ČeskyEnglish

SVOL - Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR

Poradenská a vzdělávací činnost 2017-2019

Informace z odborných akcí uskutečných v r. 2017

  • terénní seminář "Herbicidy a další opatření pro zajištění lesních kultur - nové trendy, 4. pokračování" ve spolupráci se společností Orlík nad Vltavou s. r. o a L. E. S. CR - 20. 6. 2017, Olšičky u Sobědraže - sborník
  • seminář "Nový zákon o přestupcích a odpovědnost za újmu ve vazbě na hospodaření v lesích" - 17. 10. 2017, Tři Věžičky, Střítež u Jihlava - prezentace lektora

Informace z odborných akcí uskutečných v r. 2018

  • participace na odborném semináři MERCATA LES s.r.o. - 14. - 15. 2. 2018, Třebíč
  • odborná exkurze "Hospodaření u Vojenských lesů a statků, divize Horní Planá", "Hospodaření u Cisterciáckého opatství Vyšší Brod - 29.-30. 5. 2018
  • odborná exkurze „Příklady dobré praxe z uplatňování PRV
    a výměna zkušeností s hospodařením v lesích v období klimatických změn
    na příkladech z východních Čech“ v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov - 28.-30. 8. 2018

Informace z odborných akcí uskutečných v r. 2019

Seminář "Hospodaření na lesním majetku obce v období klimatických změn" ve spolupráci se Sdružením místních samospráv - 3. 6. 2019, Jihlava, 17. 6.2019 Kostelec nad Černými lesy

Seminář "Škody zvěří na lesních porostech - výpočet, vymáhání" - 5. 6. 2019, Kostelec nad Černými lesy - prezentace lektora

Z tiskové konference SVOL - 22.8.2019, Země živitelka, České Budějovice