ČeskyEnglish

SVOL - Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR

Zpravodaj č. 30

V aktuálním čísle Zpravodaje pro vlastníky, správce a přátele lesa přinášíme příspěvek doc. RNDr. Jana Pokorného o významu lesů pro vodu a klima krajiny. Pod nadpisem "Management lesů a jeho význam pro vodu a klimatizaci  krajiny" uvádíme závěry setkání více než třiceti odborníků z oborů rostlinných a zempěpisných věd k problematice vztahů lesa, vody, půdy a atmosféry, které se uskutečnilo v červnu 2015 v belgickém Leuvenu.

O tom, že divočina je v naší kulturní krajině pouze fikcí a že silové řešení při vyhlašování národních parků není dobrou cestou, se dočtete v rozhovoru Christiana Sebalda (Süddeutsche Zeitung, 19./20.3.2016) s biologem a profesorem ekologie rostlin Hansjörgem Küsterem ke zřízení Národního parku Steigerwald.

Rubrika LOS aktuálně je věnována zamyšlení nad příčinami a možnostmi řešení vysokých stavů zvěře, které jsou v některých oblastech ČR limitujícím faktorem úspěšnosti nejen přirozeného zmlazení, ale také umělé obnovy a výrazně ovlivňují stabilitu porostů a zpeněžení dříví.

V právní poradně reaguje JUDr. Ing. Martin Flora na dotaz ohledně povinnosti žádat orgán státní správy lesů o dočasné odnětí dotčených pozemků plnění funkcí lesa pro dobu realizace stavby retenční nádrže na lesním pozemku.

O rozhovor jsme tentokrát požádali prokuristu Lesního družstva obcí Měřín a člena vedení Regionální organizace SVOL Vysočina pana Karla Klímu.

Kromě pravidelného přehledu činnosti republikového výboru SVOL v minulém čtvrtletí jsme do Zpravodaje zařadili také podrobnou reportáž z odborného semináře "Péče o lesní ekosystémy NP Šumava" spojeného s terénními pochůzkami, který uspořádal SVOL ve dnech 13.-15. září.

Více ...