ČeskyEnglish

SVOL - Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR

Podpora nestátním vlastníkům lesů: V úterý další jednání vlády

Na svém úterním zasedání (30. července) má vláda projednat také podporo pro vlastníky lesů postižených kůrovcem. Konkrétně se jedná o částku 1,5 miliardy z vládní rozpočtové rezervy, kterou by mohlo získat Ministerstvo zemědělství a následně ji vyplatit vlastníkům nestátních lesů, kteří jsou v mimořádně tíživé situaci. Další miliardu by ministerstvo mohlo získat příští rok.

Dotace bude v případě schválení kompenzovat snížení ceny dříví na trhu, ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD) by měl dále vyčíslit další nutné finance. Jak uvádí materiál MZe, vlastníci lesů se od konce předloňského roku pohybují s prodejní cenou jehličnatého dříví často pod úrovní nákladů nutných k zákonným povinnostem při těžbě dříví, jako jsou výsadba stromů a jejich ochrana. Ekonomické ztráty by podle úřadu mohly v letech 2018 – 2020 činit 32,6 miliardy korun.

"Míru spolufinancování vzniklých škod ze strany vlastníků lesa tak lze například pro rok 2018 při srovnání s rokem 2016 odhadnout na minimálně 34 procent," dodává dokument. Stát podle materiálu nebude dotací podporovat zisk vlastníků lesa ani zdroje na reprodukci dlouhodobého majetku.

Možná podpora by měla být vypočítána jako rozdíl mezi tím, co musí dávat vlastníci lesů na nutné náklady, a hodnotou skutečného prodeje dříví. Stát by chtěl vyplatit letos 1,5 miliardy korun, další miliardu v příštím roce. "Objem podpory v následujících letech bude vyčíslen s ohledem na další průběh kůrovcové kalamity a situaci na trhu se dřívím. Předpokládá se však nadále nepříznivá situace na trhu se dřívím, nízká úroveň tržních cen dříví, rostoucí úroveň nákladů na péči o les a rostoucí objem jehličnatého dříví z nahodilých těžeb. Pokud dojde v ochraně lesa a na trhu se dřívím k příznivému vývoji situace, bude podpora redukována, popřípadě i zastavena před koncem roku 2021," uvedlo ministerstvo.