ČeskyEnglish

SVOL - Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR

Zpravodaj č. 32

Aktuální číslo Zpravodaje pro vlastníky, správce a přátele lesa přináší informace z výroční celostátní konference SVOL, na které přední čeští odborníci demonstrovali význam lesů pro vodu a klimatizaci krajiny, jejich ekologickou, dřevoprodukční a rekreační funkci.

Ing. Petr Jelínek ve svém příspěvku hodnotí průběh ekonomického šetření SVOL za rok 2016 a jeho výsledky porovnává s předchozími ročníky.

O problémech lesních hospodářů v Severočeském regionu SVOL jsme si povídali s pracovníky příspěvkové organizace Městské lesy Chomutov a jednatelem společnosti Lesy Bělá pod Bezdězem Ing. Stanislavem Bockem.

Ing. Josef Vovesný a Ing. Martin Fojt uvádějí informace z tradičního setkání vlastníků lesů Bavorska, Rakouska a Česka, které se tentokráte konalo u hraběte Castell-Castell.

Vlastníci dotčených lesních majetků jistě ocení odpovědi JUDr. Ing. Martina Flory na dotazy související s modernizací a opravami Dálnice D1, kdy dochází k dočasnému, eventuálně trvalému odnětí z PUPFL a případnému odstranění trvalých lesních porostů.

Pravidelná rubrika LOS aktuálně podává informaci o výskytu škodlivých vlivů a činitelů v roce 2016 a odhaduje jejich stav v roce 2017.

Kromě přehledu činnosti republikového výboru SVOL v minulém čtvrtletí jsme do Zpravodaje zařadili také informace z vybraných jednáních našich partnerských organizací, zprávu o Evropském kongresu lesní pedagogiky v ČR a poděkování vlastníkům navštívených majetků za zajištění exkurze kolegů ze Slovenska.

Více …