ČeskyEnglish

SVOL - Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR

Příjem nových žádostí o zařazení do Leso-envi opatření

Vlastníky lesa, nájemce, vypůjčitele nebo pachtýře lesa nebo jejich spolky upozorňujeme, že Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) připravuje na první říjnový týden spuštění příjmu žádostí o zařazení do titulů Programu rozvoje venkova "Zachování porostního typu hospodářského souboru" a "Ochrana a reprodukce genofondu lesních dřevin". Přesný termín spuštění příjmu žádostí bude oznámen. Konečný termín pro podání žádosti o zařazení na rok 2017 je 31. října 2016.

Nové závazky budou začínat rokem 2017. Žádost o zařazení do vybraného podopatření se podává na období závazku v délce trvání 5 let. Do každého z podopatření může podat žadatel každoročně pouze jednu žádost o zařazení. Plocha zařazované porostní skupiny nesmí být menší než 0,04 ha. Zařazuje se vždy plocha celé porostní skupiny. Žadatel musí mít platný LHP nebo LHO pro porostní skupinu, kterou hodlá zařadit, uložené v digitální formě v Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů. Žadatel musí v terénu viditelně označit hranice porostní skupiny, které nejsou jednoznačně identifikovatelné.

Příjem vlastních žádostí o dotaci společně s žádostmi o změnu zařazení bude probíhat na jaře 2017.

Podrobnosti k podmínkám pro zařazení do uvedených Leso-envi opatření, postup podání žádosti (předpokládaný harmonogram dostupnosti jednotlivých funkcionalit) a informace o školeních pro žadatele, která proběhnou 4. října 2016 v Praze a 5. října 2016 v Brně najdete pod tímto odkazem.