ČeskyEnglish

SVOL - Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR

Sněmovna odsouhlasila krizový návrh novely zákona o lesích. Na tahu je Senát…

Poslanecká sněmovna na své schůzi 6. března vyslovila souhlas s návrhem novely zákona o lesích (SNT 382) již v prvém čtení. Novelu předložila skupina poslanců napříč politickým spektrem. Přiměla je k tomu aktuální kůrovcová kalamita, potřeba stabilizace zasaženého území a ochrany doposud nenapadených oblastí.

Novela umožní Ministerstvu zemědělství vydat okamžitě za účelem minimalizace škod na lesích mimořádná opatření.

Není čas!

První rojení kůrovce je již na dohled. Aby se návrh zákona neminul účelem, je nutné, aby horní komora projednala návrh novely na své nejbližší schůzi 20. března.

Při vzniku mimořádných okolností a nepředvídaných škod v lese má sice Ministerstvo zemědělství podle stávajícího zákona možnost nařídit vlastníku lesa odchylná opatření vyhláškou. To je ale velice nepružné, protože vyhláška musí projít standardním legislativním procesem.

Návrh novely otevírá možnost odchýlit se od běžných pravidel hospodaření v přesně vymezeném, definovaném území zejména u nahodilých těžeb a zalesňování formou opatření obecné povahy, které bude platit dnem vyhlášení.

„Novela není dokonalá, ale všechny nás tlačí čas. Prioritou je zachycení prvního rojení kůrovce, které je doslova za dveřmi,“ říká František Kučera, předseda SVOL, a dodává: „Ve Sněmovně bude projednávána další novela lesního zákona (pozn. sněmovní tisk č. 408), a tam bude čas a prostor pro jednání o pozměňovacích návrzích.“

Kdo ponese náklady?

Vlastníkům lesů vadí např. to, že ze zákona vypadlo ustanovení o tom, že orgán státní správy lesů v případě uložení opatření za mimořádných okolností a nepředvídaných škod v lese rozhodne i o tom, kdo ponese náklady s tím spojené, pokud budou uložena opatření v zájmu jiného než vlastníka lesa. Budou proto usilovat o jeho doplnění do druhého návrhu novely zákona.

„Kůrovec nečeká, a proto jsme se obrátili také na členy horní komory, aby projednali poslaneckou novelu co nejdříve a přijali předložený návrh bez dalších úprav, aby mimořádná opatření vešla v platnost v dubnu,“ doplňuje František Kučera.

Novela zblízka:

Na základě mimořádných opatření  nebudou muset vlastníci lesů v definovaném kalamitním území plnit některé preventivní povinnosti v ochraně lesa (např. pokládání lapáků, instalace lapačů), které za kalamitní situace už nemají žádný smysl. Vlastníci by měli možnost dočasně odložit těžbu suchých stromů, ze kterých již kůrovec vylétl, a těžbu by tak mohli soustředit do míst, kde je kůrovec aktivní a která ještě jde zachránit. Novela umožní výjimky při zalesňování kalamitních holin.

V souvislosti s projednáváním novely Sněmovna přijala doprovodné usnesení, v němž si do konce dubna vyžádala přehled kroků, které příslušná ministerstva v boji s kůrovcem přijala a které plánují.