ČeskyEnglish

SVOL - Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR

Odborný seminář "Finanční podpory pro vlastníky lesů"

Vlastníky a správce lesních majetků srdečně zveme na odborný seminář "Finanční podpory pro vlastníky lesů", který připravilo Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR ve spolupráci s Ministerstvem zemědělstvím. Seminář se uskuteční ve čtvrtek 16. března 2017 v sálu Smiřických, zámek Kostelec n. Č. lesy od 9:00 hod.

Účastníci budou seznámeni s národními dotacemi - finančními příspěvky na hospodaření v lesích, dotačními programy PGRLF, možností vratky spotřební daně u zelené nafty v lesnictví, pravidly dotací na zalesňování zemědělských půd v rámci Programu rozvoje venkova, plošnými leso-envi operacemi Programu rozvoje venkova a lesnickými operacemi v rámci 4. kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (jarní kolo 2017).

Podrobnosti zde. Seminář je prioritně určen pro členy SVOL.