ČeskyEnglish

SVOL - Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR

16. valná hromada SVOL - Komory soukromých lesů v ČR bude 13. února v Jihlavě

Kongresový sál hotelu Gustav Mahler v Jihlavě se začátkem února stane dějištěm 16. valné hromady SVOL - Komory soukromých lesů v ČR. Účast na akci předběžně přislíbil ministr zemědělství Miroslav Toman, účast ostatních hostů je potvrzena.

V tomto roce je valná hromada KSL volební. Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v loňském roce dosáhlo po mimořádně náročných jednáních vyplácení první mimořádné dotace pro nestátní vlastníky lesů (zatím za období 2. čtvrtletí roku 2017 a rok 2018), v letošním roce bude jednat mimo jiné o kompenzacích za rok 2019 a aktivně se účastnit tvorby nové legislativy týkající se lesů.

PROGRAM valné hromady

9:00 – 9:30
Prezence účastníků, občerstvení

9:30 – 9:40
Zahájení valné hromady, volba návrhové komise, volba volební komise

9:40 – 9.50
Zpráva o činnosti Komory SL v r. 2019 - Ing. Richard Podstatzký Thonsern, předseda Komory SL

9:50 – 10:20
Aktuálně z činnosti SVOL
Ing. František Kučera, předseda SVOL
Ing. Petr Skočdopole, předseda SVOL - komory církevních lesů, z. s.
Dr. Constantin Kinský, člen představenstva Komory SL

10:20 – 12:10
Vystoupení pozvaných hostů + diskuse
Ing. Miroslav Toman, CSc, ministr zemědělství       
Mgr. Patrik Mlynář, náměstek ministra pro lesní hospodářství
RNDr. Miloš Vystrčil, senátor, místopředseda ODS
Ing. Jaromíra Vítková, senátorka, KDU-ČSL
Ing. Tomáš Czernin, senátor, místopředseda TOP 09
Mgr. Petr Gazdík, místopředseda STAN
Mgr. Ing. Jaroslav Šebek, předseda Asociace soukromého zemědělství
Ing. Jan Václavík, předseda Lesnicko-dřevařské komory

12:10 – 12:40
Zásadní změny v poskytování příspěvků na hospodaření v lesích, PRV v roce 2019 -  Ing. Martin Fojt, správce majetku Jana Kolowrata Krakowského

12:40 – 12:50
Vývoj členské základny, zpráva o hospodaření 2019, návrh rozpočtu 2020 – Ing. Jiří Žabka, předseda revizní komise SVOL

12:50 – 13:20
Volby 2020

13:20 – 13:30
Usnesení valné hromady

13.30
Závěrečné slovo a ukončení valné hromady -  předseda Komory SL

Účast na valné hromadě potvrďte do 5.2.2020 na info (at) svol.cz nebo na telefonním čísle 777 23 24 13.