ČeskyEnglish

SVOL - Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR

Nestátní vlastníci lesů stále čekají na kompenzace za škody způsobené kůrovcovou kalamitou loni

Majitelé českých lesů stále čekají na informaci, jaký objem finančních prostředků uvolní vláda na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity za loňský rok. Nutnost podpory vlastníků lesů potvrdil i Senát v červnovém usnesení, kde vyzval Ministerstva financí a zemědělství, aby zajistila prostředky v minimální výši 7 miliard korun. Od té doby se však záležitost na program jednání vlády nedostala. Termín příjmu žádostí o podporu je nejasný. Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR (SVOL), jehož členové hospodaří na 20 % rozlohy lesů v Česku, tak vyzývá vládu ČR, aby zařadila věc na program nejbližšího jednání 23. srpna. Část vlastníků přišla kalamitou o zdroje příjmů i na desetiletí dopředu. Prostředky přitom potřebují co nejdříve na nutnou obnovu zničených lesů.


„Lesy jsou klíčové pro vodní režim v krajině, a proto je potřeba zničené porosty rychle obnovit. Bez pomoci státu to ale nestátní vlastníci lesů nemohou zvládnout. Apelujeme proto na vládu, aby začala jednat. Ceny kvalitní kulatiny sice v posledních měsících vylétly nahoru, ale škody způsobené kůrovcem v loňském roce pokrýt nedokážou. Peníze na obnovu zničených lesů, se dnes najít musí, jinak budou dopady na českou krajinu i postižené majitele drtivé,“ konstatuje Ing. Stanislav Janský, pověřený funkcí předsedy SVOL.

O zajištění částky sedmi miliard korun na kompenzace škod způsobených vloni kůrovcovou kalamitou hovořil premiér Andrej Babiš během interpelací v Poslanecké sněmovně již 8. července jako o hotové věci, od té doby se ale vláda touto záležitostí vůbec nezabývala.


„Rozumíme vážným okolnostem, které vznikly zejména v důsledku covidu a řádění tornáda na Moravě, ale průtahy jednání o výši kompenzací obtížnou situaci nestátních vlastníků lesa jen prohlubují,“ doplňuje Janský.


Vlastníci lesů v kůrovcem nejvíce postižených oblastech ztratili zdroj budoucích příjmů z prodeje dříví i na několik desetiletí dopředu.
Prodej dříví tvoří u většiny majitelů až 98 % příjmů. Tato situace dopadne tvrdě zejména na střední a menší vlastníky nestátních lesů.

Pro vlastníky lesů je tak klíčové, aby došlo co nejdříve k rozhodnutí o poskytnutí kompenzací a vyhlášení termínu příjmu žádostí. Hrozí totiž také, že bude období pro podávání žádostí krátké a vlastníci si nestihnou  o prostředky včas zažádat. Celkové škody v důsledku kůrovcové kalamity za rok 2020 odhadla analýza think tanku Czech Forest na 44 miliard korun. Podle SVOL by  kompenzace  pro nestátní lesy navrhovaná Ministerstvem zemědělství ve výši 6,7 miliard Kč neměla být dále krácena.

Obrázek

Hrozící ekologické dopady

Prostředky na mírnění dopadů kůrovcové kalamity jsou extrémně důležité i z pohledu zachování celospolečensky prospěšných mimoprodukčních funkcí lesa, jako je např. zadržování vody v krajině.

„Lesy jsou mimo jiné klíčové pro hospodaření s vodou, protože přispívají k jejímu udržení v krajině. Vyrovnávají navíc teplotní výkyvy, zvyšují vlhkost vzduchu a brání erozi půdy. Na potřebnou obnovu lesů i zachování těchto funkcí potřebujeme nyní pomocnou ruku státu. Pokud budou lesy nadále ubývat, podepíše se to i na biodiverzitě a pro naši krajinu to bude mít nedozírné následky,“ varuje na závěr Stanislav Janský.

TZ ke stažení ZDE.

Obrázek