ČeskyEnglish

SVOL - Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR

Zpravodaj č. 33

Aktuální číslo Zpravodaje pro vlastníky, správce a přátele lesa přináší informace z valné hromady SVOL-komory soukromých lesů v ČR, která se uskutečnila 27. února v Jihlavě. Programu dominovala zásadní lesnická témata současnosti - kůrovcová kalamita, nedostatek pracovníků v těžební a pěstební činnosti, škody zvěří a volby do vedení Komory. Přítomní hosté z Ministerstva zemědělství a Poslanecké sněmovny byli konfrontováni s požadavky majitelů lesů na větší pomoc ze strany státu při zvládání kalamitních situací a na úpravu lesnické a myslivecké legislativy.

V rozhovoru s novým předsedou Komory Ing. Richardem Podstatzkým Thonsern se dozvíte, co považuje za hlavní neduhy současného lesnictví a zemědělství, jak hodnotí dotační politiku ČR, ale také to, jakými tématy by se měla Komora pod jeho vedením přednostně zabývat.

Pravidelná rubrika LOS aktuálně se věnuje původcům chřadnutí jasanu, jeho projevům a obranným opatřením. Tématem Právní poradny je problematika odstraňování stromů v ochranném pásmu železnic.

Součástí vydání je reportáž ze zahraniční exkurze SVOL do Saska  a z říjnové exkurze SVOL po majetcích východní a střední Moravy zaměřená na příčiny, prevenci, projevy a odstraňování důsledků chřadnutí smrkových porostů a využití prostředků z Programu rozvoje venkova.

Více …