ČeskyEnglish

SVOL - Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR

Publikace

Zpravodaj pro vlastníky, správce a přátele lesa

Archív čísel 2006 - 2018

Management lesů a jeho význam pro vodu a klimatizaci krajiny

Dokument odrážející nejnovější vědecké závěry ze setkání odborníků z oborů rostlinných a zeměpisných věd (Leuven, 2015) k problematice vztahů lesa, vody, půdy a atmosféry. Konsolidovaný výzkum ukazuje, jak lesy regulují koloběh vody i klima nejen na úrovni lokální (povodí), ale i regionální, kontinentální a globální.

Obrázek

Finanční podpory zaměřené na les a krajinu

Ucelený souhrn finančních nástrojů péče o lesy a krajinu zahrnující podpory dostupné z různých dotačních programů. Pro vlastníky lesa připravil SVOL ve spolupráci s Celostátní sítí pro venkov. Vydalo MZe ve spolupráci se SVOL, březen 2016, ISBN 978-80-7434-285-1.

Obrázek

Vlastníte kousek lesa

Leták pro majitele lesů do 50 ha s praktickými radami, jak postupovat při obnově porostů, které holiny zalesňovat, jak využít potenciálu přirozené obnovy, jak postupovat při obnově umělé, kde obstarat vhodný sadební materiál, jak vysázené kultury chránit, informace o základních povinnostech vlastníka v ochraně lesa, kdy a jak provádět prořezávky a probírky a mnohé další.

Obrázekstáhnout

Hospodaření v obecních lesích, příručka pro starosty a zastupitele

Martin Flora et al., Pelhřimov: Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů, 2015. 1. vydání, brož., 94 s. ISBN 978-80-906022-0-5. Cena 100 Kč vč. DPH/1 ks + poštovné (dobírka). Objednávky zasílejte, prosím, na kancelář SVOL písemně či e-mailem.

Obrázek

Chřadnutí smrku v oblasti severní a střední Moravy

Sborník referátů ze semináře 14.10.2014 v Budišově nad Budišovkou

Obrázekstáhnout

Co o dřevu a lese (možná) nevíte

Brožurka vydaná SVOL ve spolupráci s Městskou správou lesů Pelhřimov s. r. o., 2011

Obrázekstáhnout

Mezinárodní rok lesů 2011 - Lesy pro lidi

Leták vydaný SVOL ve spolupráci s Ústavem pro hospodářskou úpravou lesů, 2011

Obrázekstáhnout

Hospodaření na obecním majetku s vysokou rekreační funkcí, využívání přírodních procesů v borových a smrkových porostech nižších poloh

Sborník referátů ze semináře 21.-22.9.2011 v Doksech

Obrázekstáhnout

Přirozená obnova hlavních dřevin v podmínkách Vysočiny

Sborník referátů ze semináře 13.9.2011 v Pelhřimově

Obrázekstáhnout

Doprava, manipulace a sázení sadebního materiálu lesních dřevin

Sborník referátů ze semináře 16.8.2011 v Řečanech nad Labem

Obrázekstáhnout

Optimalizace právní formy hospodaření na obecním lesním majetku

Sborník referátů ze semináře 23.11.2010 v Kostelci nad Černými lesy

Obrázekstáhnout

Integrovaný registr znečišťování životního prostředí - Příručka pro ohlašování

Příručka je určena provozovatelům zařízení ohlašujícím do integrovaného registru znečišťování životžního prostředí (IRZ), vydal Odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence MŽP v roce 2010.

Obrázekstáhnout

Exkurze po ML Hradec Králové po 100 letech

Sborník referátů ze semináře 7.10.2010 v Hradci Králové

Obrázekstáhnout

Energetické využívání dendromasy - praktické zkušenosti

Sborník referátů ze semináře 27.8.2010 v Českých Budějovicích

- zašleme na vyžádání

Pro majitele lesů do 50 ha - zalesňování a pěstební činnost

Mezi nejdůležitější činnosti vlastníka v lese patří i podle současného zákona o lesích obnova porostů na vytěžených plochách, péče o kultury a následná výchova mladých lesních porostù, kam patří prořezávky a probírky (srpen 2010)

Obrázek stáhnout

Lýkožrout smrkový - Ips typographus L.

Lýkožrout smrkový patří ve střední Evropě mezi nejvýznamnější škůdce starších smrkových porostů. Je typickým sekundárním škůdcem, který v první
řadě napadá čerstvě vytěžené smrkové dříví, polomy a fyziologicky oslabené stojící stromy - imisemi, suchem, václavkou apod. (srpen 2010)

Obrázekstáhnout

Zalesňování zemědělských půd

Jedním z řešení, jak využít zejména svažité, kamenité nebo jinak hůře zemědělsky využitelné pozemky, které máte ve vlastnictví, je zalesnění této půdy s pomocí dotace z Programu rozvoje venkova (srpen 2010)

Obrázekstáhnout

Fakta a mýty o českém lesním hospodářství

Sborník referátů ze semináře 24.6.2009 v Praze

Obrázekstáhnout

Vlastníte kousek lesa a nemůžete nebo nechcete se o něj starat více než je nezbytně nutné?

V tomto letáku najdete několik praktických rad, co s několika málo hektary lesa, který jste zdědili, a nevíte, co si s tím počít (červenec 2008, 2. upravené vydání)

Obrázek stáhnout

Lístnaté porosty a Natura 2000

Sborník referátů ze semináře 5. a 6.6.2008 ve Vysokém Chvojně

Obrázekstáhnout

Zásady manamentu stanovišť druhů v evropsky významných lokalitách soustavy Natura 2000

Metodika AOPK, Praha 2008

Obrázekstáhnout

Pravidla hospodaření pro typy lesních přírodních stanovišť v evropsky významných lokalitách soustavy Natura 2000

Výsledek jednání pracovní skupiny ustanovené při Ministerstvu životního prostředí ČR a složené ze zástupců jmenovaných organizací: Ministerstvo životního prostředí, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Lesy České republiky, s. p., Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR, Vojenské lesy a staty ČR, s. p., Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví - uveřejněno v odborném časopisu Planeta č. 9/2006

Obrázekstáhnout