ČeskyEnglish

SVOL - Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR

První ze série opatření obecné povahy zveřejněno. Praktické informace ZDE.

První ze série opatření obecné povahy vč. přílohy č. 1 se seznamem katastrálních území, jichž se bude opatření týkat, bylo v průběhu týdne vyvěšeno na úřední desce Ministerstva zemědělství.

Příslušný dokument s přesnými informacemi naleznete pod odkazem ZDE.

 

Novela zákona o lesích (tzv. poslanecká, rychlá, krizová) byla 2. dubna vyhlášena ve Sbírce zákonů č. 42 pod číslem 9/2019. Od tohoto dne je novela platná a zároveň účinná. Novela otevřela MZe prostor pro rozhodnutí o nezbytných opatřeních odchylných od vybraných ustanovení zákona o lesích v případě regionálních nebo celostátních mimořádných situací, které mají charakter kalamit, které nastaly na území dvou a více krajů. Účelem je minimalizace škod na lesích.

SVOL se podařilo do textu opatření k bodu 1. prosadit upozornění, že pokud nebude orgánem státní správy lesů podle § 19 odst. 3 lesního zákona rozhodnuto o omezení nebo zákazu vstupu do lesa, musí každý, kdo vstupuje do lesa, při pohybu na pozemcích určených k plnění funkcí lesa včetně pohybu na účelových komunikacích (lesních cestách), stezkách a pěšinách, na trasách vyznačených pro jízdu na kole, na koni, na lyžích nebo na saních, a na ostatních místech využívaných v rámci obecného užívání lesů dbát své osobní bezpečnosti a bezpečnosti osob svěřených a přizpůsobit své jednání stavu přírodního prostředí a lesa, v němž se na vlastní nebezpečí pohybuje.

Tam, kde nebude vstup do lesa omezen nebo zakázán, se široká veřejnost upozorňuje, že všechny fyzické osoby, které vstupují do lesa v rámci práva obecného užívání lesů, tak činí na vlastní nebezpečí a musí si být vědomy rizik vyplývajících z prosté existence lesa jako přírodního prostředí. Tato rizika jsou zvýšená v lesích postižených kalamitou.

O co usilujeme dále:

O prosazení změny přímo do zákona o lesích -  § 19 Užívání lesů tak, aby vlastník lesa odpovídal návštěvníkům lesa pouze za škody, které způsobí úmyslně, ale za škody vzniklé naplněním přirozených rizik, která se v lese jako zvláštním typu přírodní prostředí vyskytují, odpovědnost nenesl (podobně jako je tomu v zákoně o ochraně přírody), usiluje SVOL při jednáních s poslanci Zemědělského výboru o druhé (vládní) novele zákona o lesích, která čeká na druhé čtení.