ČeskyEnglish

SVOL - Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR

Jak to vidím já (6. díl) - Předseda Komory církevních lesů Ing. Petr Skočdopole

V rozhovoru, který vznikl po první Valné hromadě Komory církevních lesů SVOL, která se konala 29. ledna v Praze, její předseda Ing. Petr Skočdopole uvádí: "Před námi je mimořádně náročný rok. Ale rozhodně se jako lesníci nevzdáme. Bez ohledu na momentálně nepříznivé okolnosti, které panují v lesnictví a názory na sociálních sítích, budeme tvrdě pracovat a používat selský rozum tak, abychom lesy obnovili a zachovali pro budoucí generace."

KCL vznikla v rámci SVOL přesně před rokem. Jak s odstupem hodnotíte význam jejího založení, jaký rok má komora za sebou?

Jedním z klíčových důvodů k založení KCL a začlenění KCL do SVOL bylo posílení vyjednávací pozice všech nestátních vlastníků lesů při prosazování jejich oprávněných zájmů směrem ke státním institucím. Rok 2019 byl na změny legislativy velice náročný. Ze strany MZE bylo vydáno OOP, novelizoval se zákon o lesích, probíhá diskuse o novelizaci mysliveckého zákona a různých vyhlášek. Podařilo se prosadit nový dotační titul Finanční příspěvek za zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích za období IV.Q 2017 a rok 2018 pro nestátní vlastníky lesů. U všech jednání byli také zástupci KCL. Z výš popsaného je vidět, že založení KCL byl krok správným směrem.

Jak se vyvíjela členská základna KCL?

V současné době má KCL celkem 20 členů. Zakládajících členů bylo 17 a v průběhu roku 2019 přistoupily další 3 majetky. Členové KCL hospodaří v lesích o výměře 135 tis. ha.

Jaká témata se probírala na Valné hromadě?

Na letošní Valné hromadě zaznělo několik zajímavých informací. Od účastníků Valné hromady, bez ohledu na velikost majetku znělo, že ekonomická situace lesních majetků je velice vážná a výhled do budoucnosti je nejistý. Objevují se první případy zranění při pádu suchých stromů na návštěvníky lesa. Zazněly i podněty na téma kompenzace vlastníkům lesů za ekosystémové funkce lesů.

Církevní majetek je v řadě ohledů vázán na specifické podmínky (zákony apod.), jaké klíčové informace si přesto můžete se soukromými a obecními lesy navzájem vyměňovat a v čem vidíte největší přínos vzájemné spolupráce?

Specifická situace církevních majetků je ta, že stát navrátil majetek církvi proto, aby se po roce 2030 církev financovala z vlastních prostředků bez zapojení státu. Od navrácených hospodářských lesů se proto také očekává, že se budou, v rámci svých možností, na financování potřeb církve také podílet. Co se týče vlastního hospodaření v lesích, tak se v současné době potýkáme se stejnými problémy jako všichni vlastníci lesů v České republice, bez ohledu na to, zda se jedná o vlastníky státní či nestátní. V rámci celého SVOL řešíme podstatnou věc, jak dostávat důležité a aktuální informace k drobným vlastníkům lesů a tím zlepšovat jejich odbornost při zprávě lesního majetku.

Jaký rok je před námi z pohledu péče o hospodářské lesy? Co byste si přál „mít splněno“ na jeho konci z pohledu předsedy KCL?

Bude to velice náročný rok. Na poli legislativním bude probíhat boj o podobu mysliveckého zákona. Spolu s MZE musíme přesvědčit vládu o uvolnění prostředků pro finanční příspěvek za zmírnění dopadů kůrovcové kalamity za rok 2019. Obhájit pozici nejen hospodářského lesa jako producenta dříví, ale celého lesnicko-dřevařského komplexu včetně podpory zaměstnanosti na venkově. V lese budeme bojovat s kůrovcem a zalesňovat nově vzniklé kalamitní holiny. Rozhodně se jako lesníci nevzdáme. Bez ohledu na momentálně nepříznivé okolnosti, které panují v lesnictví a názory na sociálních sítích, budeme tvrdě pracovat a používat selský rozum tak, abychom lesy obnovili a zachovali pro budoucí generace.
-   
Více informací z Valné hromady KCL.