ČeskyEnglish

SVOL - Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR

Ing. Petr Skočdopole: "Transformace energetiky přinese posílení významu hospodářských lesů."

Teplárenství čeká největší transformace v historii - dvě desítky tepláren musí přejít z uhlí na jiná média a jedním z nich je biomasa. Co to znamená z pohledu nestátních vlastníků lesů? Na klíčové otázky odpovídá místopředseda SVOL a předseda Komory církevních lesů Ing. Petr Skočdopole.

"Nestátní lesy reprezentují polovinu českých lesů. Vlastníci lesů sdružených v rámci SVOL velice pozitivně vnímají úsilí teplárenského průmyslu směrem k navýšení spotřeby biomasy z hospodářských lesů v ČR, a to ze třech strategických důvodů. Prvním důvodem je, že díky tomu dojde k posílení významu hospodářských lesů v ČR pro další důležitá odvětví národního hospodářství. Jednak získá české lesnictví nového partnera v době probíhající kalamity v lesích, kdy se v lesích hromadí nekvalitní neprodejné vlákninové dříví a klest z těžby, ale taky získá i obchodní alternativu do budoucnosti, kdy budou mladé porosty poskytovat více biomasy a méně užitkového dříví.  Druhá přidaná hodnota této spolupráce je její dlouhodobost. Hospodaření s lesem je udržitelné jen s dlouhodobou vizí, což vlastnící lesů mají, ale trh je často nepodpoří. Vlastník lesa bude produkcí biomasy dlouhodobě zajišťovat obnovitelnou strategickou surovinu nejen pro dřevařský a papírenský průmysl, ale i pro teplárny. Třetí výhodou pro ČR je, že vlastníci lesů se tak aktivně zapojí do plnění klimatických závazků ČR v rámci EU."

Jak probíhala a probíhají z Vašeho pohledu dosavadní jednání s představiteli teplárenského a energetického průmyslu, co na nich nejvíce oceňujete a čeho se SVOL snažil dosáhnout?

Jednání probíhají v pracovní atmosféře, při které se hledají dlouhodobě udržitelná řešení jak na straně dodávek suroviny z lesa, tak na straně z hlediska návratnosti investice do nových technologií v teplárenství

Bude dostatek biomasy i po odeznění kůrovcové kalamity a za jakých podmínek lze z pohledu nestátních vlastníků lesů tohoto stav dosáhnout?

Na základě předběžných analýz SVOL a TS ČR jednak ze stávající situace způsobené přírodní kalamitou v lesích, ale také z prognózy vývoje zásob v lesích a změny věkové struktury lesů směrem k mladším porostům docházíme k závěru, že je zde dostatečný potenciál pro využití části biomasy z lesů v řádovém objemu cca 2 mil tun ročně pro energetické využití

Jaké opatření byste uvítal ze strany státu?

Stát by měl zohlednit potřeby i teplárenského odvětví při úpravě vyhlášky č 477 tak ,aby bylo pro teplárenský průmysl čitelnější právní rámec, na základě kterého bude mít možnost si zajistit dostatek suroviny z lesů

Jaké nejbližší kroky lze očekávat? Měli by se nestátní vlastníci na nadcházející situaci nějak připravit?

Každý lesní majetek se nachází v jiné fázi dopadů současné vleklé kalamity a podle toho bude i reagovat. Důležité je, aby proběhla vhodná úprava vyhlášky č 477 od 1.1.2021. Díky úpravě bude možné dodávat i dříví silnější 7 cm pro energetické účely.. V nejbližších letech tak budou moci vlastníci lesů vyřešit především staré zásoby vlákninového dříví z kalamitních těžeb, které již nemá jiné uplatnění.