ČeskyEnglish

SVOL - Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR

Společenské setkání k 25. výročí založení SVOL

U příležitosti 25. výročí svého založení uspořádal SVOL 15. června ve spolupráci s majitelem žďárského zámku Constantinem Kinským společenské setkání, jehož se zúčastnila většina zástupců významných institucí lesnického sektoru.

Předseda SVOL František Kučera ve svém vystoupení připomněl okolnosti, které vedly k založení Sdružení, a vyzdvihl důležité okamžiky v jeho historii - vstup významných šlechtických majetků do SVOL, ustavení Komory soukromých lesů, vznik regionálních organizací SVOL a církevní restituce. Přítomné seznámil s hlavním okruhem témat, jimiž se SVOL v průběhu své existence zabýval a kterým se bude věnovat i v budoucnu. Uvedl, že hlavní činností SVOL bude i nadále obhajoba vlastnických práv, účast na tvorbě lesnické politiky a politiky životního prostředí, vzdělávací a osvětová činnost, spolupráce se zahraničními organizacemi vlastníků lesů a obchod se dřívím. V současné době má SVOL více než 600 přímých členů, kteří hospodaří na 15 % výměry lesů v ČR.

Předseda Senátu Milan Štěch ve své zdravici ocenil přístup profesionálních lesníků u státních i soukromých lesů a vyzdvihl význam společného postupu majitelů lesů při obhajobě jejich oprávněných zájmů. Vzhledem k tomu, že v Senátu usedá celá řada starostů, kteří mj. pečují také o svěřené lesní majetky, mají podle jeho slov vlastníci lesů v Senátu podporu a pochopení.

Ministr zemědělství Marian Jurečka poděkoval za spolupráci se SVOL a připomněl význam lesů jako základního pilíře pro stabilitu celého ekosystému a nezbytnost hájit zájmy lesa.

Náměstek ministra životního prostředí Vladimír Dolejský uvedl, že SVOL je významným partnerem  s nazastupitelnou rolí při ochraně krajiny a přírody, a ocenil jeho názorovou kontinuitu. Mezi budoucími společnými aktivitami jmenoval aplikaci evropské směrnice o invazních druzích, novelu náhradové vyhlášky vstřícnější k vlastníkům lesů a tvorbu nového zákona o ochraně přírody a krajiny.

Generální ředitel státního podniku Lesy ČR Daniel Szórád vysoce ocenil vztah soukromých a obecních vlastníků k majetku i způsoby hospodaření. Označil SVOL za symbol stability a kvitoval vzájemnou spolupráci a vytváření společných postupů a postojů k legislativě, k požadavkům ochrany přírody při omezování hospodaření, snižování stavů zvěře či reakce na tlaky v oblasti certifikace lesů.

Podle výrobního náměstka VLS Libora Vojáčka je SVOL garantem toho, že se  i naši potomci budou moci těšit z užitků, které nám lesy poskytují. Zároveň vyjádřil přání, aby členové SVOL byli i nadále aktivní lesnickou organizací a společně s dalšími vlastníky lesů zintenzivnili komunikaci s širokou veřejností.

Dlouholetou spolupráci se SVOL a jeho předsedou, a to zejména na tvorbě Národního lesnického programu, ocenil ředitel ÚHÚL Jaromír Vašíček. Do dalších let pak popřál vedení SVOL hodně energie, skvělé spolupracovníky, osvícené členy a laskavou tvář přírody.

Oficiální část setkání v zámeckém konventu zakončilo nezapomenutelné hudební vystoupení operního pěvce Jakuba Pustiny a Marianny Gelenekyové za skvělého klavírního doprovodu Jiřího Hrubého.

Obrázek

Obrázek

 

Obrázek

Obrázek

Obrázek

Obrázek

Obrázek

Obrázek

Obrázek

Obrázek

 

Obrázek

Obrázek