ČeskyEnglish

SVOL - Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR

Kůrovec a dovolená 2019. Realita turisty překvapí

Národ čeká v lesích tvrdá realita. Převážná část veřejnosti si ještě pořád neuvědomuje dopady dlouhodobého sucha a kůrovcové kalamity v českých lesích, a to zejména na vodní režim v krajině, ale ani na rekreační funkci lesů.

Nadcházející turistická sezóna tak přinese statisícům turistů, kteří se rozhodli trávit dovolenou v tuzemsku, reálný pohled na rozsah kůrovcové kalamity. Měli by se ptát svých politiků, co dělají pro to, aby vlastníkům lesů se záchranou lesů pomohli. Kde turisté v oblíbených destinacích najdou místo lesů holé plochy nebo suché lesy bez života, budou mít problémy s turistickým značením nebo místo kempu v lese objeví… pouze kemp?

„Myslím si, že mnoho lidí, kteří se do lesů přes rok nedostanou nebo pocházejí z oblastí, kde ještě katastrofa není tak rozsáhlá, bude letos během prázdnin čelit velmi nepříjemnému překvapení,“ říká předseda Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů František Kučera. „Prioritou je pro nás likvidace kůrovcem napadených stromů, které mohou ohrozit další porosty, a proto se teď v lesích pohybuje i více techniky. Suché stromy, ze kterých kůrovec už vylétl, přijdou na řadu až později. Nyní bojujeme za to, aby příští generace vůbec mohly nějakou dovolenou v lesích zažít“.

Vstupovat do porostů, kde se provádí těžba, manipulace nebo doprava dříví výslovně zakazuje návštěvníkům lesní zákon. Návštěvník lesa se ale musí mít na pozoru i tam, kde byly lesy ponechány bez zásahu, a přizpůsobit své chování daným okolnostem. Suché stromy se postupně stávají velice nestabilními a potenciální návštěvníky ohrožují pádem větví či celých kmenů. „Každý vstupuje do lesa na vlastní nebezpečí a zejména v době současné mimořádné kalamity by na to každý měl pamatovat,“ zdůrazňuje Kučera.

Obrázek

„Lesníci žijí realitu kůrovcové kalamity dnes a denně, mnozí lidé ji ale uvidí až nyní. Není to pěkný pohled, ale na druhou stranu doufáme, že nám veřejnost pomůže na politiky zatlačit. Že se budou ptát, proč vláda doposud nic zásadního neudělala a proč s pomocí vlastníkům lesů otálí,“ říká Martin Kodeš, prokurista Městské správy lesů Pelhřimov. „My lesníci bojujeme doslova o každý strom, nevzdáváme se. Ale už nám docházejí síly. Několik mých kolegů lesníků z různých regionů se psychicky i fyzicky ze situace v lesích zhroutilo.“

Vlastníci lesů žádají po vládě v letošním roce 3 miliardy korun na likvidaci následků kalamity a obnovu lesa, přitom škody suchem a kůrovcem, které jim vznikly v roce 2018, se odhadují na více než 18 miliard, za letošní rok na téměř 30 miliard.  Pro příští rok je nezbytné navýšení rozpočtové kapitoly MZe na pomoc lesům o 5-7 mld. Kč. Podle informací SVOL však předběžný návrh státního rozpočtu na r. 2020 překvapivě počítá se snížením příjmů do kapitoly  MZe o 2,1 mld. Kč oproti předchozímu roku  a také se snížením výdajů kapitoly MZe o 2,5 mld. Kč oproti r. 2019.

„Vše je o stanovení priorit vlády.  Les je zákonem definován jako národní bohatství, tvořící nenahraditelnou složku životního prostředí. Proč tedy nechce vláda potřebné finance na záchranu lesů uvolnit, když například z prodeje emisních povolenek dostane o 8,8 mld. Kč více? Na to nechť odpoví svým občanům,“ komentuje Kučera.

Konkrétní turistické destinace, které jsou nejvíce postiženy kůrovcem a suchem naleznete ZDE.

Celá tisková zpráva k případnému využití