ČeskyEnglish

SVOL - Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR

Nový formulář Modulu Pro Žadatele: změny přehledně

V Modulu Pro Žadatele (MPŽ) lze momentálně vyhotovit ohlášení žadatele před zahájením prací pro rok 2022. Při jeho vyplňování se vlastníci lesů mohou setkat s řadou změn. Přinášíme proto jejich základní přehled.

Upozorňujeme v novém formuláři zejména na:
-        změnu v rozlišování mezi fyzickou osobou podnikající a
nepodnikající - nově se podnikání FO posuzuje ve vztahu k lesnímu
hospodářství, tedy fyzická osoba podnikající mimo toto odvětví se prohlašuje
za fyzickou osobu nepodnikající a neuvádí IČ ani kategorii podniku (obdobně
tomu bude v nových formulářích žádostí zavedených po 1. 1. 2022),
-        fyzické osoby podnikající v lesním hospodářství a právnické osoby
uvádějí své identifikační údaje zadáním svého IČ (MPŽ pak základní údaje o
subjektu načte z ARES) nebo převzetí údajů z minulé žádosti,
-        druhá část formuláře v MPŽ (vlastní ohlášení) je proměnlivá a
zobrazuje jen položky podle zvoleného typu žadatele (FO nepodnikající vidí a
uvádí jen předpokládanou výši příspěvku).

Jak jsme Vás již dříve informovali, došlo k novelizaci a navýšení sazeb v
nařízení vlády č. 30/2014 Sb.
, proto předpokládanou výši příspěvku počítejte
z nových sazeb (v příloze). Doporučuje se tuto navýšit v ohlášení o 30 - 50
%, aby částka uvedená v ohlášení byla větší než konečná suma příspěvků v
roce 2022.
-        velké podniky při prokazování motivačního účinku vyplňují vždy obě
části pro běžné příspěvky i pro příspěvek na vyhotovení LHP - důvodem je
významný počet subjektů, u nichž bylo při podání žádosti o příspěvek na
vyhotovení LHP zjištěno, že v ohlášení zapomněli prokázat motivační účinek i
pro tento příspěvek, který jim tak nebylo možné poskytnout,
-        tiskový výstup byl doplněn o třetí stránku s upozorněním pro
žadatele, že ohlášení je nutné podat před zahájením prací a že bez následné
žádosti nelze příspěvek poskytnout (reakce na nejčastější problémy).

Upozorňujeme Vás také na další změnu v MPŽ - novou povinností uvádění
přehledu dodavatelů pěstebních prací na záložce Program B ve formuláři
žádosti BDI, bude se týkat žádostí BDI založených po 19. 12. 2021.
Důvodem
je, že pro zajištění plného financování požadavků na příspěvek na obnovu,
zajištění a výchovu lesních porostů byl tento příspěvek zařazen do Národního
plánu obnovy EU, ze kterého bude financován do roku 2023. Metodika Národního
plánu obnovy stanoví povinnost MZe zjišťovat skutečné majitele dodavatelů
pěstebních prací. Z toho důvodu jsou příslušné údaje požadovány v žádostech
BDI založených po 19. 12. 2021 a u starších žádostí BDI budou předmětem
dodatečného šetření MZe v roce 2022.

Potřebné formuláře a informace ve formátech PDF: