ČeskyEnglish

SVOL - Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR

Dnes končí termín pro předání souhrnných údajů LHE pro vlastníky s LHP

31. 3. 2022 končí termín pro předání souhrnných údajů lesní hospodářské evidence (LHE) pro vlastníky lesa hospodařící podle lesního hospodářského plánu (LHP). Podle vyhlášky č. 202/2021 Sb. platné od 1.1.2022 je vlastník lesa, který hospodaří podle lesního hospodářského plánu, povinen předat souhrnné údaje obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, v jehož územní působnosti se nachází největší část jeho lesního hospodářského celku. Pokud vlastník lesa předává souhrnné údaje v elektronické podobě, může tak učinit také prostřednictvím elektronické aplikace portálu Ministerstva zemědělství.

Upozorňujeme, že pokud fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba nepředá orgánu státní správy lesů souhrnné údaje podle § 40 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb, o lesích, dopustí se dle § 54 odst. 2d téhož zákona přestupku, za který lze uložit pokutu až 1 000 000 Kč!

Předání souhrnných údajů LHE je v letošním roce možné klasickou papírovou formou, nebo nově prostřednictvím webové aplikace Informační systém lesní hospodářské evidence. Informace získáte zde.

Ve zkratce - k přístupu na uvedenou webovou aplikaci potřebujete plnohodnotný účet založený na úplném ověření své identity. Pokud například používáte webovou aplikaci na portálu eAGRi pro elektronické zpracování ŽÁDOSTÍ O LESNICKÉ A MYSLIVECKÉ PŘÍSPĚVKY poskytované z rozpočtu Ministerstva zemědělství, stačí vám jen omezený přístup.

Změnu z omezeného na plnohodnotný přístup je možné třemi způsoby:

1. Osobně požádat o přístup na  příslušném pracovišti Regionálního odboru SZIF

2. Vyplnit žádost o přístup a odeslat ji prostřednictvím datové schránky statutárního zástupce, nebo emailem s elektronickým podpisem

Pro žadatele o finanční příspěvek na podporu adaptace lesních ekosystémů na klimatickou změnu vlastníkům nestátních lesů za období 2022 až 2026 hospodařící podle LHP bude elektronická forma předávání souhrnných údajů povinná počínaje rokem 2023 (LHE za rok 2021).