SVOL.cz http://www.svol.cz/ Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR - Zdravé a prosperující lesy i pro příští generace MZe ustoupilo od plošného zákazu úmyslných těžeb http://www.svol.cz/aktuality/mze-ustoupilo-od-plosneho-zakazu-umyslnych-tezeb/ http://www.svol.cz/aktuality/mze-ustoupilo-od-plosneho-zakazu-umyslnych-tezeb/ Na základě námitek vlastníků lesů a SVOL, ale i připomínek dalších subjektů upravilo Ministerstvo zemědělství původní návrh opatření obecné povahy a ustoupilo od plošného zákazu úmyslných těžeb smrku a borovice. 7. listopadu 2017 vydalo Ministerstvo zemědělství opatření obecné povahy, které vlastníkům lesů nařizuje zpracovat nahodilé těžby vzniklé... Wed, 08 Nov 2017 22:07:35 GMT Otevřený dopis Jana Kolowrata Krakowského ministrovi zemědělství http://www.svol.cz/aktuality/otevreny-dopis-jana-kolowrata-krakowskeho-ministrovi-zemedelstvi/ http://www.svol.cz/aktuality/otevreny-dopis-jana-kolowrata-krakowskeho-ministrovi-zemedelstvi/ V Rychnově nad Kněžnou, 22. 9. 2017 Vážený pane ministře Jurečko, obracím se na Vás v souvislosti s vydaným návrhem opatření obecné povahy týkající se zastavení veškerých těžeb v lesích bez ohledu na aktuální stav lesa a vlastnictví. To co jste tímto opatřením dosáhl, nemá skutečně obdoby od sametové revoluce a roku 1992, kdy díky restitučnímu zákonu... Mon, 02 Oct 2017 09:14:33 GMT Majitelé lesů nesouhlasí s paušálním zákazem těžby http://www.svol.cz/aktuality/majitele-lesu-nesouhlasi-s-pausalnim-zakazem-tezby/ http://www.svol.cz/aktuality/majitele-lesu-nesouhlasi-s-pausalnim-zakazem-tezby/ Tisková zpráva Pelhřimov, 15.9.2017 - Členové republikového výboru SVOL na svém včerejším zasedání v Brně podrobili ostré kritice postup Ministerstva zemědělství při řešení kalamitního přemnožení podkorního hmyzu a žádají, aby nejvyšší orgán státní správy lesů zrušil návrh opatření obecné povahy spočívající v zákazu mýtních úmyslných těžeb smrku a... Fri, 15 Sep 2017 12:50:27 GMT České lesy zadržují vodu v krajině i bez další certifikace http://www.svol.cz/aktuality/ceske-lesy-zadrzuji-vodu-v-krajine-i-bez-dalsi-certifikace/ http://www.svol.cz/aktuality/ceske-lesy-zadrzuji-vodu-v-krajine-i-bez-dalsi-certifikace/ Tisková zpráva Pelhřimov, 17.8.2017 - Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR odsuzuje petici „Na sucho se musí od lesa“, kterou spustila Strana zelených 10. srpna. Petice obsahující řadu polopravd a účelových tvrzení vyzývá ministra zemědělství, aby zabránil dalšímu ničení českých lesů a levnému vývozu surového, nešetrně pokáceného dřeva... Thu, 17 Aug 2017 06:49:58 GMT Dobré úmysly dláží cestu do pekla http://www.svol.cz/aktuality/dobre-umysly-dlazi-cestu-do-pekla/ http://www.svol.cz/aktuality/dobre-umysly-dlazi-cestu-do-pekla/ Tisková zpráva Pelhřimov, 29.7.2017 - Snaha Hospodářské komory ČR a dalších vlivových skupin přimět stát k odklonu od dosavadní certifikace lesů systémem PEFC a k přechodu ke konkurenčnímu systému FSC byla jedním z témat diskutovaných na zasedání republikového výboru SVOL 27. července v Praze. Za vznikem certifikace lesů FSC stál na počátku devadesátých... Sat, 29 Jul 2017 07:55:48 GMT Společenské setkání k 25. výročí založení SVOL http://www.svol.cz/aktuality/spolecenske-setkani-k-25-vyroci-svol/ http://www.svol.cz/aktuality/spolecenske-setkani-k-25-vyroci-svol/ U příležitosti 25. výročí svého založení uspořádal SVOL 15. června ve spolupráci s majitelem žďárského zámku Constantinem Kinským společenské setkání, jehož se zúčastnila většina zástupců významných institucí lesnického sektoru. Předseda SVOL František Kučera ve svém vystoupení připomněl okolnosti, které vedly k založení Sdružení, a vyzdvihl důležité... Wed, 28 Jun 2017 08:02:15 GMT Zpravodaj č. 31 http://www.svol.cz/aktuality/zpravodaj-c-31/ http://www.svol.cz/aktuality/zpravodaj-c-31/ Aktuální číslo Zpravodaje pro vlastníky, správce a přátele lesa připomíná založení SVOL před 25 lety. V rozhovoru s předsedou SVOL se dozvíte, jak  hodnotí spolupráci s poslanci a senátory, Ministerstvem zemědělství a státním podnikem Lesy ČR při řešení problémů lesnického sektoru a čím se bude SVOL zabývat v příštích 5-10 letech. O největších překážkách... Tue, 27 Jun 2017 05:26:18 GMT Mezinárodní setkání partnerských škol v kolineckých lesích http://www.svol.cz/aktuality/mezinarodni-setkani-partnerskych-skol-v-kolineckych-lesich/ http://www.svol.cz/aktuality/mezinarodni-setkani-partnerskych-skol-v-kolineckych-lesich/ Ve dnech 15.-17. května se v západočeském Kolinci uskutečnil již pátý ročník mezinárodního setkání partnerských škol městyse Kolince a obce Velhartice. Cílem těchto setkání je, aby se děti z různých evropských zemích vzájemně poznávaly, aby se obohatily kulturně i jazykově, navazovaly přátelství a kontakty a do budoucna tak ještě více rozvíjely spolupráci... Tue, 30 May 2017 14:17:58 GMT Otevřený dopis Jana Kolowrata Krakowského poslancům http://www.svol.cz/aktuality/otevreny-dopis-jana-kolowrata-krakowskeho-poslancum/ http://www.svol.cz/aktuality/otevreny-dopis-jana-kolowrata-krakowskeho-poslancum/ Rychnov nad Kněžnou 11. dubna 2017 Kde je hranice mezi ochranou a devastací přírody? Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, obracím se na Vás v souvislosti s novelou zákona o ochraně přírody a krajiny, která byla projednávána dne 4. dubna 2017. Pro přehlasování prezidentského veta bylo nutných 101 hlasů. Vašimi 117 hlasy se podařilo zachránit... Thu, 13 Apr 2017 09:11:19 GMT Pro naše děti lesy a vodu, nebo rezervace na kůrovce? http://www.svol.cz/aktuality/pro-nase-deti-lesy-a-vodu-nebo-rezervace-na-kurovce/ http://www.svol.cz/aktuality/pro-nase-deti-lesy-a-vodu-nebo-rezervace-na-kurovce/ Tisková zpráva Pelhřimov, 5. 4. 2017 - Poslanecká sněmovna na své včerejší schůzi přehlasovala prezidentské veto k návrhu novely zákona o ochraně přírody a krajiny, který se zabývá problematikou národních parků v ČR. Podle vlastníků lesů novela uspíší destrukci horských lesů na Šumavě a dále ohrozí jejich hydrologickou funkci. Vzhledem k tomu,... Wed, 05 Apr 2017 12:58:16 GMT Odborný seminář "Finanční podpory pro vlastníky lesů" http://www.svol.cz/aktuality/odborny-seminar-financni-podpory-pro-vlastniky-lesu/ http://www.svol.cz/aktuality/odborny-seminar-financni-podpory-pro-vlastniky-lesu/ Vlastníky a správce lesních majetků srdečně zveme na odborný seminář "Finanční podpory pro vlastníky lesů", který připravilo Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR ve spolupráci s Ministerstvem zemědělstvím. Seminář se uskuteční ve čtvrtek 16. března 2017 v sálu Smiřických, zámek Kostelec n. Č. lesy od 9:00 hod. Účastníci budou seznámeni... Thu, 16 Feb 2017 10:36:03 GMT Evropský strom roku 2017 http://www.svol.cz/aktuality/evropsky-strom-roku-2017/ http://www.svol.cz/aktuality/evropsky-strom-roku-2017/ Od 1. února do 28. února 2017 bude na webové stránce http://evropskystromroku.cz/ probíhat hlasování o Evropský strom roku 2017. Do finále evropské soutěže vždy postupují vítězové národních kol. Za Českou republiku je nominována lípa na Lipce, jejíž stáří je odhadnuto přibližně na 800 let a je opředena řadou pověstí, ale i doložitelných událostí. Traduje... Wed, 25 Jan 2017 08:57:53 GMT Mezinárodní znalostní soutěž o lesích YPEF 2017 http://www.svol.cz/aktuality/mezinarodni-znalostni-soutez-o-lesich-ypef/ http://www.svol.cz/aktuality/mezinarodni-znalostni-soutez-o-lesich-ypef/ POZVÁNKA na 7. ročník mezinárodní znalostní soutěže Mladí lidé v evropských lesích: Young People in European Forests YPEF je znalostní soutěž tříčlenných týmů zaměřená na žáky 6.-9. tříd základních škol a studenty středních škol. Soutěž vrcholí mezinárodním kolem v zahraničí. Cílem této soutěže je zlepšit povědomí zejména mládeže, ale i celé společnosti,... Thu, 12 Jan 2017 09:23:55 GMT Účetní konsolidace státu - info pro členské obce SVOL http://www.svol.cz/aktuality/ucetni-konsolidace-statu-info-pro-clenske-obce-svol/ http://www.svol.cz/aktuality/ucetni-konsolidace-statu-info-pro-clenske-obce-svol/ V rámci účetní konsolidace státu mají všechny obce a dobrovolné svazky obcí povinnost nejpozději do 15. ledna 2017 předat do centrálního systému účetních informací státu seznam účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu ve stavu k 31. prosinci 2016, ve kterém uvedou výčet (a podíl vlivu) založených, vlastněných a ovládaných společností.... Tue, 20 Dec 2016 11:06:38 GMT Zpravodaj č. 30 http://www.svol.cz/aktuality/zpravodaj-c-30/ http://www.svol.cz/aktuality/zpravodaj-c-30/ V aktuálním čísle Zpravodaje pro vlastníky, správce a přátele lesa přinášíme příspěvek doc. RNDr. Jana Pokorného o významu lesů pro vodu a klima krajiny. Pod nadpisem "Management lesů a jeho význam pro vodu a klimatizaci  krajiny" uvádíme závěry setkání více než třiceti odborníků z oborů rostlinných a zempěpisných věd k problematice vztahů lesa, vody,... Mon, 12 Dec 2016 14:02:36 GMT Ano náhradě újmy i pro státní lesy, ne novele o národních parcích http://www.svol.cz/aktuality/ano-nahrade-ujmy-i-pro-statni-lesy-ne-novele-o-narodnich-parcich/ http://www.svol.cz/aktuality/ano-nahrade-ujmy-i-pro-statni-lesy-ne-novele-o-narodnich-parcich/ Tisková zpráva Pelhřimov, 10. 11. 2016 - Do třetího čtení míří novela zákona o ochraně přírody a krajiny, která by měla od příštího roku vyloučit mj. nároky státních podniků Lesů ČR a Vojenských lesů a statků na finanční náhradu újmy za ztížení zemědělského nebo lesního hospodaření na pozemcích ve vlastnictví státu. Sdružení vlastníků obecních a soukromých... Thu, 10 Nov 2016 12:25:51 GMT Oslavy lesa na Floře http://www.svol.cz/aktuality/oslavy-lesa-na-flore/ http://www.svol.cz/aktuality/oslavy-lesa-na-flore/ OSLAVY LESA NA FLOŘE aneb„Lesy v Olomouckém kraji jsou lesy pro lidi“ se uskuteční pod záštitou hejtmana Olomouckého kraje a primátora města Olomouce v sobotu 22. října 2016 od 11:00 do 16:00 hod v Rudolfově aleji ve Smetanových sadech – areál Výstaviště Flora Olomouc. Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR je partnerem akce. „Vypněte... Fri, 21 Oct 2016 05:37:15 GMT Příjem nových žádostí o zařazení do Leso-envi opatření http://www.svol.cz/aktuality/prijem-novych-zadosti-o-zarazeni-do-leso-envi-prv/ http://www.svol.cz/aktuality/prijem-novych-zadosti-o-zarazeni-do-leso-envi-prv/ Vlastníky lesa, nájemce, vypůjčitele nebo pachtýře lesa nebo jejich spolky upozorňujeme, že Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) připravuje na první říjnový týden spuštění příjmu žádostí o zařazení do titulů Programu rozvoje venkova "Zachování porostního typu hospodářského souboru" a "Ochrana a reprodukce genofondu lesních dřevin". Přesný termín... Thu, 08 Sep 2016 05:37:59 GMT 3. kolo příjmu žádostí PRV 2014-2020 http://www.svol.cz/aktuality/3-kolo-prijmu-zadosti-prv-2014-2020/ http://www.svol.cz/aktuality/3-kolo-prijmu-zadosti-prv-2014-2020/ Vlastníky a správce lesních pozemků srdečně zveme na odborný seminář "3. kolo příjmu žádostí na lesnická opatření Programu rozvoje venkova 2014-2020", který připravilo Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství a Státním zemědělským intervenčním fondem. Seminář se uskuteční v pondělí 5. září 2016 v hotelu... Mon, 22 Aug 2016 16:17:14 GMT Zpravodaj č. 29 http://www.svol.cz/aktuality/zpravodaj-c-29/ http://www.svol.cz/aktuality/zpravodaj-c-29/ V aktuálním čísle Zpravodaje pro vlastníky, správce a přátele lesa přinášíme informace z XV. celostátní konference SVOL ve dnech 28. - 29. dubna, jejímž ústředním motivem byla klimatická změna a její možné dopady na lesní ekosystémy a hospodaření v lesích. Klimatickou změnou, ovšem v kontextu možností a potenciálu pěstování douglasky tisolisté, se... Mon, 22 Aug 2016 09:37:29 GMT Slovo starosty - Obnova divočiny není reálná http://www.svol.cz/aktuality/slovo-starosty-obnova-divociny-neni-realna/ http://www.svol.cz/aktuality/slovo-starosty-obnova-divociny-neni-realna/ Veřejná správa 15/2016Vyšlo 27. 7. 2016 Obecní lesy zaujímají 17 procent celkové rozlohy lesů v České republice. S trochou nadsázky lze říci, že kousek lesa vlastní téměř každá obec (více než 5200 obcí). Dovolím si proto následující příspěvek věnovat právě problematice lesů a hospodaření v nich, a to nejen ve světle přípravy národních adaptačních opatření... Thu, 28 Jul 2016 15:16:49 GMT Příspěvky na hospodaření v lesích od 1.7.2016 http://www.svol.cz/aktuality/prispevky-na-hospodareni-v-lesich-od-1-7-2016/ http://www.svol.cz/aktuality/prispevky-na-hospodareni-v-lesich-od-1-7-2016/ Novelizačním nařízením vlády č. 209/2016 Sb., které nabylo účinnosti dne 1. července 2016, dochází k rozšíření souboru finančních příspěvků poskytovaných Ministerstvem zemědělství na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti o finanční příspěvky dosud poskytované krajskými úřady. Tato změna poskytovatele se týká finančních příspěvků... Mon, 11 Jul 2016 12:42:53 GMT Tisková zpráva LČR, VLS a SVOL http://www.svol.cz/aktuality/tiskova-zprava-lcr-vls-a-svol/ http://www.svol.cz/aktuality/tiskova-zprava-lcr-vls-a-svol/ Lesníci diskutují s ochránci přírody o plánu vytvořit velkoplošná bezzásahová území Hradec Králové, Praha, Pelhřimov, 1. července 2016 - Správci státních lesů, Lesy ČR (LČR) i Vojenské lesy a statky ČR (VLS), a Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR (SVOL) jsou skeptičtí ke snahám Hnutí Duha vytvářet v lesích velkoplošné „divočiny.“... Fri, 01 Jul 2016 10:03:16 GMT Příspěvky na hospodaření v lesích se vrací pod MZe http://www.svol.cz/aktuality/prispevky-na-hospodareni-v-lesich-se-vraci-pod-mze/ http://www.svol.cz/aktuality/prispevky-na-hospodareni-v-lesich-se-vraci-pod-mze/ Vláda na svém včerejším zasedání schválila návrh na poskytování podpor na hospodaření v lesích a na některé myslivecké činnosti, který jí předložil ministr zemědělství Marian Jurečka. Přijetím návrhu se naplnilo více než desetileté úsilí SVOL o návrat k systému poskytování těchto příspěvků z jednoho zdroje, a to Ministerstva zemědělství, který... Thu, 16 Jun 2016 13:59:58 GMT Tisková zpráva SVOL http://www.svol.cz/aktuality/adaptacni-opatreni-na-zmenu-klimatu-je-treba-resit-predevsim-v-zemedelstvi/ http://www.svol.cz/aktuality/adaptacni-opatreni-na-zmenu-klimatu-je-treba-resit-predevsim-v-zemedelstvi/ Adaptační opatření na změnu klimatu je třeba řešit především v zemědělství Pelhrimov, 3. 5. 2016 - Za účasti předních lesnických odborníků, náměstka ministra životního prostředí Vladimíra Dolejského a zástupců Ministerstva zemědělstva proběhla ve dnech 28. – 29. dubna v Kostelci nad Černými lesy XV. konference Sdružení vlastníků obecních a soukromých... Tue, 03 May 2016 13:37:05 GMT Zpravodaj č. 28 http://www.svol.cz/aktuality/zpravodaj-c-28/ http://www.svol.cz/aktuality/zpravodaj-c-28/ V aktuálním čísle Zpravodaje pro vlastníky, správce a přátele lesa přinášíme informace z valné hromady Komory soukromých lesů, která se konala 25. února 2016 v Jihlavě, ale také příspěvek Ing. Josefa Vovesného na semináři "Nová právní úprava národních parků v novele zákona o ochraně přírody a krajiny", který uspořádalo Ministerstvo životního prostředí... Fri, 22 Apr 2016 11:23:25 GMT Možnosti a potenciál pěstování douglasky tisolisté http://www.svol.cz/aktuality/moznosti-a-potencial-pestovani-douglasky-tisoliste/ http://www.svol.cz/aktuality/moznosti-a-potencial-pestovani-douglasky-tisoliste/ Majitele a správce lesních majetků, odbornou veřejnost a další zájemce o problematiku srdečně zveme na odborný seminář SVOL spojený s exkurzí "Klimatická změna a dřevinná skladba – možnosti a potenciál pěstování douglasky tisolisté". Seminář se uskuteční v úterý 24. května 2016 v lesích města Písku. Připravili jsme pro Vás terénní pochůzky s odborným... Fri, 15 Apr 2016 14:58:09 GMT Co chybí a naopak přebývá v novele zákona o myslivosti http://www.svol.cz/aktuality/co-chybi-a-naopak-prebyva-v-novele-zakona-o-myslivosti/ http://www.svol.cz/aktuality/co-chybi-a-naopak-prebyva-v-novele-zakona-o-myslivosti/ Asociace soukromého zemědělství ČR, Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR a Sdružení vlastníků honebních pozemků v ČR zásadně odmítají návrh novely zákona o myslivosti, jak byl předložen Ministerstvem zemědělství do připomínkového řízení, a navrhují jeho stažení, zahájení diskuse ke koncepci myslivosti v Česku a tvorbu zákona, který... Wed, 13 Apr 2016 19:26:05 GMT Pozvánka na tiskovou konferenci k novele zákona o myslivosti http://www.svol.cz/aktuality/tiskova-konference-k-novele-zakona-o-myslivosti/ http://www.svol.cz/aktuality/tiskova-konference-k-novele-zakona-o-myslivosti/ „Co chybí a naopak přebývá v novele zákona o myslivosti“ Ohrožuje návrh novely zákona o myslivosti volný vstup veřejnosti do krajiny? Má návrh novely zákona šanci vyřešit podstatu rostoucích škod zvěří na zemědělských a lesních pozemcích? Respektují se vůbec práva vlastníků honebních pozemků? Tato a další témata přinese společná tisková konference... Sun, 10 Apr 2016 14:00:13 GMT Pozvánka na veletrh Silva Regina 2016 http://www.svol.cz/aktuality/pozvanka-na-veletrh-silva-regina-2016/ http://www.svol.cz/aktuality/pozvanka-na-veletrh-silva-regina-2016/ Vážení majitelé lesů, vážení obchodní partneři,vážení přátelé lesů, srdečně Vás zveme na XIV. mezinárodní lesnický a myslivecký veletrh SILVA REGINA, který se koná ve dnech 3. - 7. dubna 2016 v Brně. Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR představí svou činnost v přízemí pavilónu Z, č. stánku 054. Poradíme Vám s péčí o les, formou správy... Fri, 01 Apr 2016 21:02:51 GMT