ČeskyEnglish

SVOL - Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR

Kalendář akcí 2018

25.4.2019 Konference SVOL, Pelhřimov
5.2.2019 Valná hromada Komory SL, Jihlava
22.1.2019 Republikový výbor SVOL, Praha, MZe
4.12.2018 Členská schůze Plzeňského regionu
16.-17.10.2018 Dreiländertreffen 2018, Olomouc
11.10.2018 Jednání SVOL s ministrem zemědělství, MZe Praha
9.-10.10.2018 4. medzinárodná konferencia vlastníkov a obhospodarovatelov lesa na Slovensku "Lesy pre spoločnost", Košická Belá
4.10.2018 Jednání SVOL s ministryní financí, MF Praha
3.10.2018 Tisková konference SVOL, Praha - "Nestátní vlastníci lesů čelí hrozbě zániku, obracejí se o pomoc na Evropský parlament"
3.10.2018 Republikový výbor SVOL, Praha
25.9.2018 Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, Senát - řešení kůrovcové kalamity
IX.-XI. 2018 Sociální zemědělství - Praktické semináře a exkurze na sociální farmy pro podporu sociálního zemědělství/podnikání v ČR - pořádá ASZ s Celostátní sítí pro venkov
12.9.2018 Seminář ÚZEI - "Podpora lesního hospodářství z PRV, 2014-20, národní dotace" - Šumperk
6.9.9.2018 Seminář ÚZEI - "Podpora lesního hospodářství z PRV, 2014-20, národní dotace" - Liberec
4.9.2018 Jednání SVOL s ministrem zemědělství, MZe Praha
31.8.2018 Mimořádná schůze předsednictva SVOL, Kněžičky
28.-30.8.2018 Exkurze SVOL po lesních majetcích východních Čech
25.8.2018 Den Českého lesa, zaniklá sklárna Křížová Huť
21.8.2018 Jednání SVOL s ministrem zemědělství, MZe Praha
7.8.2018 Republikový výbor SVOL, Pelhřimov
25.7.2018 1. jednání společné platformy odborníků pro řešení aktuálních lesnických problémů zaměřené na druhovou skladbu lesů, FLD ČZU v Praze
23.7.2018 3. pracovní jednání ke kalamitní situaci v lesích ČR v Kolegiu ministra zemědělství
20.7.2018 Jednání na MZe k zajištění chemických prostředků na asanaci kůrovce
12.7.2018 Jednání SVOL s novým ministrem zemědělství, MZe Praha
25.6.2018 Jednání k vypořádání připomínek k NV 30/2014, MZe Praha
22.6.2018 Jednání k novele Národního programu ochrany a reprodukce genofondu lesních dřevin a zásad pro poskytování dotace, MZe
21.6.2018 2. jednání hlavních odborných partnerů k nastavení procesní a věcné součinnosti krajů při přešení kůrovcové kalamity - v Kolegiu ministra zemědělství
13.6.2018 Předsednictvo SVOL, Pelhřimov
31.5.2018 Jednání na Úřadu vládu ČR ve věci řešení kůrovcové kalamity za účasti premiéra
29.5.2018 Republikový výbor SVOL - MZe, Praha, jednání v Kolegiu ministra zemědělství - řešení kůrovcové kalamity
29.-30.5.2018 Seminář Sdružení lesních školkařů "Současné trendy v umělé obnově lesa“, Hrubá Voda
29.-30.5.2018 Exkurze SVOL "Hospodaření u Vojenských lesů a statků, divize Horní Planá, Hospodaření u Cisterciáckého opatství Vyšší Brod"
23.-24.4.2018 XVII. Konference SVOL, Třebíč - pozvánka, přihláška
22.3.2018 Členská schůze regionu Vysočina - penzion Medličky
20.3.2018 Členská schůze Východočeského regionu - Nové Město n. Metují
20.3.2018 Členská schůze Karlovarského regionu - Žlutice
14.3.2018 Členská schůze Středočeského reigonu - Kondrac
8.3.2018 Členská schůze Plzeňského regionu - Hrádek u Sušice
7.3.2018 Členská schůze Jihočeského regionu - Bílý dům, Písek
6.3.2018 Seminář ÚZEI "PRV 2014-2020, národní dotace" - Tábor
6.3.2018 Členská schůze Severočeského regionu - Děčín
27.2.2018 Seminář ÚZEI "PRV 2014-2020, národní dotace" - Olomouc
27.2.2018 Valná hromada Komory SL - Jihlava
14.-15.2.2018 Odborný seminář spojený s přátelským posezením - Třebíč
23.1.2018 Republikový výbor SVOL - Pelhřimov