ČeskyEnglish

SVOL - Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR

Nové OOP: Zalesnění holin na 5 let a uvolnění přenosu sadebního materiálu

Ministerstvo zemědělství vydalo nové opatření obecné povahy, kterým prodlužuje lhůty k zalesnění kalamitních holin. Na celém území ČR je nyní možné prodloužit zalesňování kalamitních holin na 5 let a zajištění lesních porostů na 10 let. Zároveň MZe uvolňuje pravidla přenosu sadebního materiálu na území celé České republiky.

Tímto krokem reagujeme na signály hrozícího nedostatku vhodného reprodukčního materiálu pro zalesnění rychle vznikajících kalamitních holin i na možný nedostatek pracovních kapacit pro výsadbu lesa v některých regionech, umocněný nyní ještě dopady pandemie COVID-19. Lesníkům tak v této bezprecedentní situaci vytváříme co možná nejvolnější podmínky pro výsadbu nových, odolných a druhově co nejpestřejších lesů," řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.

Vlastníci lesa na území celé ČR (s výjimkou lesů v národních parcích a jejich ochranných pásmech, která jsou mimo kompetenci MZe) nově mohou zalesnění kalamitních holin odložit až na pět let od jejich vzniku. Zároveň mohou k výsadbě používat lesní dřeviny bez ohledu na pravidla přenosu mezi přírodními lesními oblastmi a lesními vegetačními stupni ČR. Uvolnění zásad přenosu se nevztahuje na smrk ztepilý, který by se již neměl vysazovat v tak velkém měřítku a na trhu je jeho sazenic stále dostatek.

Uvolnění zásad přenosu i prodloužení lhůty k zalesnění a zajištění holin velmi vítám, stejně jako ostatní členové našeho sdružení, je potřebné pro úspěšnou obnovu našich lesů. Toto uvolnění je výsledkem naší spolupráce s Ministerstvem zemědělství. Pevně věřím, že i další naše konstruktivní spolupráce na postupném přizpůsobení lesnické legislativy novým podmínkám bude podobně úspěšně pokračovat," uvedl předseda Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR František Kučera. Zároveň však nestátní vlastníci lesů upozorňují na fakt, že obnova lesů odklady nesnese. „Zodpovědný vlastník lesa si neřekne – mám další roky čas, můžu zpomalit nebo obnovu lesa odložit,“ komentuje situaci člen předsednictva SVOL Miroslav Pacovský. „Stále apelujeme na to, aby byla pro vlastníky lesů dostupná ze strany státu finanční pomoc a aby nemuseli odkládat práce kvůli nedostatku financí například na nákup sadebního materiálu nebo mzdy. Na některých stanovištích se jakékoliv prodlení může dokonce ještě prodražit, protože buřeň je tak agresivní, že se během jednoho dvou let velmi rozšíří a pak je samozřejmě nutné půdu znovu připravit, což je nejen pracné, ale také ekonomicky nevýhodné."

Odklad uleví podle místopředsedy SVOL Stanislava Janského těm vlastníkům, kteří pro nedostatek pracovních sil nebo vhodného sadebního materiálu nebyli schopni zalesňit vzniklé holiny v původním horizontu dvou let. "V lesních školkách bude možné napěstovat větší množství sazenic vhodných dřevin, kterých je nyní na trhu nedostatek. Apeloval bych však na vlastníky, aby zalesňování neodkládali a opatření vnímali jako nouzové."

Jan Švojgr, odborný lesní hospodář obce Dlažov a několika dalších obcí v Plzeňském kraji, souhlasí. "My tady máme štěstí, že se nám podařilo kůrovce - lidově řečeno - dohnat, dřevo vytěžit a zalesňujeme podle plánu. Odklad tedy zatím nevyužijeme a jedeme dál s vidinou toho, že nám další velké škody napáchal vítr a čeká nás pořádný kus práce. Když se ale podívám směrem k Domažlicím, situace je tam s kůrovcem dramaticky horší, pro mnohé vlastníky z majetků, kde jsou opravdu rozsáhlé holiny je prodloužení termínu na pět let určitě přínosem."

Jednatel společnosti Domažlické městské lesy spol. s r. o. Jan Benda potvrzuje: "Za sebe mohu říct, že pětiletou lhůtu vítám všemi deseti. Holiny, které na majetku města Domažlice vznikly v důsledku kůrovcové kalamity, jsou rozsáhlé a prodloužení doby k zalesnění nám dovolí postupovat v daleko menším stresu a administrativní zátěži. Navíc pět let je již dostatečný čas na to, aby nám významně pomohlo při obnově lesa i přirozené zmlazení. Situace nestátních vlastníků lesů je velmi náročná, koronavirus k jejímu zlepšení rozhodně nepřispěl, chybí lidé, na trhu není dostatek sadebního materiálu... proto vnímám pětiletou lhůtu jako pomoc. Určitě to však neznamená, že bychom si tady sedli a řekli si: máme čas. Pracujeme na hranici svých možností. Klíčem je dostatek financí na všechny činnosti. V této souvislosti bych SVOLu rád upřímně poděkoval za všechno, co pro nestátní vlastníky lesů vykonal a dále vykonává. Jsem přesvědčený o tom, že jinak bychom na pomoc od státu nedosáhli."

SOUHRN: Co nové opatření obecné povahy přináší

Na celém území ČR

  • na kůrovcové souše se až do 31. prosince 2022 nevztahuje povinnost vlastníka lesa přednostně zpracovat těžbu nahodilou; povinnost vlastníka lesa aktivně vyhledávat kůrovcové stromy, provádět jejich včasnou těžbu a účinnou asanaci zůstává zachována;
  • holina vzniklá na lesních pozemcích v důsledku nahodilé těžby musí být zalesněna do 5 let a lesní porosty na ní zajištěny do 10 let od jejího vzniku - NOVĚ
  • při zalesňování v období do 31. prosince 2022 je odchylně od ustanovení § 29 odst. 1 lesního zákona možno použít reprodukční materiál lesních dřevin z kterékoli přírodní lesní oblasti a nadmořské výšky. To neplatí pro zalesňování reprodukčním materiálem smrku ztepilého - NOVĚ.

V červených zónách

  • vlastník lesa není povinen používat jako obranná opatření lapače a klást lapáky; povinnost vlastníka lesa aktivně vyhledávat kůrovcové stromy, provádět jejich včasnou těžbu a účinnou asanaci zůstává zachována;
  • při zalesňování kalamitních holin o souvislé výměře větší než 2 ha je povoleno, aby byly ponechány nezalesněné pruhy o šířce až 5 metrů, jeden od druhého ve vzdálenosti přiměřené velikosti, terénním a ostatním poměrům zalesňované plochy, minimálně však 20 metrů, a tam, kde kalamitní holina tvoří okraj lesa, se povoluje ponechat nezalesněný pruh o šířce až 5 metrů pro vytvoření porostního pláště;
  • pokud vlastník lesa ponechá nezalesněný pruh nebo pruhy podle bodu, považují se tyto pruhy za bezlesí a o jejich plochu je možno snížit plochu určenou k zalesnění v rámci plochy holiny.