ČeskyEnglish

SVOL - Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR

Průměrná cena dřeva k určení výše poplatku za odnětí, průměrná úroková sazba PRIBOR, sazba OLH

Průměrná cena dřeva k určení výše poplatku za odnětí lesních pozemků 2020

Ministerstvo zemědělství podle § 45 odst. 3, písm. f) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), v platném znění, vyhlásilo průměrnou cenu dřeva k určení výše poplatku za odnětí lesních pozemků pro rok 2020 ve výši 579 Kč/m3.

Vyhlášená průměrná cena dřeva nabyla účinnosti dnem 1. ledna 2020.

Průměrná úroková sazba PRIBOR za r. 2019

ČNB zveřejnila „Průměrnou úrokovou sazbu PRIBOR“ v % za rok 2019. Tato sazba činí 2,25 % a lze ji použít pro výpočet náhrady újmy za rok 2019 podle vyhlášky č. 335/2006 Sb. Prakticky se jedná o náhradu újmy NL14 (omezená výše povolených těžeb při tvorbě LHP). Vzhledem k pokračujícímu zvyšování uvedené úrokové sazby (za rok 2017 činila 0,58 %, za rok 2018 již 1,48 %) lze u újmy z omezené výše povolených těžeb při tvorbě LHP, která vznikla nebo trvala v roce 2019, očekávat opět odpovídající navýšení vypočtené náhrady.

Sazba na činnost OLH v případech, kdy jeho činnost hradí stát

Sazba na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát, je stanovena vyhláškou č. 423/2011 Sb. na 1,20 Kč na hektar a den. Sazba v této výši je používána od 1. ledna 2012 až do současnosti. Vzhledem k tomu, že stávající sazba nereflektuje cenový ani mzdový vývoj uplynulých let, přistoupilo Ministerstvo zemědělství k revizi vyhlášky. Zatím nebylo ukončeno meziresortní připomínkové řízení. Zvýšení sazby na 1,60 Kč na hektar a den se předpokládá od 2. čtvrtletí 2020. Tento záměr SVOL jednoznačně podporuje.