SVOL.cz http://www.svol.cz/ Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR - Zdravé a prosperující lesy i pro příští generace Aktuálně z MZe: Administrace finančních příspěvků na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity http://www.svol.cz/aktuality/aktualne-z-mze-administrace-financnich-prispevku-na-zmirneni-dopadu-kurovcove-kalamity/ http://www.svol.cz/aktuality/aktualne-z-mze-administrace-financnich-prispevku-na-zmirneni-dopadu-kurovcove-kalamity/ Finanční příspěvky na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity, o které mohli nestátní vlastníci lesů požádat díky úspěchu SVOL při jednáních s představiteli státu, jsou nyní buď vyplaceny, nebo jejich administrace probíhá. Ministerstvo zemědělství vydalo ke dni 22. ledna aktuální shrnutí. "Peníze od státu nepochybně pomohly," podotýká Ing. Jaroslav Semerák,... Tue, 28 Jan 2020 08:28:22 GMT 16. valná hromada SVOL - Komory soukromých lesů v ČR bude 13. února v Jihlavě http://www.svol.cz/aktuality/16-valna-hromada-svol-komory-soukromych-lesu-v-cr-bude-13-unora-v-jihlave/ http://www.svol.cz/aktuality/16-valna-hromada-svol-komory-soukromych-lesu-v-cr-bude-13-unora-v-jihlave/ Kongresový sál hotelu Gustav Mahler v Jihlavě se začátkem února stane dějištěm 16. valné hromady SVOL - Komory soukromých lesů v ČR. Účast na akci předběžně přislíbil ministr zemědělství Miroslav Toman, účast ostatních hostů je potvrzena. V tomto roce je valná hromada KSL volební. Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v loňském roce dosáhlo... Wed, 22 Jan 2020 15:18:06 GMT Nový stavební zákon nehledí na lesy, dává zelenou developerům http://www.svol.cz/aktuality/novy-stavebni-zakon-prednost-developerum-pred-lesy/ http://www.svol.cz/aktuality/novy-stavebni-zakon-prednost-developerum-pred-lesy/ V minulých dnech zahájila ministryně pro místní rozvoj „kampaň“ po českých městech, která má obhájit návrh nového stavebního zákona. Premiér Andrej Babiš usiluje o to, aby nový stavební zákona vstoupil v platnost v roce 2021, účinnosti by měl nabývat postupně až do poloviny roku 2023. Podle SVOL má návrh zákona ale zásadní nedostatky.Současná doba vydání... Fri, 17 Jan 2020 13:39:52 GMT Jak to vidím já (5. díl) - Ing. Jan Maňas: Žádný problém se nevyřeší, dokud se nepojmenuje příčina http://www.svol.cz/aktuality/jak-to-vidim-ja-4-dil-ing-jan-manas-zadny-problem-se-nevyresi-dokud-se-nepojmenuje-pricina/ http://www.svol.cz/aktuality/jak-to-vidim-ja-4-dil-ing-jan-manas-zadny-problem-se-nevyresi-dokud-se-nepojmenuje-pricina/ O lesích dokáže velmi poutavě a zasvěceně hovořit. Ing. Jan Maňas patří mezi vlastníky lesů, kteří se o situaci v lesnictví podrobně zajímají. „Možná jsem až moc radikální,“ připouští. „Jenže žijeme ve válce o budoucnost lesů a nemáme vůbec žádný čas se s něčím zdržovat.“ Kdy se utvářel Váš osobní vztah k lesu? Kdo nebo co jej nejvíc ovlivnilo? Pochází... Fri, 17 Jan 2020 05:52:53 GMT Novoroční anketa http://www.svol.cz/aktuality/novorocni-anketa/ http://www.svol.cz/aktuality/novorocni-anketa/ Jak hodnotíte rok 2019 z hlediska dopadů kůrovcové kalamity na nestátní vlastníky lesů?V průběhu roku 2019 došlo v celé ČR k dalšímu rozšiřování oblastí zasažených kůrovcovou kalamitou i k dalšímu dramatickému poklesu cen dříví v důsledku jeho přebytku na trhu. Nákupní ceny kulatinových jehličnatých sortimentů jsou mimořádně nízké, jehličnatá vláknina... Fri, 03 Jan 2020 18:16:41 GMT Info pro členské obce SVOL - účetní konsolidace státu 2019 http://www.svol.cz/aktuality/info-pro-clenske-obce-svol-ucetni-konsolidace-statu-2019/ http://www.svol.cz/aktuality/info-pro-clenske-obce-svol-ucetni-konsolidace-statu-2019/ V rámci účetní konsolidace státu mají všechny obce a dobrovolné svazky obcí povinnost předat do centrálního systému účetních informací státu seznam účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu ve stavu k 31. prosinci 2019, ve kterém uvedou výčet (a podíl vlivu) založených, vlastněných a ovládaných společností. Jedná se o všechny... Thu, 19 Dec 2019 07:34:29 GMT MZe přidalo na mapu ČR nová katastrální území zasažená kůrovcem - Jaká jsou pravidla pro zalesnění? http://www.svol.cz/aktuality/mze-pridalo-na-mapu-cr-nova-katastralni-uzemi-zasazena-kurovcem-jaka-jsou-pravidla-pro-zalesneni/ http://www.svol.cz/aktuality/mze-pridalo-na-mapu-cr-nova-katastralni-uzemi-zasazena-kurovcem-jaka-jsou-pravidla-pro-zalesneni/ Mininisterstvo zemědělství rozšířilo počet katastrálních území mimořádně zasažených kůrovcem v České republice. Pro takto vymezené zóny bude platit možnost odkladu zalesnění až na pět let a také uvolnění pravidel přenosu sadebního materiálu při zalesňování kalamitních holin. Pro nově vyjmenovaná území mimořádně zasažená kůrovcem platí, že: Vlastník... Mon, 16 Dec 2019 10:47:12 GMT Tisková konference SVOL: Smrk při obnově lesů nelze vynechat http://www.svol.cz/aktuality/tiskova-konference-svol-smrk-pri-obnove-lesu-nelze-vynechat/ http://www.svol.cz/aktuality/tiskova-konference-svol-smrk-pri-obnove-lesu-nelze-vynechat/ Smrk ztepilý je dřevinou, která by měla i v obnově lesů po kůrovcové kalamitě hrát důležitou roli. Shodují se na tom nestátní vlastníci lesů, vědci i akademici z oboru lesnictví i představitelé dřevozpracujícího průmyslu. Jejich stanoviska a názory zazněly v Praze ne tiskové konferenci SVOL. Kalamity provázely hospodaření v lesích i v minulosti, nejen... Fri, 13 Dec 2019 05:46:31 GMT Vlastníci lesů, lesníci a vědci píší ministrovi životního prostředí. Přečtěte si otevřený dopis http://www.svol.cz/aktuality/vlastnici-lesu-lesnici-a-vedci-pisi-ministrovi-zivotniho-prostredi-prectete-si-otevreny-dopis/ http://www.svol.cz/aktuality/vlastnici-lesu-lesnici-a-vedci-pisi-ministrovi-zivotniho-prostredi-prectete-si-otevreny-dopis/ Otevřeným dopisem určeným pro ministra životního prostředí Richarda Brabce reaguje SVOL společně s významnými lesnickými institucemi na aktivity Hnutí Duha. Pod dopisem, který byl doručen prostřednictvím datové schránky (v kopii také na Ministerstvo zemědělství), jsou společně podepsáni představitelé SVOL, Výzkumného ústavu lesního hospodářství... Fri, 06 Dec 2019 11:35:54 GMT Zpravodaj č. 38 - Užitečné informace (nejen) pro nestátní vlastníky lesů http://www.svol.cz/aktuality/zpravodaj-c-38-uzitecne-informace-nejen-pro-nestatni-vlastniky-lesu/ http://www.svol.cz/aktuality/zpravodaj-c-38-uzitecne-informace-nejen-pro-nestatni-vlastniky-lesu/ Nejnovější vydání Zpravodaje SVOL se věnuje především tématu čerpání mimořádného finančního příspěvku státu finančního na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích za období od 1. 10. 2017 do 31. 12. 2018. Kromě úvodního článku, který shrnuje náročnou cestu SVOL k tomuto úspěchu, kdy se nestátní vlastníci lesů vůbec poprvé dostávají k reálné finanční... Fri, 06 Dec 2019 07:05:44 GMT Obavy z douglasky v českých lesích jsou zbytečné http://www.svol.cz/aktuality/pozdvizeni-kolem-douglasky-ekologicke-hnuti-mate-verejnost-a-zamlcuje-vysledky-vyzkumu/ http://www.svol.cz/aktuality/pozdvizeni-kolem-douglasky-ekologicke-hnuti-mate-verejnost-a-zamlcuje-vysledky-vyzkumu/ Douglaska tisolistá rozhodně není nebezpečím pro naše lesy. Její přínosy jsou neoddiskutovatelné, jak prokazují mnohé odborné studie a poznatky získané dlouhodobým výzkumem podporovaným Ministerstvem zemědělství i Ministerstvem životního prostředí, na kterém spolupracovaly obě lesnické fakulty, Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, Výzkumný ústav lesního... Thu, 05 Dec 2019 10:52:28 GMT Výzva MZe k podávání žádosti zveřejněna http://www.svol.cz/aktuality/vyzva-mze-k-podavani-zadosti-zverejnena/ http://www.svol.cz/aktuality/vyzva-mze-k-podavani-zadosti-zverejnena/ Ministerstvo zemědělství zveřejnilo výzvu k podávání žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích za období od 1. 10. 2017 do 31. 12. 2018. Výzva se vyhlašuje v podobě Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování finančního příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích za období od... Fri, 29 Nov 2019 07:53:26 GMT Podrobný návod pro drobné vlastníky lesa - jak žádat o příspěvek na zmírnění důsledků kalamity http://www.svol.cz/aktuality/pro-drobne-vlastniky-lesa-do-50-ha-podrobny-navod-jak-zadat-o-statni-penize/ http://www.svol.cz/aktuality/pro-drobne-vlastniky-lesa-do-50-ha-podrobny-navod-jak-zadat-o-statni-penize/ Pro vlastníky lesů zařízené v lesní hospodářské osnově (o rozloze do 50 ha), kteří nejsou účetní jednotkou, připravilo Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů na základě Zásad pro poskytování finančního příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích za období od 1. 10. 2017 do 31. 12. 2018, Metodické příručky MZe a vlastních zkušeností... Wed, 27 Nov 2019 07:28:04 GMT Informace pro vlastníky lesa - Jak čerpat finanční pomoc od státu http://www.svol.cz/aktuality/informace-pro-vlastniky-lesa-jak-cerpat-financni-pomoc-od-statu/ http://www.svol.cz/aktuality/informace-pro-vlastniky-lesa-jak-cerpat-financni-pomoc-od-statu/ Po dlouhých dvou letech jednání SVOL se první konkrétní mimořádná peněžní pomoc státu nestátním vlastníkům lesů přiblížila na dosah. Přinášíme podrobnosti, jak peníze čerpat. Finanční pomoc na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích za období od 1. 10. 2017 do 31. 12. 2018 Kdo může být žadatelem:   vlastník lesa nebo jiná osoba s právy a povinnostmi... Tue, 26 Nov 2019 10:40:42 GMT SZIF zveřejnil informace o žádostech 8. kola PRV - Jak dál postupovat? http://www.svol.cz/aktuality/szif-zverejnil-informace-o-zadostech-8-kola-prv-podrobnosti/ http://www.svol.cz/aktuality/szif-zverejnil-informace-o-zadostech-8-kola-prv-podrobnosti/ Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) zveřejnil výsledky žádostí k 8. kolu Programu rozvoje venkova (PRV). Žadatelé už vědí, jestli jejich žádost postupuje, tedy zda byla doporučena k další administraci, případně zůstává v roli náhradníka. Celkem bylo doporučeno nebo doporučeno jako náhradníci 2 024 žádostí. Největší zájem byl o pořízení lesní... Wed, 20 Nov 2019 19:15:29 GMT Modul pro žadatele o finanční příspěvek spuštěn - PODROBNOSTI http://www.svol.cz/aktuality/modul-pro-zadatele-o-financni-prispevek-spusten-podrobnosti/ http://www.svol.cz/aktuality/modul-pro-zadatele-o-financni-prispevek-spusten-podrobnosti/ Ministerstvo zemědělství spustilo formulářovou aplikaci Modulu pro žadatele pro zpracování žádosti o finanční příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity, ve které si můžete žádost připravit. Aplikaci naleznete ZDE. Modul pro žadatele aktuálně slouží pouze pro přípravu žádosti (její sestavení), do doby zahájení příjmu žádostí nepůjde žádost v... Mon, 11 Nov 2019 08:45:38 GMT SVOL pro vlastníky: Užitečné INFO k čerpání dotace na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity http://www.svol.cz/aktuality/svol-pro-vlastniky-uzitecne-info-k-cerpani-dotace-na-zmirneni-dopadu-kurovcove-kalamity/ http://www.svol.cz/aktuality/svol-pro-vlastniky-uzitecne-info-k-cerpani-dotace-na-zmirneni-dopadu-kurovcove-kalamity/ Vlastníte kus nebo kousek lesa a hodláte čerpat dotaci na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity za poslední čtvrtletí roku 2017 a rok 2018? SVOL se přes dva roky snažil, aby nestátní vlastníci finance získali a nyní (když se konečně reálná pomoc přiblížila) přináší nejen svým členům užitečné informace ke zdárnému zúřadování žádosti. Co by vás mohlo zajímat: MZe... Fri, 08 Nov 2019 13:41:08 GMT Senát dal obnově lesů zelenou - Co zaznělo a k čemu se veřejně zavázal ministr zemědělství http://www.svol.cz/aktuality/senat-dal-obnove-lesu-zelenou-co-zaznelo-a-k-cemu-se-verejne-zavazal-ministr-zemedelstvi/ http://www.svol.cz/aktuality/senat-dal-obnove-lesu-zelenou-co-zaznelo-a-k-cemu-se-verejne-zavazal-ministr-zemedelstvi/ Už jen podpis prezidenta republiky a nestátní vlastníci konečně mohou začít podávat žádosti o finanční příspěvek na zmírnění kůrovcové kalamity za poslední čtvrtletí roku 2017 a rok 2018. Senát totiž během druhého dne 12. schůze schválil novelu „lesního zákona“. Mimořádnou dotaci ve výši celkem 2,5 miliardy schválila vláda po dlouhém otálení před prázdninami,... Fri, 01 Nov 2019 06:40:49 GMT Senát schválil novelu lesního zákona http://www.svol.cz/aktuality/senat-schvalil-novelu-lesniho-zakona/ http://www.svol.cz/aktuality/senat-schvalil-novelu-lesniho-zakona/ K rychlejšímu a snazšímu boji s kůrovcovou kalamitou má pomoci lesní novela, kterou dnes schválil Senát. Zavede mimo jiné pravidla pro příspěvky soukromým vlastníkům lesů na jejich obnovu. Senátoři předlohu poslali k podpisu prezidentovi navzdory kritice změn mysliveckého zákona. Převážil názor, že horní komora by měla vlastníkům lesů umožnit čerpání... Thu, 31 Oct 2019 17:08:01 GMT Finanční příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity - pravidla http://www.svol.cz/aktuality/financni-prispevek-na-zmirneni-dopadu-kurovcove-kalamity-pravidla/ http://www.svol.cz/aktuality/financni-prispevek-na-zmirneni-dopadu-kurovcove-kalamity-pravidla/ Od podzimu loňského roku jedná SVOL s Ministerstvem zemědělství o finanční pomoci vlastníkům netátních lesů na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích. Odborníci ze SVOL vyčíslili potřebnou podporu na 3,2 mld. Kč. Dotační program schválila vláda 30. července t. r. a z vládní rezervy vyčlenila na tento účel 2,5 miliardy korun s tím, že v letošním... Tue, 22 Oct 2019 07:12:13 GMT SVOL byl na konferenci „Lesy versus kůrovec“ hodně slyšet http://www.svol.cz/aktuality/svol-byl-na-konferenci-lesy-versus-kurovec-hodne-slyset/ http://www.svol.cz/aktuality/svol-byl-na-konferenci-lesy-versus-kurovec-hodne-slyset/ Konference „Lesy versus kůrovec“, pořádaná v pátek 18. října v Praze, byla pro SVOL další příležitostí jasně prezentovat situaci nestátních vlastníků lesů. Předseda SVOL František Kučera patřil mezi přednášející, velmi nekompromisně hájil zájmy nestátních vlastníků z diskusního fóra předseda Komory soukromých vlastníků Richard Podstazsky a s kritikou... Sun, 20 Oct 2019 08:14:29 GMT Lesy versus kůrovec - diskuse s ministrem zemědělství 18.10.2019 http://www.svol.cz/aktuality/lesy-versus-kurovec-diskuse-s-ministrem-zemedelstvi/ http://www.svol.cz/aktuality/lesy-versus-kurovec-diskuse-s-ministrem-zemedelstvi/ Vlastníci a správci lesních majetků, přijďte na seminář Lesy versus kůrovec, který se koná v pátek 18. října 2019 od 9:00-12:00 hod. v hotelu Augustine, Letenská 12/33 v Praze, diskutovat současnou situaci v lesích s ministrem zemědělství a dalšími odborníky. Přihlásit se můžete e-mailem na Hana.Partykova (at) mafra.cz.... Mon, 07 Oct 2019 06:16:02 GMT Voda základ života - SVOL na konferenci Školství 2020 http://www.svol.cz/aktuality/voda-zaklad-zivota-svol-na-konferenci-skolstvi-2020/ http://www.svol.cz/aktuality/voda-zaklad-zivota-svol-na-konferenci-skolstvi-2020/ Místopředseda SVOL a předseda Komory církevních lesů Ing. Petr Skočdopole, ředitel Arcibiskupských lesů a statků Olomouc vystoupí dne 15. října 2019 na odborné konferenci Školství 2020 s příspěvkem VODA ZÁKLAD ŽIVOTA ANEB JAK VÉST EKOLOGICKOU VÝCHOVU NA ŠKOLÁCH, kde se bude věnovat významu lesní pedagogiky a potřebě užšího sepětí ekologické výchovy... Mon, 07 Oct 2019 06:08:20 GMT Jak to vidím já (4. díl) - Ing. Jan Balcar "Můj les a myslivci" http://www.svol.cz/aktuality/jak-to-vidim-ja-4-dil-ing-jan-balcar-muj-les-a-myslivci/ http://www.svol.cz/aktuality/jak-to-vidim-ja-4-dil-ing-jan-balcar-muj-les-a-myslivci/ Ing. Jan Balcar velmi výstižně popisuje situaci nestátního vlastníka lesa v souvislosti s přemnoženou spárkatou zvěří. K čemu došel po letech debat s mysliveckým sdružením? Hned po nabytí platnosti zákona o půdě na počátku devadesátých let jsem usiloval o nabytí lesních majetků patřících mým předkům, které drželi již od 17. století a svou prací a pílí... Wed, 25 Sep 2019 17:47:50 GMT Vlastníci lesů pomáhají vlastníkům lesů - Semináře ke kůrovci v Královehradeckém kraji http://www.svol.cz/aktuality/vlastnici-lesu-pomahaji-vlastnikum-seminar-ke-kurovci-v-nekolika-mestech/ http://www.svol.cz/aktuality/vlastnici-lesu-pomahaji-vlastnikum-seminar-ke-kurovci-v-nekolika-mestech/ Hledáte informace o možnostech finančních podpor pro vlastníky lesa, aby i Váš les mohl v budoucnu zajistit všechny své funkce pro další generace? Zajímá Vás, jak postupuje vláda v souvislostech s kritickou sitauací v českých lesích? Přijďte na některý ze seminářů Kůrovec, les a my, které pořádá Královéhradecký kraj ve spolupráci se SVOL ve dnech:   30.... Wed, 25 Sep 2019 16:50:27 GMT Poslanci schválili novelu zákona o lesích. Nyní je řada na senátorech http://www.svol.cz/aktuality/poslanci-schvalili-novelu-zakona-o-lesich-nyni-je-rada-na-senatorech/ http://www.svol.cz/aktuality/poslanci-schvalili-novelu-zakona-o-lesich-nyni-je-rada-na-senatorech/ Tisková zpráva Pelhřimov dne 16. 9. 2019 - Do Senátu nyní míří novela zákona o lesích, kterou v pátek 13. září schválila Poslanecká sněmovna. Přijetí novely je nezbytným předpokladem pro finanční podporu nestátním vlastníkům lesů na zvládnutí následků současné kůrovcové kalamity. Nestátní vlastníci lesů proto schválení novely v Poslanecké sněmovně... Sun, 15 Sep 2019 19:33:17 GMT Stanovisko SVOL k vládnímu návrhu novely zákona o lesích http://www.svol.cz/aktuality/stanovisko-svol-k-vladnimu-navrhu-novely-zakona-o-lesich/ http://www.svol.cz/aktuality/stanovisko-svol-k-vladnimu-navrhu-novely-zakona-o-lesich/ Na program 34. schůze Poslanecké sněmovny, která bude dnes zahájena, je zařazeno 3. čtení návrhu novely zákona o lesích (sněmovní tisk č. 408), který reaguje na aktuální rozsáhlou kalamitu v lesích České republiky.SVOL jednoznačně podporuje pozměňovací návrhy, které upřesňují nebo doplňují novelou navržené změny, byly projednány s lesnickými odborníky... Tue, 10 Sep 2019 08:59:04 GMT Díky novému opatření mohou vlastníci lesů rychleji a efektivněji zalesňovat kalamitní holiny http://www.svol.cz/aktuality/diky-novemu-opatreni-mohou-vlastnici-lesu-rychleji-a-efektivneji-zalesnovat-kalamitni-holiny/ http://www.svol.cz/aktuality/diky-novemu-opatreni-mohou-vlastnici-lesu-rychleji-a-efektivneji-zalesnovat-kalamitni-holiny/ Ministerstvo zemědělství vyslyšelo požadavek vlastníků lesů a vydalo opatření obecné povahy, které umožňuje v období od 30. srpna 2019 do 31. prosince 2022 odchylně od zákona o lesích použít v kalamitou postižených regionech reprodukční materiál lesních dřevin z kterékoli přírodní lesní oblasti a nadmořské výšky. To neplatí pro zalesňování reprodukčním... Mon, 02 Sep 2019 19:55:19 GMT Ministerstvo průmyslu a obchodu reaguje na kůrovcovou kalamitu. Přečtěte si podrobnosti http://www.svol.cz/aktuality/ministerstvo-prumyslu-a-obchodu-reaguje-na-kurovcovou-kalamitu-prectete-si-podrobnosti/ http://www.svol.cz/aktuality/ministerstvo-prumyslu-a-obchodu-reaguje-na-kurovcovou-kalamitu-prectete-si-podrobnosti/ Se záměrem přispět k řešení dopadů kůrovcové kalamity upravilo  Ministerstvo průmyslu a obchodu i na základě některých připomínek SVOL podmínky dotačního programu Expanze - úvěry. Program je financován ze strukturálních fondů EU v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Od 15.8.2019 mohou o podporu žádat malé a střední... Sun, 01 Sep 2019 19:28:39 GMT Zpravodaj č 37 k dispozici všem, kdo potřebují informace k problematice lesů http://www.svol.cz/aktuality/zpravodaj-c-37-k-dispozici-vsem-kdo-potrebuji-informace-k-problematice-lesu/ http://www.svol.cz/aktuality/zpravodaj-c-37-k-dispozici-vsem-kdo-potrebuji-informace-k-problematice-lesu/ Pro všechny, kdo se potřebují zorientovat v aktuálním dění ohledně lesů - zejména pro menší vlastníky, obecní zastupitelstva a pracovníky v oborech souvisejících s lesnictvím je určen pravidelný Zpravodaj SVOL. Právě je k dispozici 37. vydání. Vedle reportáží z akcí Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v něm čtenáři mimo jiné naleznou:   velmi... Thu, 29 Aug 2019 06:04:17 GMT