ČeskyEnglish

SVOL - Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR

Seminář pro starosty – Jak hospodařit v období klimatických změn?

SVOL ve spolupráci se Sdružením místních samospráv ČR připravil dva odborné semináře s podtitulem "Hospodaření na lesním majetku obce v období klimatických změn". Nemusíte být členy SVOL, abyste se mohli zúčastnit. Vložné se neplatí, nutná je registrace předem.

Semináře jsou určené zejména nově zvoleným starostům a zastupitelům obcí, které vlastní lesy, správcům obecních lesů, ale i ostatním zájemcům o samosprávu a hospodaření v lesích.

„Vlastnictví lesa bylo vždy považováno za dlouhodobý vklad a také pojistku pro obecní rozpočty na horší časy. Dnes čelíme v lesích kalamitě historických rozměrů a lesy naopak potřebují pomoc. Obce jsou ze zákona povinné pečovat o zachování a rozvoj svého majetku, chránit jej před zničením nebo poškozením a zároveň pečovat o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů. Není jednoduché orientovat se ve všech zákonných povinnostech představitelů obce, v trendech ochrany lesa, návodech jak v lesích hospodařit do budoucna a kde získat alespoň nějakou finanční pomoc od státu,“ vysvětluje tajemnice SVOL Marie Růžková. „Oslovili jsme proto odborníky na slovo vzaté, aby své znalosti a praktické zkušenosti zprostředkovali dále a pomohli tak starostům obcí a správcům jejich lesů vypořádat se s obrovským tlakem, který současná situace v lesích přináší.“

Obrázek

Co se (mimo jiné) dozvíte:

  • Informace o aktuální kůrovcové situaci v ČR a možnostech jejího řešení podá doc. Ing. Petr Zahradník z VÚLHM.
  • S povinnostmi a odpovědností obce jako vlastníka lesa seznámí účastníky JUDr. Ing. Martin Flora, Dr.
  • Doporučení, zkušenosti a příklady dobré praxe v obecních lesích, jak adaptovat lesní porosty na jevy provázející klimatickou změnou, uvedou Radomír Charvát, jednatel Lesního družstva Vysoké Chvojno, starosta města Dašice Mgr. Petr Zikmund a starosta města Přibyslav Martin Kamarád.
  • Přehled o možnostech finanční pomoci obcím na obnovu lesů podá Ing. Martin Fojt, správce Kolowratského majetku a zástupce SVOL v Monitorovacím výboru PRV.

Kdy a kde se semináře konají:

3. června 2019 - kongresový sál, hotel Gustav Mahler, Jihlava

17. června 2019 - sál Smiřických, zámek v Kostelci nad Černými lesy

Přihlášky telefonicky nebo e-mailem na info@svol.cz, do 31. května (Jihlava), do 7. června (Kostelec), vložné se neplatí.

Podrobný program akce najdete ZDE.