ČeskyEnglish

SVOL - Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR

LES:KON – Konference pro vlastníky lesů 12. května v Českých Budějovicích přinese maximum informací

Národní pavilon „Z“ Výstaviště České Budějovice se 12. května 2022 stane dějištěm akce LES:KON – Konference pro vlastníky lesů. SVOL chystá přednášku na téma problematiky hospodaření na menších lesních majetcích.

Konference LES:KON je určena pro soukromé vlastníky lesů a obce. Předseda SVOL Ing. Jiří Svoboda se bude věnovat legislativě, trhu se dřívím, přístupu k podporám a přínosům sdružování. Odborný poradce SVOL Ing. Tomáš Dohnanský pak povinnostem vlastníka lesa, praktickým zkušenostem, způsobům obnovy a péči o les. Vystoupení SVOL je v nabitém programu konference od 10:30 hodin.

„Věříme, že si nestátní vlastníci lesů nebo jejich odborní hospodáři najdou na konferenci čas. Je to jedinečná možnost získat maximum užitečných informací, jak k péči o les momentálně přistoupit,“ konstatuje Ing. Jiří Svoboda. "Zároveň je nesmírně cenná vzájemná výměna informací z praxe v rámci osobních setkání, která žádná on-line řešení nemohou nahradit. Pro účastníky máme připravenu i celou řadu zajímavých podkladů."

Obrázek

Program:
9:00 - 9:20    registrace účastníků          
9:20 - 9:40    zahájení + představení sponzorů          
9:45 - 10:25  Kůrovcová kalamita - možnosti řešení (doc. Ing. Petr Zahradník, CSc.    Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.)
Obnova lesa po kůrovcové kalamitě (Ing. Jan Leugner, PhD.    Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.)
10:30 - 11:10    Problematika hospodaření na menších lesních majetcích – legislativa, trh se dřívím, přístup k podporám, sdružování (Ing. Jiří Svoboda, předseda SVOL)
Problematika hospodaření na menších lesních majetcích – povinnosti vlastníka lesa, praktické zkušenosti, způsoby obnovy a péče o les      Ing. Tomáš Dohnanský SVOL)

11:15 - 11:45    Možnosti, plány a výhled finančních podpor pro lesnictví / Green Deal a jeho dopad na lesnictví (Mgr. Patrik Mlynář Ministerstvo zemědělství)
11:45 - 12:45    přestávka          
12:45 - 13:05    Přehled aktuálních podpor pro lesnictví a praktické rady pro jejich čerpání (David Černý,DiS., Bc. Jan Pátek, DiS. Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.)
13:10 - 13:50    Problémy drobných vlastníků - praktická stránka (Ing. Pohan Jiří    Česká komora odborných lesních hospodářů, z.s.)
13:55 - 14:35    Doporučení pro zdravý les (Ing. Petr Pumpr Ústav pro hospodářskou úpravu lesů)
15:25 - 16:05    Projekt NEKRM BROUKA a nejčastější dotazy ke kůrovci (Ing. Jan Příhoda    Lesnicko-dřevařská komora České republiky)
15:25 - 16:05    Přesah lesnictví do dalších oblastí (Ing. Jan Václavík Lesnicko-dřevařská komora České republiky).

Další informace a možnost zakoupení vstupenek ZDE.

Náš tip: Souběžně probíhá od 11. do 15. května na Výstavišti Brno 29. ročník HOBBY.