt dřeva v souvislosti s nouzovým stavem v republice, pro vlastníky lesů důležité. "Vyvézt kůrovcové dřevo z lesa a mít ho kde skladovat, to je pro boj s kůrovcem klíčové a vlastníci lesů nová pravidla určitě vítají jako pomoc." Martin Fojt však zdůrazňuje, že v rámci zmíněného opatření je pro vlastníky lesů, kteří nemají vlastní zemědělskou půdu, klíčovým faktorem postoj samotných jednotlivých zemědělců. "Bude hodně záležet na tom, jak jim SZIF novou skutečnost podá, aby se skladování kůrovcového dřeva za nově daných podmínek neobávali jen proto, že nebudou mít dostatek čerstvých informací a budou se zbytečně bát ztráty nároku na zemědělskou dotaci."

Radomír Charvát ze společnosti Lesní družstvo Vysoké Chvojno však upozorňuje na další aspekt problematiky - tento způsob krátkodobého skladování vlastníkům bezpochyby pomůže, když se  v republice ještě ztížil prodej dřeva v souvislosti s nouzovým stavem, ale nejde o dlouhodobě vyhovující řešení. "Takto skladované dřevo velmi rychle ztrácí na kvalitě. Původně stavební dřevo se vyschnutím změní na palivové dříví, které k ničemu jinému než k topení nebude vhodné a to povede k dalším ekonomickým dopadům na nestátní vlastníky lesů. Vhodným dlouhodobým řešením je legislativa povolující takzvané mokré skladování dřeva na volných vodních plochách, při kterém dřevo ztrácí i po dvou třech letech pouze přibližně dvacet procent své kvality." Podle informací SVOL se nyní Ministerstvo zemědělství touto možností zabývá.

Podmínky, formuláře a způsob podání "vyšších mocí", včetně nezbytných dokladů, jsou k dispozici na webových stránkách SZIF, v sekci JEDNOTNÁ ŽÁDOST, v záložce KE STAŽENÍ, v části OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ.

  • Celý dokument SZIF "Informace pro žadatele týkající se zásahu vyšší moci ...." je možné stáhnout ve formátu PDF ZDE. Kůrovcové dřevo řeší strany 9 - 11.
  • Ohlášení vyšší moci - ke stažení ZDE
  • Potvrzení o kalamitním původu dřeva (nutná příloha ohlášení) - ke stažení ZDE.

Připomínáme, že příjem jednotných žádostí byl v souvislosti s COVID-19 prodloužen o jeden měsíc, a to do 15. června 2020.