SVOL.cz http://www.svol.cz/ Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR - Zdravé a prosperující lesy i pro příští generace Mezinárodní setkání partnerských škol v kolineckých lesích http://www.svol.cz/aktuality/mezinarodni-setkani-partnerskych-skol-v-kolineckych-lesich/ http://www.svol.cz/aktuality/mezinarodni-setkani-partnerskych-skol-v-kolineckych-lesich/ Ve dnech 15.-17. května se v západočeském Kolinci uskutečnil již pátý ročník mezinárodního setkání partnerských škol městyse Kolince a obce Velhartice. Cílem těchto setkání je, aby se děti z různých evropských zemích vzájemně poznávaly, aby se obohatily kulturně i jazykově, navazovaly přátelství a kontakty a do budoucna tak ještě více rozvíjely spolupráci... Tue, 30 May 2017 14:17:58 GMT Otevřený dopis Jana Kolowrata Krakowského poslancům http://www.svol.cz/aktuality/otevreny-dopis-jana-kolowrata-krakowskeho-poslancum/ http://www.svol.cz/aktuality/otevreny-dopis-jana-kolowrata-krakowskeho-poslancum/ Rychnov nad Kněžnou 11. dubna 2017 Kde je hranice mezi ochranou a devastací přírody? Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, obracím se na Vás v souvislosti s novelou zákona o ochraně přírody a krajiny, která byla projednávána dne 4. dubna 2017. Pro přehlasování prezidentského veta bylo nutných 101 hlasů. Vašimi 117 hlasy se podařilo zachránit... Thu, 13 Apr 2017 09:11:19 GMT Pro naše děti lesy a vodu, nebo rezervace na kůrovce? http://www.svol.cz/aktuality/pro-nase-deti-lesy-a-vodu-nebo-rezervace-na-kurovce/ http://www.svol.cz/aktuality/pro-nase-deti-lesy-a-vodu-nebo-rezervace-na-kurovce/ Tisková zpráva Pelhřimov, 5. 4. 2017 - Poslanecká sněmovna na své včerejší schůzi přehlasovala prezidentské veto k návrhu novely zákona o ochraně přírody a krajiny, který se zabývá problematikou národních parků v ČR. Podle vlastníků lesů novela uspíší destrukci horských lesů na Šumavě a dále ohrozí jejich hydrologickou funkci. Vzhledem k tomu,... Wed, 05 Apr 2017 12:58:16 GMT Odborný seminář "Finanční podpory pro vlastníky lesů" http://www.svol.cz/aktuality/odborny-seminar-financni-podpory-pro-vlastniky-lesu/ http://www.svol.cz/aktuality/odborny-seminar-financni-podpory-pro-vlastniky-lesu/ Vlastníky a správce lesních majetků srdečně zveme na odborný seminář "Finanční podpory pro vlastníky lesů", který připravilo Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR ve spolupráci s Ministerstvem zemědělstvím. Seminář se uskuteční ve čtvrtek 16. března 2017 v sálu Smiřických, zámek Kostelec n. Č. lesy od 9:00 hod. Účastníci budou seznámeni... Thu, 16 Feb 2017 10:36:03 GMT Evropský strom roku 2017 http://www.svol.cz/aktuality/evropsky-strom-roku-2017/ http://www.svol.cz/aktuality/evropsky-strom-roku-2017/ Od 1. února do 28. února 2017 bude na webové stránce http://evropskystromroku.cz/ probíhat hlasování o Evropský strom roku 2017. Do finále evropské soutěže vždy postupují vítězové národních kol. Za Českou republiku je nominována lípa na Lipce, jejíž stáří je odhadnuto přibližně na 800 let a je opředena řadou pověstí, ale i doložitelných událostí. Traduje... Wed, 25 Jan 2017 08:57:53 GMT Mezinárodní znalostní soutěž o lesích YPEF 2017 http://www.svol.cz/aktuality/mezinarodni-znalostni-soutez-o-lesich-ypef/ http://www.svol.cz/aktuality/mezinarodni-znalostni-soutez-o-lesich-ypef/ POZVÁNKA na 7. ročník mezinárodní znalostní soutěže Mladí lidé v evropských lesích: Young People in European Forests YPEF je znalostní soutěž tříčlenných týmů zaměřená na žáky 6.-9. tříd základních škol a studenty středních škol. Soutěž vrcholí mezinárodním kolem v zahraničí. Cílem této soutěže je zlepšit povědomí zejména mládeže, ale i celé společnosti,... Thu, 12 Jan 2017 09:23:55 GMT Účetní konsolidace státu - info pro členské obce SVOL http://www.svol.cz/aktuality/ucetni-konsolidace-statu-info-pro-clenske-obce-svol/ http://www.svol.cz/aktuality/ucetni-konsolidace-statu-info-pro-clenske-obce-svol/ V rámci účetní konsolidace státu mají všechny obce a dobrovolné svazky obcí povinnost nejpozději do 15. ledna 2017 předat do centrálního systému účetních informací státu seznam účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu ve stavu k 31. prosinci 2016, ve kterém uvedou výčet (a podíl vlivu) založených, vlastněných a ovládaných společností.... Tue, 20 Dec 2016 11:06:38 GMT Zpravodaj č. 30 http://www.svol.cz/aktuality/zpravodaj-c-30/ http://www.svol.cz/aktuality/zpravodaj-c-30/ V aktuálním čísle Zpravodaje pro vlastníky, správce a přátele lesa přinášíme příspěvek doc. RNDr. Jana Pokorného o významu lesů pro vodu a klima krajiny. Pod nadpisem "Management lesů a jeho význam pro vodu a klimatizaci  krajiny" uvádíme závěry setkání více než třiceti odborníků z oborů rostlinných a zempěpisných věd k problematice vztahů lesa, vody,... Mon, 12 Dec 2016 14:02:36 GMT Ano náhradě újmy i pro státní lesy, ne novele o národních parcích http://www.svol.cz/aktuality/ano-nahrade-ujmy-i-pro-statni-lesy-ne-novele-o-narodnich-parcich/ http://www.svol.cz/aktuality/ano-nahrade-ujmy-i-pro-statni-lesy-ne-novele-o-narodnich-parcich/ Tisková zpráva Pelhřimov, 10. 11. 2016 - Do třetího čtení míří novela zákona o ochraně přírody a krajiny, která by měla od příštího roku vyloučit mj. nároky státních podniků Lesů ČR a Vojenských lesů a statků na finanční náhradu újmy za ztížení zemědělského nebo lesního hospodaření na pozemcích ve vlastnictví státu. Sdružení vlastníků obecních a soukromých... Thu, 10 Nov 2016 12:25:51 GMT Oslavy lesa na Floře http://www.svol.cz/aktuality/oslavy-lesa-na-flore/ http://www.svol.cz/aktuality/oslavy-lesa-na-flore/ OSLAVY LESA NA FLOŘE aneb„Lesy v Olomouckém kraji jsou lesy pro lidi“ se uskuteční pod záštitou hejtmana Olomouckého kraje a primátora města Olomouce v sobotu 22. října 2016 od 11:00 do 16:00 hod v Rudolfově aleji ve Smetanových sadech – areál Výstaviště Flora Olomouc. Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR je partnerem akce. „Vypněte... Fri, 21 Oct 2016 05:37:15 GMT Příjem nových žádostí o zařazení do Leso-envi opatření http://www.svol.cz/aktuality/prijem-novych-zadosti-o-zarazeni-do-leso-envi-prv/ http://www.svol.cz/aktuality/prijem-novych-zadosti-o-zarazeni-do-leso-envi-prv/ Vlastníky lesa, nájemce, vypůjčitele nebo pachtýře lesa nebo jejich spolky upozorňujeme, že Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) připravuje na první říjnový týden spuštění příjmu žádostí o zařazení do titulů Programu rozvoje venkova "Zachování porostního typu hospodářského souboru" a "Ochrana a reprodukce genofondu lesních dřevin". Přesný termín... Thu, 08 Sep 2016 05:37:59 GMT 3. kolo příjmu žádostí PRV 2014-2020 http://www.svol.cz/aktuality/3-kolo-prijmu-zadosti-prv-2014-2020/ http://www.svol.cz/aktuality/3-kolo-prijmu-zadosti-prv-2014-2020/ Vlastníky a správce lesních pozemků srdečně zveme na odborný seminář "3. kolo příjmu žádostí na lesnická opatření Programu rozvoje venkova 2014-2020", který připravilo Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství a Státním zemědělským intervenčním fondem. Seminář se uskuteční v pondělí 5. září 2016 v hotelu... Mon, 22 Aug 2016 16:17:14 GMT Zpravodaj č. 29 http://www.svol.cz/aktuality/zpravodaj-c-29/ http://www.svol.cz/aktuality/zpravodaj-c-29/ V aktuálním čísle Zpravodaje pro vlastníky, správce a přátele lesa přinášíme informace z XV. celostátní konference SVOL ve dnech 28. - 29. dubna, jejímž ústředním motivem byla klimatická změna a její možné dopady na lesní ekosystémy a hospodaření v lesích. Klimatickou změnou, ovšem v kontextu možností a potenciálu pěstování douglasky tisolisté, se... Mon, 22 Aug 2016 09:37:29 GMT Slovo starosty - Obnova divočiny není reálná http://www.svol.cz/aktuality/slovo-starosty-obnova-divociny-neni-realna/ http://www.svol.cz/aktuality/slovo-starosty-obnova-divociny-neni-realna/ Veřejná správa 15/2016Vyšlo 27. 7. 2016 Obecní lesy zaujímají 17 procent celkové rozlohy lesů v České republice. S trochou nadsázky lze říci, že kousek lesa vlastní téměř každá obec (více než 5200 obcí). Dovolím si proto následující příspěvek věnovat právě problematice lesů a hospodaření v nich, a to nejen ve světle přípravy národních adaptačních opatření... Thu, 28 Jul 2016 15:16:49 GMT Příspěvky na hospodaření v lesích od 1.7.2016 http://www.svol.cz/aktuality/prispevky-na-hospodareni-v-lesich-od-1-7-2016/ http://www.svol.cz/aktuality/prispevky-na-hospodareni-v-lesich-od-1-7-2016/ Novelizačním nařízením vlády č. 209/2016 Sb., které nabylo účinnosti dne 1. července 2016, dochází k rozšíření souboru finančních příspěvků poskytovaných Ministerstvem zemědělství na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti o finanční příspěvky dosud poskytované krajskými úřady. Tato změna poskytovatele se týká finančních příspěvků... Mon, 11 Jul 2016 12:42:53 GMT Tisková zpráva LČR, VLS a SVOL http://www.svol.cz/aktuality/tiskova-zprava-lcr-vls-a-svol/ http://www.svol.cz/aktuality/tiskova-zprava-lcr-vls-a-svol/ Lesníci diskutují s ochránci přírody o plánu vytvořit velkoplošná bezzásahová území Hradec Králové, Praha, Pelhřimov, 1. července 2016 - Správci státních lesů, Lesy ČR (LČR) i Vojenské lesy a statky ČR (VLS), a Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR (SVOL) jsou skeptičtí ke snahám Hnutí Duha vytvářet v lesích velkoplošné „divočiny.“... Fri, 01 Jul 2016 10:03:16 GMT Příspěvky na hospodaření v lesích se vrací pod MZe http://www.svol.cz/aktuality/prispevky-na-hospodareni-v-lesich-se-vraci-pod-mze/ http://www.svol.cz/aktuality/prispevky-na-hospodareni-v-lesich-se-vraci-pod-mze/ Vláda na svém včerejším zasedání schválila návrh na poskytování podpor na hospodaření v lesích a na některé myslivecké činnosti, který jí předložil ministr zemědělství Marian Jurečka. Přijetím návrhu se naplnilo více než desetileté úsilí SVOL o návrat k systému poskytování těchto příspěvků z jednoho zdroje, a to Ministerstva zemědělství, který... Thu, 16 Jun 2016 13:59:58 GMT Tisková zpráva SVOL http://www.svol.cz/aktuality/adaptacni-opatreni-na-zmenu-klimatu-je-treba-resit-predevsim-v-zemedelstvi/ http://www.svol.cz/aktuality/adaptacni-opatreni-na-zmenu-klimatu-je-treba-resit-predevsim-v-zemedelstvi/ Adaptační opatření na změnu klimatu je třeba řešit především v zemědělství Pelhrimov, 3. 5. 2016 - Za účasti předních lesnických odborníků, náměstka ministra životního prostředí Vladimíra Dolejského a zástupců Ministerstva zemědělstva proběhla ve dnech 28. – 29. dubna v Kostelci nad Černými lesy XV. konference Sdružení vlastníků obecních a soukromých... Tue, 03 May 2016 13:37:05 GMT Zpravodaj č. 28 http://www.svol.cz/aktuality/zpravodaj-c-28/ http://www.svol.cz/aktuality/zpravodaj-c-28/ V aktuálním čísle Zpravodaje pro vlastníky, správce a přátele lesa přinášíme informace z valné hromady Komory soukromých lesů, která se konala 25. února 2016 v Jihlavě, ale také příspěvek Ing. Josefa Vovesného na semináři "Nová právní úprava národních parků v novele zákona o ochraně přírody a krajiny", který uspořádalo Ministerstvo životního prostředí... Fri, 22 Apr 2016 11:23:25 GMT Možnosti a potenciál pěstování douglasky tisolisté http://www.svol.cz/aktuality/moznosti-a-potencial-pestovani-douglasky-tisoliste/ http://www.svol.cz/aktuality/moznosti-a-potencial-pestovani-douglasky-tisoliste/ Majitele a správce lesních majetků, odbornou veřejnost a další zájemce o problematiku srdečně zveme na odborný seminář SVOL spojený s exkurzí "Klimatická změna a dřevinná skladba – možnosti a potenciál pěstování douglasky tisolisté". Seminář se uskuteční v úterý 24. května 2016 v lesích města Písku. Připravili jsme pro Vás terénní pochůzky s odborným... Fri, 15 Apr 2016 14:58:09 GMT Co chybí a naopak přebývá v novele zákona o myslivosti http://www.svol.cz/aktuality/co-chybi-a-naopak-prebyva-v-novele-zakona-o-myslivosti/ http://www.svol.cz/aktuality/co-chybi-a-naopak-prebyva-v-novele-zakona-o-myslivosti/ Asociace soukromého zemědělství ČR, Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR a Sdružení vlastníků honebních pozemků v ČR zásadně odmítají návrh novely zákona o myslivosti, jak byl předložen Ministerstvem zemědělství do připomínkového řízení, a navrhují jeho stažení, zahájení diskuse ke koncepci myslivosti v Česku a tvorbu zákona, který... Wed, 13 Apr 2016 19:26:05 GMT Pozvánka na tiskovou konferenci k novele zákona o myslivosti http://www.svol.cz/aktuality/tiskova-konference-k-novele-zakona-o-myslivosti/ http://www.svol.cz/aktuality/tiskova-konference-k-novele-zakona-o-myslivosti/ „Co chybí a naopak přebývá v novele zákona o myslivosti“ Ohrožuje návrh novely zákona o myslivosti volný vstup veřejnosti do krajiny? Má návrh novely zákona šanci vyřešit podstatu rostoucích škod zvěří na zemědělských a lesních pozemcích? Respektují se vůbec práva vlastníků honebních pozemků? Tato a další témata přinese společná tisková konference... Sun, 10 Apr 2016 14:00:13 GMT Pozvánka na veletrh Silva Regina 2016 http://www.svol.cz/aktuality/pozvanka-na-veletrh-silva-regina-2016/ http://www.svol.cz/aktuality/pozvanka-na-veletrh-silva-regina-2016/ Vážení majitelé lesů, vážení obchodní partneři,vážení přátelé lesů, srdečně Vás zveme na XIV. mezinárodní lesnický a myslivecký veletrh SILVA REGINA, který se koná ve dnech 3. - 7. dubna 2016 v Brně. Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR představí svou činnost v přízemí pavilónu Z, č. stánku 054. Poradíme Vám s péčí o les, formou správy... Fri, 01 Apr 2016 21:02:51 GMT Tisková zpráva SVOL a Komory SL http://www.svol.cz/aktuality/trvale-udrzitelne-hospodareni-v-lesich-je-zarukou-komplexni-a-efektivni-ochrany-prirody/ http://www.svol.cz/aktuality/trvale-udrzitelne-hospodareni-v-lesich-je-zarukou-komplexni-a-efektivni-ochrany-prirody/ Trvale udržitelné hospodaření v lesích je zárukou komplexní a efektivní ochrany přírody Pelhřimov, 26. 2. 2016 - Za účasti náměstka ministra pro lesní hospodářství Patrika Mlynáře, hejtmana Kraje Vysočina Jiřího Běhounka a dalších hostů proběhla 25. února v Jihlavě valná hromada Komory soukromých lesů, kolektivního člena Sdružení vlastníků obecních... Fri, 26 Feb 2016 15:21:23 GMT Pravidla pro 2. kolo PRV 2014-2020 jsou schválena http://www.svol.cz/aktuality/pravidla-pro-2-kolo-prv-2014-2020-jsou-schvalena/ http://www.svol.cz/aktuality/pravidla-pro-2-kolo-prv-2014-2020-jsou-schvalena/ 9.2.2016 schválil ministr zemědělství Pravidla pro žadatele platná pro 2. kolo příjmu žádostí z PRV 2014-2020. Kromě operací 8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin a 8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin navazují všechny operace na opatření implementovaná v rámci Programu rozvoje venkova pro období 2007–2013. Hlavní změny podmínek... Wed, 10 Feb 2016 15:20:25 GMT Valná hromada Komory soukromých lesů 25.2.2016 http://www.svol.cz/aktuality/valna-hromada-komory-soukromych-lesu-25-2-2016/ http://www.svol.cz/aktuality/valna-hromada-komory-soukromych-lesu-25-2-2016/ 25. února se uskuteční v jihlavském hotelu Gustav Mahler valná hromada SVOL-komory soukromých lesů v ČR. Valnou hromadu zahájí předseda Komory Tomáš Czernin zprávou o činnosti spolku za uplynulý rok. S výzvami, kterým budou čelit majitelé soukromých i obecních lesů společně v roce 2016, seznámí přítomné předseda SVOL František Kučera. Pozvání vlastníků... Fri, 29 Jan 2016 06:59:18 GMT Společné jednání vlastníků lesů s náměstkem ministra http://www.svol.cz/aktuality/spolecne-jednani-vlastniku-lesu-s-namestkem-ministra/ http://www.svol.cz/aktuality/spolecne-jednani-vlastniku-lesu-s-namestkem-ministra/ 20. ledna se konalo za účasti náměstka ministra pro lesní hospodářství  Mgr. Patrika Mlynáře pravidelné zasedání republikového výboru SVOL. Jedním z hlavních bodů programu bylo řešení problematiky lesních cest, které neslouží přístupu a obhospodařování lesních pozemků ve vlastnictví státu. Tyto okolnosti přinášejí v praxi značné obtíže, zejména při... Sun, 24 Jan 2016 13:02:22 GMT Lesnictví v ČR ztratilo dvě významné osobnosti http://www.svol.cz/aktuality/lesnictvi-v-cr-ztratilo-dve-vyznamne-osobnosti/ http://www.svol.cz/aktuality/lesnictvi-v-cr-ztratilo-dve-vyznamne-osobnosti/ V závěru uplynulého roku a na počátku roku letošního odešly dvě významné osobnosti, které se zasloužily o rozvoj nestátního lesnictví v České republice.20. prosince 2015 zemřel ve věku nedožitých 90 let JUDr. Richard Belcredi, potomek významného šlechtického rodu Belcredi, jehož představitelé se v roce 1938 připojili k prohlášení české vlastenecké šlechty.... Mon, 18 Jan 2016 00:58:26 GMT PF 2016 http://www.svol.cz/aktuality/pf-2016/ http://www.svol.cz/aktuality/pf-2016/ Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů děkuje všem svým členům, partnerům a kolegům za přízeň a spolupráci v uplynulém roce. Do nového roku Vám přejeme pevné zdraví a mnoho pracovních a osobních úspěchů. Ing. František Kučera, předseda   ... Thu, 31 Dec 2015 06:24:47 GMT Jak vyplnit podíl ve SVOL v konsolidační tabulce http://www.svol.cz/aktuality/jak-vyplnit-podil-ve-svol-v-konsolidacni-tabulce/ http://www.svol.cz/aktuality/jak-vyplnit-podil-ve-svol-v-konsolidacni-tabulce/ Od 1. 1. 2016 jsou všechny obce povinny vyplňovat dle vyhlášky Ministerstva financí č. 312/2014, o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu) tzv. seznam účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu (dále jen „seznam“). Informace pro členské obce SVOL Podíl jedné členské obce ve SVOL... Fri, 18 Dec 2015 13:56:46 GMT