ČeskyEnglish

SVOL - Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR

Pro vlastníky: Příručka shrnující možnosti finančních podpor pro hospodaření v lese

Pro všechny majitele lesů SVOL připravil příručku, která přehledně shrnuje možnosti nárokových i nenárokových finančních podpor využitelných při hospodaření v lese, a to nejen z resortu Ministerstva zemědělství, ale i Ministerstva životního prostředí, evropských fondů a krajů.

Příručka je datovaná k 5.3.2020, protože byla nachystána pro návštěvníky našeho stánku na veletrhu Silva Regina 2020, který však byl z důvodu epidemie COVID-19 odložen na příští rok.
"Nechceme ale čekat a informace si schovávat v šuplíku. Práce v lese pokračují a vlastníci lesů vítají každou korunu, která se do lesa dostane, zvlášť v této době. Věříme proto, že uvedená příručka bude pro každého, kdo se stará o svůj les, vítanou pomůckou," říká tajemnice SVOL Marie Růžková.

Příručku SVOL bude průběžně pravidelně aktualizovat - např. již nyní probíhá novelizace nařízení vlády č. 30/2014 Sb. (předpokládaná účinnost 1.7.2020), připravují se jednání k příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity za rok 2019, Ministerstvo zemědělství plánuje na květen 2020 nové kolo úvěrů z PGRLF, na podzim bude vypsáno další kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova. Všechny změny naleznete na našem webu, sledovat můžete i sociální sítě SVOLu.

Přejeme všem žadatelům, aby se v nabídce podpor dokázali dobře zorientovat a jejich žádosti byly úspěšné.

ZDE si můžete příručku stáhnout ve formátu PDF.