ČeskyEnglish

SVOL - Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR

Zpravodaj č. 34

Aktuální číslo Zpravodaje pro vlastníky, správce a přátele lesa přináší informace z celostátní konference SVOL v Třebíči. Napříč shromážděním delegátů rezonovala nespokojenost s pomalou reakcí resortu a vlády na kalamitní situaci v českých lesích a obavy o udržení ekonomiky lesních majetků. Na jednání konference v působnosti valné hromady navázal odborný seminář a terénní exkurze v jedné z nejpostiženějších lokalit Vysočiny.

Přírodním kalamitám, jejich příčinám a následkům se věnuje lesnický odborník Ing. Josef Vovesný. Na zoufalou situaci vlastníků lesů v důsledku dlouhotrvajícího sucha a kůrovcové kalamity bez pomoci státu upozorňuje předseda SVOL Ing. František Kučera. Jeho slova potvrzuje v rozhovoru Ing. Martin Kodeš, prokurista Městské správy lesů Pelhřimov, kde je kůrovcová kalamita "za dveřmi".

Pravidelná rubrika LOS aktuálně přináší souhrnnou informaci o výskytu škodlivých činitelů v lesích České republiky v roce 2017. Právní poradna se tentokráte věnuje povinnosti zalesnit vytěžený les po předchozím vlastníkovi. Zároveň odpovídá na otázku, zda lze považovat plochu zarostlou různými náletovými dřevinami za zalesněnou podle zákona.

Při návštěvě lesů města Litomyšle zaplesá srdce každého lesníka. O hospodaření v městských lesích, obavách z nedostatku srážek a kůrovce, ale i pokoře lesníků k přírodě jsme si povídali s ředitelem odboru Ing. Petrem Novákem.

Součástí vydání je reportáž z exkurze SVOL u Vojenských lesů a statků v Horní Plané a u Cisterciáckého opatství Vyšší Brod.

Více …