ČeskyEnglish

SVOL - Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR

Podrobný návod pro drobné vlastníky lesa - jak žádat o příspěvek na zmírnění důsledků kalamity

Pro vlastníky lesů zařízené v lesní hospodářské osnově (o rozloze do 50 ha), kteří nejsou účetní jednotkou, připravilo Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů na základě Zásad pro poskytování finančního příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích za období od 1. 10. 2017 do 31. 12. 2018, Metodické příručky MZe a vlastních zkušeností podrobný návod k ručnímu vyplnění žádosti v modulu pro žadatele.