ČeskyEnglish

SVOL - Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR

Přednáška SVOL k obnově lesních porostů na Silva Regina - Vlastníkům přímo "na tělo"

Obnova lesních porostů na kalamitních holinách a péče o tyto nově založené lesní porosty je, a ještě dlouho bude, jedním z hlavních úkolů vlastníků lesů. Chtěli bychom vás proto v rámci letošního doprovodného programu veletrhu Silva Regina pozvat na naši přednášku na toto téma.Jejím autorem je odborný poradce SVOL Ing. Tomáš Dohnanský.

Zeptali jsme se, jak ke koncepci přednášky, která se uskuteční 5. dubna od 13 hodin, přistoupil a co přesně se z ní vlastníci lesů dozvědí:

"Jak víte, obnova lesa po kůrovcové, ale např. i větrné kalamitě, je časově a organizačně náročnou lesnickou činností, která zahrnuje řadu navazujících dílčích kroků počínaje uvolněním zalesňované plochy úklidem klestu, přes vlastní zalesnění, ochranu proti zvěři a buřeni až po první výchovné zásahy v druhově pestřejších, často jednotlivě smíšených lesních porostech, na jaké jsme dosud nebyli zvyklí. Je to dáno nejen větší snahou o využití přirozené obnovy lesa a výsadbu více druhů stanovištně vhodných lesních dřevin, ale nově i možností využití přípravných dřevin jako jsou bříza, osika, borovice, ale i modřín nebo smrk, v rámci tzv. dvoufázové obnovy lesa.
Větší význam než dosud, má také plánování obnovy lesa s rozvržením kalamitní plochy na jednotlivé segmenty (části) podle jejich vhodnosti pro jednotlivé způsoby obnovy (přirozenou, umělou nebo kombinovanou). S tím úzce souvisí odpovídající následná péče o nově vznikající lesní porosty, která je vzhledem k extrémním podmínkám kalamitních ploch velmi náročná a zpravidla musí být prováděna po delší dobu, než je sedmiletá lhůta stanovená lesním zákonem.
Přestože v posledních letech došlo k částečné liberalizaci lesnické legislativy i zlepšení státní dotační politiky v oblasti lesnictví, je objem prováděných činností pro vlastníky lesů obtížně zvládnutelný. To se týká zejména drobných vlastníků lesů, kteří často nemají potřebné vybavení ani dostatek času k jejich realizaci. Velký význam do budoucna má proto účinná pomoc těmto vlastníkům lesů ze strany sousedních větších vlastníků lesů, odborných lesních hospodářů a lesnických dodavatelských firem. Tu by mohlo významně podpořit také dobrovolné sdružování vlastníků lesů do tzv. službových spolků, o jehož prosazení SVOL dlouhodobě usiluje.
I přes zmíněné problémy se lze i v lesích drobných vlastníků lesů setkat s příklady „dobré praxe“, se kterými bychom vás v našem příspěvku také rádi seznámili. Ještě jednou vás proto srdečně zveme k účasti na naší přednášce konané dne 5.4.2022 ve 13 hodin."

Také z dalšího programu veletrhu Silva Regina mohou nestátní vlastníci čerpat užitečné informace. Podrobnosti ZDE.