ČeskyEnglish

SVOL - Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR

Nestátní vlastníci lesů budou v úterý opět jednat se zástupci vlády o financích na obnovu lesů

Nestátní vlastníci lesů žádají stát o 7 miliard korun na obnovu lesů a likvidaci následků kůrovcové kalamity za loňský rok. O pomoci budou v úterý jednat se zástupci ministerstev zemědělství i financí. Schůzku, které se zúčastní i zástupci Lesů ČR a Vojenských lesů a statků, svolal předseda Senátu PČR.

Senát už dříve požadavek majitelů lesů podpořil. Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR (SVOL) upozorňuje, že finanční podpora je pro záchranu lesů kriticky nutná. V opačném případě budou významně ohroženy jejich celospolečensky prospěšné mimoprodukční funkce, jako je např. zadržování vody v krajině.
Mezi lety 2018-2020 bylo kůrovcem napadeno zhruba 85 milionů m3, což je téměř dvojnásobek celkové průměrné předkalamitní těžby. Aktuální odhad plochy k zalesnění za uvedené tři roky dosáhl 110 tisíc hektarů. Podle think tanku CZECH FOREST celkové ekonomické dopady kůrovcové kalamity na lesní hospodářství v Česku za stejné období činí téměř 100 miliard korun.
„Lesy nestátních vlastníků tvoří 48 % výměry všech tuzemských lesů. Majitelům ale kvůli vleklým potížím chybí prostředky na jejich obnovu po kůrovcové kalamitě. V tuto chvíli si však nemůžeme dovolit čekat. Naopak je potřeba situaci co nejaktivněji řešit, abychom zachovali maximum lesů a obnovili zdecimované plochy. Pokud necháme vznikat další škody, náklady na jejich řešení budou nakonec pro stát násobně vyšší, než je žádaná podpora. Především ale riskujeme ztrátu celospolečensky prospěšných funkcí lesů,“ upozornil Stanislav Janský, místopředseda SVOL.
Jednou z těchto funkcí lesa je i rekreace, kterou kromě mizících stromů komplikuje i nestabilita porostů. Suché stromy můžou ohrozit bezpečnost návštěvníků lesa.
„Je potřeba si uvědomit, že nám reálně hrozí ekologická katastrofa. Lesy jsou mimo jiné klíčové pro hospodaření s vodou, protože přispívají k jejímu udržení v krajině. Vyrovnávají navíc teplotní výkyvy, zvyšují vlhkost vzduchu a brání erozi půdy. Pokud budou lesy nadále ubývat, podepíše se to i na biodiverzitě a pro naši krajinu to bude mít nedozírné následky,“ varoval Stanislav Janský.

Schůzka se zástupci vlády
Senát už dříve majitele lesů podpořil a v usnesení vyzval vládu, aby zajistila výplatu náhrady škod způsobenou kůrovcovou kalamitou za rok 2020 v minimální výši 7 mld. Kč. Ještě před posouzením vládou se majitelé nestátních lesů i zástupci Lesů ČR a Vojenských lesů budou o důležitosti podpory snažit přesvědčit zástupce ministerstev zemědělství i financí. Schůzka na půdě Senátu, svolaná jeho předsedou Milošem Vystrčilem, proběhne v úterý 29. června.
„Jsme rádi, že si senátoři uvědomují závažnost situace a že máme jejich podporu. Pevně věříme, že o ní přesvědčíme i vládu v čele s Ministerstvem financí, které prostředky na obnovu uvolní. Chápeme současný tlak na veřejné výdaje, jedná se ale o budoucnost jednoho z našich nejcennějších zdrojů – českých lesů, a pokud nebudeme jednat, následky mohou být fatální,“ řekl Stanislav Janský.
Celková škoda vzniklá v českých lesích bez rozdílu vlastnictví za rok 2020 se vyšplhala na 44 miliard korun, vyčíslil v odborné analýze think tank Czech Forest. Nestátní majetky významně zasažené kůrovcovou kalamitou navíc nemohou ztrátu na výnosech kompenzovat jinými příjmy.
„Nestátní vlastníci lesů boj proti kůrovcové kalamitě nevzdávají. Děláme vše, co je v našich silách, abychom lesy i jejich důležité funkce pro českou krajinu uchránili. Pokud ale máme být úspěšní, potřebujeme podat pomocnou ruku od vlády, kterou žádáme o 6,7 miliard korun. Je to pouhá třetina celkových ekonomických dopadů kalamity na naše lesy,“ upozornil Stanislav Janský.

TZ k dispozici ZDE.