ČeskyEnglish

SVOL - Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR

Novela zákona o lesích vstoupila v platnost. Co to znamená pro vlastníky?

Novela lesního zákona byla 2. dubna 2019 vyhlášena ve Sbírce zákonů č. 42. Od tohoto dne je nejen platná, ale také účinná. Co to pro vlastníky lesů znamená?

Vlastníci lesů budou moci na základě mimořádných opatření odložit protikůrovcová opatření v lokalitách, kde by již kvůli kalamitě nebyla efektivní.

• Těžbu budou moci soustředit do míst, která ještě lze zachránit.

• Nebude tak nutné těžit suché stromy, ze kterých již hmyz vylétl.

• V případě nedostatku předepsaných sazenic novela umožňuje udělit výjimky pro zalesňování holin.

"Podle nás je to kompromisní návrh, kterého jsme dosáhli vyjednáváním," uvedl  k novele předseda Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR (SVOL) František Kučera. Sdružení podle něj ale ještě považuje za podstatné prosadit to, aby v lokalitách, kde bude možné třeba dva roky nekácet souše, zároveň pro návštěvníky platil vstup na vlastní nebezpečí. "Aby vlastník lesa nebyl zodpovědný za škody na jejich majetku a zdraví," řekl. Připomněl, že by ve větru mohly padat větve nebo i celé suché stromy, čímž stoupne riziko úrazů.

O nezbytných opatřeních bude moci ministerstvo rozhodnout v případě kalamit v lesích na území nejméně dvou krajů. Případné odvolání proti rozhodnutí ministerstva nebude mít podle novely odkladný účinek. Ministerstvo se tak vyhne mnohaměsíčnímu projednávání, které by provádění opatření proti kůrovci zpozdilo.

Ustanovení o vstupu do lesů na vlastní nebezpečí chce SVOL prosadit do dalšího návrhu novely lesního zákona připraveného ministerstvem, o které teď jednají poslanci Zemědělského výboru a Výboru pro životní prostředí.

„Taková zákonná úprava je racionální úpravou vztahů mezi vlastníky lesa a jeho návštěvníky, protože odpovídá povaze přirozených rizik vyskytujících se v lese jako zvláštní složce životního prostředí,“ upřesnil František Kučera.

Česko se s kůrovcovou kalamitou potýká několik let. Podle odborníků je situace nejhorší v historii českého lesnictví a společně s katastrofou v lesích se prohlubuje i krize kolem zdrojů vody. SVOL na souvislosti mezi kůrovcem a suchem upozornil na nedávné tiskové konferenci v Praze. „Je to pro nás zásadní téma, které chceme dál komunikovat. Když nebudou lesy, nebude ani voda,“ podotýká František Kučera.

Podrobnosti k tiskové konferenci

Současné schéma národní podpory je nastaveno na obnovu lesa a péči o lesní porosty při běžných „nekalamitních“ podmínkách.

Ministerstvo zemědělství na letošní rok sice navýšilo tyto prostředky z původních 620 miliónů na 1,15 miliardy na zásahy v lesích poškozených kůrovcem a jejich obnovu. To ale nebude stačit. Ministerstvo zemědělství by proto chtělo vlastníkům lesům přispět na zajištění obnovy kalamitních ploch a zajištění porostů do produkční fáze významněji. Nový dotační titul již byl odeslán k notifikaci do Bruselu.

K tomu, aby letos uvolnila na pomoc vlastníkům lesů kvůli kůrovcové kalamitě nejméně tři miliardy korun, vyzval Sněmovní petiční výbor vládu ČR v únoru. Signatáři tzv. Lesnické výzvy, která sdružuje vlastníky a správce 75 procent plochy českých lesů i dřevozpracovatele, uvádějí, že by letos potřebovali pro boj s kůrovcem kolem sedmi až osmi miliard korun.

Mohlo by vás zajímat: Hraběcí rady od státního podniku vlastníkům lesů