ČeskyEnglish

SVOL - Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR

Předseda SVOL přijal pozvání kardinála Dominika Duky

Ve středu 24. ledna se konalo na pražském arcibiskupství 112. plenární zasedání České biskupské konference, setkání biskupů českých i moravských dicézí, zástupců řádů a pozvaných hostů. Pozvání kardinála Dominika Duky, arcibiskupa pražského, přijala řada významných hostů, mezi nimi i předseda SVOL František Kučera a majitel žďárského panství Constantin Kinský.

Oba pánové hovořili o šetrném a dlouhodobě udržitelném hospodaření v lesích. Předseda SVOL připomněl okolnosti, které vedly k založení Sdružení a zmínil důležité okamžiky v jeho historii, tedy vstup významných šlechtických majetků do SVOL, ustavení Komory soukromých lesů, vznik regionálních organizací SVOL a církevní restituce. Uvedl, že hlavní činností SVOL je obhajoba společných zájmů vlastníků nestátních lesů, účast na tvorbě lesnické politiky a politiky životního prostředí, spolupráce se zahraničními organizacemi vlastníků lesů, společný prodej dřeva členů SVOL, poradní a publikační činnost a v neposlední řadě také práce s dětmi a mládeží prostřednictvím lesní pedagogiky.

Jednalo se o historicky první prezentaci na půdě pražského arcibiskupství, kdy předmětem bylo aktuální hospodaření v lesích a představení Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR, které se stane do budoucna předmětem dalších debat, jak uvedl František Jemelka z tiskového střediska ČBK.

V rámci programu plenárního zasedání bylo mimo jiné všem přítomným představeno aktuální dění v církvi, kardinál Dominik Duka informoval o církevních oslavách sto let Československa a v neposlední řadě došlo i na průběh příprav zavedení obecného nařízení na ochranu osobních údajů (GDPR) v rámci římskokatolické církve.

Posláním církve je, kromě jiného, pomáhat bližním a pozitivně přispívat k životu společnosti a místních komunit, ve kterých působí, ale samozřejmě jde také o to, aby financování veřejně prospěšných aktivit a investic přinášely společnosti užitek, proto se dlouhodobě církev snaží o udržitelné, lokální hospodaření s půdou, lesy a vodou a dodržuje etické standardy pro finanční investice, vysvětlil Stanislav Přibyl, generální sekretář České biskupské konference.

Obrázek

Foto: František Jemelka, ČBK