ČeskyEnglish

SVOL - Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR

Novela mysliveckého zákona – Stanovisko SVOL k regulaci přemnožené spárkaté zvěře

Úspěšná obnova lesů po kůrovcové kalamitě závisí na regulaci přemnožené spárkaté zvěře. Ekologové a Ministerstvo zemědělství se dostali do sporu v souvislosti s kompetencemi majitelů lesů ke snižování stavů zvěře. SVOL k této problematice zaujímá jasné stanovisko.

„Od novely zákona o myslivosti očekáváme účinné opatření, které povede k snížení spárkaté zvěře v honitbách, a ochranu práv vlastníků honebních pozemků, posílení jejich pravomocí při stanovení plánu chovu a lovu,“ uvedl František Kučera, předseda Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR (SVOL). „Pro zdárné řešení dlouhodobých problémů považujeme za nezbytné zvýšit pravomoci vlastníků lesů v honebním společenstvu, neomezovat možnost lovu za úplatu s doprovodem či bez doprovodu, snížit minimální výměru vlastní honitby a provozovat honitby ve vlastní režii státního podniku,“ upřesnil.
„Situace, kdy je kritériem pro jeho tvorbu plánu mysliveckého hospodaření znalecký posudek, který je vypracováván každých pět let bez ohledu na jeho finanční náročnost a pravomoce jsou přeneseny na státní orgán myslivosti, je mimořádně nešťastná,“ podotýká předseda Komory soukromých lesů SVOL Richard Podstatzky Thornsen. „Připadám si pak jako nesvéprávný majitel lesa.“
Problémy s přemnoženou spárkatou zvěří je podle SVOL třeba řešit koncepčně, ale zároveň bez dalšího odkládání na nějaké příští novely. Vlastník honebních pozemků nese primární odpovědnost za stav lesa, a tomu by mělo být přizpůsobeno i myslivecké právo, postavení vlastníků honebních pozemků a postavení uživatelů honiteb.
„Zalesňování kalamitních holin vzniklých po kůrovcové kalamitě je mimořádné náročný a odpovědný úkol, závisí na něm budoucnost lesů pro příští generace. Nechceme, aby naše práce a vynaložené prostředky přišly nazmar. Ministerstvo zemědělství na základě jednání s vlastníky lesů do návrhu zákona zakomponovalo některé pozitivní změny, nicméně nejsou z pohledu SVOL dostatečné a čekají nás proto další jednání,“ doplnil František Kučera.

O co se přou ekologové s Ministerstvem zemědělství:

Podle ekologů z připravované novely mysliveckého zákona zmizela důležitá část, která měla při obnově lesů pomoci. Zaváděla totiž princip, který by striktně odvozoval plán lovu zvěře od zdraví lesa. V praxi by to znamenalo, že by se plán počtu ulovených kusů počítal podle množství okousaných stromů. Pokud by zvěř zničila víc než 20 procent nových sazenic, museli by myslivci začít v problémové honitbě víc střílet. Tento princip ale v nejnovější verzi novely chybí. „Po úpravách teď bude mít zvěř stanovený minimální stav, ale nikoliv maximální,“ domnívají se ekologové. S takovým výkladem ale nesouhlasí ministerstvo zemědělství, podle kterého by na stavy zvěře dohlížel Ústav pro hospodářskou úpravu lesů (ÚHÚL).  Více informací v článku.