ČeskyEnglish

SVOL - Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR

Aktuálně z MZe: Administrace finančních příspěvků na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity

Finanční příspěvky na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity, o které mohli nestátní vlastníci lesů požádat díky úspěchu SVOL při jednáních s představiteli státu, jsou nyní buď vyplaceny, nebo jejich administrace probíhá. Ministerstvo zemědělství vydalo ke dni 22. ledna aktuální shrnutí.

"Peníze od státu nepochybně pomohly," podotýká Ing. Jaroslav Semerák, jednatel společnosti Lesy a parky Trutnov s r. o. a také člen vedení Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů. "Ztráty v hospodaření nestátních vlastníků lesů jsou sice mnohem hlubší a dotace je ani zdaleka nepokryje, ale finance, které jsou kompenzací za poslední čtvrtletí roku 2017 a za rok 2018, přišly snad pět minut po dvanácté. Alespoň něco, jak se lidově říká. Doufám, že stát bude v podpoře nestátních vlastníků pokračovat, protože rok 2019 byl z pohledu ztrát ještě dramatičtější, kůrovcová kalamita dál pokračuje a vzniklé holiny bude potřeba bezodkladně zalesnit."

Shrnutí administrace finančních příspěvků na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích (dále také jen „ FP kůrovec“) ke dni 22. 1. 2020.

  • Celkově bylo ke dni 31. 12. 2019 vyplaceno 980,4 mil. Kč.
  • Finanční objem žádostí, ke kterým byla dále nad rámec výše uvedeného vystavena rozhodnutí KÚ, je k 31. 12. 2019 celkem 66,3 mil. Kč (Kraj Vysočina + Zlínský kraj). Tato rozhodnutí budou vyplacena bezprostředně po uvolnění finančních prostředků z fondu nespotřebovaných výdajů (rezervní fond), kam přešly 31. 12. 2019 jako nedočerpané prostředky z objemu 1,5 mld. Kč. Výplaty lze očekávat v průběhu února 2020.
  • Nad rámec uvedeného administrují krajské úřady další žádosti v objemu 1,043 mld. Kč. O těchto žádostech bude rozhodováno po 28. 2. 2020, po skončení příjmu všech žádostí.
  • V modulu pro žadatele mají k datu 20. 1.2020 žadatelé rozpracovány žádosti v souhrnné výši 185 mil. Kč.
  • Celkem tedy k datu 20. 1. 2020 jsou vyplaceny, administrovány nebo rozpracovány žádosti v souhrnné výši 2,275 mld. Kč.
  • V těchto dnech krajské úřady provádějí administraci převzatých žádostí, zároveň jsou žadateli předávány krajským úřadům dokončované žádosti (rozpracovány žádosti za 185 mil. Kč)
  • Ministerstvo vyčká ukončení příjmu žádostí do dne 28. 2. 2020, následně vyhodnotí objem požadovaných finančních prostředků vůči disponibilním zdrojům (celkem 2,5 mld. Kč).
  • V případě, že bude požadavek nižší než disponibilní zdroje, započne se obratem rozhodovat o žádostech a proplácet. V případě, že disponibilní zdroje nebudou stačit k pokrytí požadavků, bude dle sdělení ministerstvo realizovat patřičné kroky k navýšení disponibilních zdrojů. Následně dojde k rozhodování a proplácení.

SVOL vedl řadu jednání na několika politických úrovních, aby pomoci nestátním vlastníkům lesů od státu dosáhl. "Fakt, že se nám to podařilo, považuji za součet řady důležitých kroků. Ať už jde o naše společná jednání s Ministerstvem zemědělství, v Poslanecké sněmovně, v Senátu... Velmi pomohla také Petice SVOL za zdravé a prosperující lesy pro příští generace, naše snaha upozornit na situaci vlastníků veřejnost prostřednictvím našich komunikačních kanálů i médií," říká předseda SVOL Ing. František Kučera. "Naše práce ale nekončí. Budeme s vedením ministerstva jednat o příspěvku na zmírnění kalamity za rok 2019, který je určený na zalesnění vzniklých holin po kalamitě, ale také o vizi finanční podpory pro lesy v budoucnu."