ČeskyEnglish

SVOL - Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR

Valná hromada komory soukromých lesů

5. února 2019 se koná v kongresovém sálu hotelu Tři Věžičky, Střítež u Jihlavy 11, již v pořadí 15. valná hromada SVOL – komory soukromých lesů v ČR, z. s. Vlastníci lesů, kteří zatím nejsou členy, ale mají o spolupráci se SVOL zájem, se mohou jednání zúčastnit jako hosté.

PROGRAM
9:00 – 9:30
Prezence účastníků, občerstvení

9:30 – 9:40  
Zahájení valné hromady, volba návrhové komise

9:40 – 9.55  
Zpráva o činnosti Komory SL v r. 2018 - Ing. Richard Podstatzký Thonsern, předseda Komory SL

9:55 – 10:10
Aktuálně z činnosti SVOL - Ing. František Kučera, předseda SVOL

10:10 – 11:35
Pomoc státu vlastníkům lesů při zvládání kůrovcové kalamity (finanční, legislativní a jiná opatření) – vystoupení pozvaných hostů + diskuse
Mgr. Patrik Mlynář, náměstek ministra pro lesní hospodářství
Mgr. Radek Holomčík, místopředseda Zemědělského výboru Poslanecké sněmovny PČR, místopředseda Podvýboru pro lesní hospodářství
RNDr. Miloš Vystrčil, člen Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu PČR

11:35 – 11:50
Přestávka, občerstvení

11:50 – 12:10
Vývoj kůrovcové kalamity 2015-2018, predikce na r. 2019 a následující období - Ing. Bc. Jan Lubojacký, Lesní ochranná služba VÚLHM

12:10 – 12:30   
Zásadní změny v poskytování příspěvků na hospodaření v lesích, PRV v roce 2019 -  Ing. Martin Fojt, správce majetku Jana Kolowrata Krakowského

12:30 – 12:50
Diskuse - dotazy, připomínky k činnosti Komory SL a SVOL, možnosti exportu dříví do zahraničí v rámci společného obchodu se dřívím

12:50 – 13:00
Informace o založení SVOL - komory církevních lesů – Ing. Petr Skočdopole, ředitel Arcibiskupských lesů a statků Olomouc s. r. o.

13:00 – 13:10
Změna stanov Komory SL

13:10 – 13:20
Vývoj členské základny, zpráva o hospodaření 2018, návrh rozpočtu 2019 – Hugo Strachvic, člen revizní komise SVOL

13:20 – 13:30
Usnesení valné hromady

13.30
Závěrečné slovo a ukončení valné hromady
-  předseda Komory SL

Účast na valné hromadě, prosím, potvrďte na info@svol.cz.