ČeskyEnglish

SVOL - Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR

Konference Nízký a střední les - 1. cirkulář

Ve dnech 21. a 22. října 2010 pořádá Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně ve spolupráci se SVOL a pod odbornou záštitou a s finančním přispěním Ministerstva zemědělství, sekce lesního hospodářství, konferenci na téma Nízký a střední les - plnohodná alternativa hospodaření malých a středních vlastníků lesa.

Cílem konference je výměna zkušeností a prezentace informací majících vztah k lesu nízkému a střednímu. Předmětem zájmu jsou zejména oblasti lesnického hospodaření, ekonomiky a legislativy. Součástí konference je exkurze na lesní majetek města Olomouce (les Království u Grygova) s ukázkami modelových experimentálních ploch středního lesa. Více informací.