ČeskyEnglish

SVOL - Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR

Pravidla 13. kola dotací na Projekty rozvoje venkova schválena

Ministr zemědělství podepsal pravidla stanovující podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020, pro 13. kolo příjmu žádostí, které proběhne v říjnu.


Příjem žádostí bude možný pouze prostřednictvím Portálu farmáře v termínu od 5. 10. 2021 8:00 hodin do 26. 10. 2021 18:00 hodin.

Příjem žádostí se bude týkat těchto lesnických opatření:

4.3.2 Lesnická infrastruktura – alokace 460 mil. Kč. Bylo schváleno sloučení záměrů (výstavba a rekonstrukce lesích cest). Podporu nelze využít na opravu lesních cest. Byla navýšena bodová preference u projektů, jejichž výsledkem je lesní cesta 1L. Požadavkům a argumentům SVOL na vyšší preferenci a podporu rekonstrukcí stávajících lesních cest, které byly/jsou v důsledku likvidace následků kůrovcové kalamity významně poškozeny a které ve velké míře využívá v rámci svých rekreačních aktivit veřejnost, nebylo vyhověno.

Zde je k dispozici úplné znění pravidel opatření 4.3.2.

8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách – alokace 400 mil. Kč, podpora je zaměřena na obnovu produkčního potenciálu lesa a všech jeho funkcí a snížení rozsahu škod způsobených klimatickými a dalšími faktory - bořivý vítr, mokrý sníh, požár, sucho apod. a vybranými biotickými činiteli (houbové patogeny – nekróza jasanu (Hymenoscyphus fraxineus /anamorfní stádium Chalara fraxinea), Phytophthora sp., kloubnatka smrková na smrku ztepilém; hmyzí škůdci – ponravy chrousta obecného a chrousta maďalového, bekyně mniška, ploskohřbetky na smrku; hrabošovití hlodavci). Nelze využít na obnovu lesních porostů po kůrovcové kalamitě.

Podmínkou je stanovisko Lesní ochranné služby (LOS) potvrzující kalamitní rozsah způsobený abiotickými vlivy nebo biotickými činiteli nejméně na 20 % příslušného lesního potenciálu. Při obnově lesních porostů po kalamitách způsobených suchem musí být pro vydání stanoviska na porostní skupině, na které bude realizován projekt, stojící stromy nebo alespoň rozpracovaná obnova se stojícími stromy v množství umožňujícím posouzení kalamitního rozsahu způsobeného suchem.

Zde je k dispozici úplné znění pravidel opatření 8.4.1.