ČeskyEnglish

SVOL - Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR

Ministerstvo zajistilo povolení nákupu a použití insekticidních sítí i neprofesionálům

Ministerstvo zemědělství na základě požadavku SVOL zajistilo udělení výjimky na nákup a použití insekticidních sítí Storanet i neprofesionálním uživatelům, tedy také vlastníkům drobných lesů.

Insekticidní síť Storanet slouží k zakrytí skládky dřeva, surových kmenů nebo výřezů napadených kůrovcem,

Výjimka platí od 28. května 2019 do 25. září 2019.

Užitečné informace:

  • Účinnost insekticidních sítí je stoprocentní a je garantována po celou dobu letové aktivity lýkožrouta v daném roce.
  • Nejefektivnější je pro skládky o velikosti 10-40 m3, aby bylo možné pokrytí celé skládky jednou sítí nebo její přiměřenou částí.
  • Síť lze dělit.
  • Ošetřenou skládku je nutné označit zřetelně tabulkou "Chemicky ošetřeno".
Velmi dobře zpracované VIDEO, jak se sítí zacházet naleznete TADY.

MZe poskytuje prostřednictvím krajů finanční příspěvek na zakrytí skládek kůrovcového dříví insekticidní sítí podle Nařízení vlády č. 30/2014 Sb. v platném znění, ve výši 150 Kč/m3 na PUPFL, 250 Kč/m3 mimo PUPF.

Provedení asanace potvrzuje odborný lesní hospodář.  Provedení včasné a účinné asanace oznamuje žadatel o příspěvek do 7 kalendářních dnů elektronicky ZDE na na stránkách MZe.

Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na ochranu lesa doručí žadatel příslušnému krajskému úřadu do 3 měsíců po splnění předmětu finančního příspěvku, nejpozději však do 30. června za období platnosti ohlášení.

Nařízení vlády je k dispozici ZDE.

Pro více informací si můžete přečíst plné znění výjimky.