ČeskyEnglish

SVOL - Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR

Eroze vlastnických práv, kůrovec a „pseudo-ekonomové“

Odborná diskuse se zástupci politických stran, která proběhla 15. dubna v rámci IX. konference SVOL v Pelhřimově, ukázala, že majitele nestátních lesů netíží pouze dopady hospodářské krize a vzrůstající společenské požadavky na lesy bez odpovídajícího finančního krytí, ale i trendy ve vývoji lesnické legislativy směřující k dalšímu omezování vlastnických práv a vyhlášený tendr na lesnické práce u státního podniku Lesy ČR.

Důvody, proč se nacházíme v epoše postupné eroze vlastnických práv, spatřuje Martin Flora z Mendlovy zemědělské univerzity v tom, že: „Návrat České republiky po roce 1989 na Západ měl spíše formální charakter, ale neproběhla skutečná změna - vnitřní. Proto se nedaří přesvědčit nevlastníky a zejména představitele státní moci o tom, že vlastnické právo není jen jedním z řady práv, ale že je jedním z pilířů civilizace. Stát je pořád považován za jakéhosi svrchovaného suveréna, kterému vděčíme za vše,  nikoliv jako nadstavba, která má jeho občanům pomoci – a to s sebou pochopitelně přináší přemíru regulace a omezení“.

S potřebou nového, moderního zákona o lesích souhlasil i zástupce Ministerstva zemědělství Jiří John, zároveň však upozornil na problém kompetencí obou zainteresovaných resortů – zemědělství a životního prostředí. Ve svém příspěvku vyzdvihl podíl SVOL na projektu mapujícím kůrovcovou situaci podél hranic Národního parku Šumava a připomněl, že v roce 2009 bylo v ČR evidováno 2,6 miliónu metrů kubických kůrovcového dříví, což je v porovnání s rokem minulým nárůst o několik set tisíc kubíků. „Přičteme-li k evidovanému stavu i hmotu v tzv. bezzásahových územích národních parků, dosáhneme číslo přesahující 3 mil. m3. Jde o nejvyšší zaznamenané roční množství kůrovcového dříví za posledních 50 let a pravděpodobně se jedná o vůbec nejvyšší historickou hodnotu,“ konstatoval.

Vyhlášený tendr na lesnické práce a prodej dřeva odsoudil ve svém vystoupení bývalý hejtman Jihomoravského kraje a kandidát KDU-ČSL do poslanecké sněmovny Stanislav Juránek: „Široké veřejnosti je těžké vysvětlit, že to, co se děje není dobré, protože lesnictví leží na okraji jejího zájmu. Činnost lesníka je vázána na staletí dozadu a na staletí dopředu, kdežto v současné době je snaha přemýšlet ne na rok, nebo na měsíc dopředu, ale na tu nejbližší zakázku, která existuje a která něco přinese. Do lesa dnes bohužel hovoří lidé, kteří s lesem nemají nic společného a chtějí na něj aplikovat ekonomická pravidla pro krátkodobé zakázky.“

Odmítavé stanovisko České strany sociálně demokratické  k tendrům tlumočil také poslanec Petr Zgarba. Stejný názor vyjádřil senátor a bývalý ministr pro místní rozvoj Jiří Čunek. Vyhlášený tendr na dodavatele lesnických prací na období 1-10 let v hodnotě  cca 16 mld. Kč, kde vítěz má předkupní právo na téměř veškeré dříví, které se vytěží (odhadovaná cena 35-60 mld. Kč) považuje za tendr na prodej dřeva. „Není stanoveno, jak bude v průběhu až 10 let stanovena cena vytěženého dřeva. Je to analogie se zdánlivě velmi ostrou soutěží o to, kdo nejlevněji provede sklizeň a následný osev pole, ovšem ve skutečnosti se jedná o příslib prodeje veškeré úrody tomu, kdo v loňském roce sklidil a prodal nejvíce obilí“, konstatoval.  Podle senátora Čunka směřuje uvedený tendr k vytvoření monopolu v lese, kdy malí a střední podnikatelé budou vazaly jedné nebo sedmi mamutích firem, které ve výběrovém řízení uspějí.

Za zrušení tendru se vyslovila i řada dalších vystupujících. Místopředseda ODS Petr Gandalovič svou neúčast na jednání omluvil předvolebním mítinkem strany v Praze.

Konference SVOL potvrdila ve funkci na další dva roky dosavadního předsedu Františka Kučeru. Vedle prosazování respektování vlastnických práv při legislativních úpravách, které se dotýkají lesního hospodářství,  uložila nově zvolenému republikovému výboru usilovat o převod příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtů krajů na stát, pokračovat v organizaci společného obchodu se dřívím a usilovat o nalezení vhodného modelu kontroly přejímky dřeva u odběratelů. Dále prosazovat dokončení restitucí historického majetku obcí a usilovat o dořešení restituce církevních majetků formou jejich fyzického vydání. Konference SVOL jednoznačně podpořila prohlášení Komise životního prostředí Rady Asociace krajů ve věci zrušení obřího tendru, prodloužení stávajících smluv o jeden až dva roky na stejný počet smluvních územních jednotek a získaný čas využít k vypracování zákona o státním lesním majetku, vytvoření koncepce státního podniku LČR, novelizaci zákona o veřejných zakázkách a přijetí opatření souvisejících s transparentní evidencí vytěženého dřeva a zachováním pracovních míst v regionech.

Marie Růžková
26. dubna 2010