ČeskyEnglish

SVOL - Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR

Nedáte-li dotace, chceme více volnosti v hospodaření

U příležitosti 20. výročí založení Národního parku Šumava uspořádal Republikový výbor SVOL své pravidelné zasedání 10. března ve Vimperku. Pozvání na jednání přijal nově jmenovaný ředitel parku Jan Stráský, ředitel Komunity pro duchovní rozvoj Petr Martan a ředitel Volarských městských lesů, které spolu s Kašperskými Horami patří k největším obecním lesním majetkům v národním parku a zároveň jsou členy SVOL.

Ředitel Národního parku uvedl, že v parku je kůrovcem nenávratně zasaženo 5000 ha lesa a ohroženo dalších 10 000 ha lesa a proto se bude proti kůrovci zasahovat tradičními lesnickými metodami i v dosud bezzásahových zónách. Zhruba dvě třetiny bezzásahových zón se nyní nachází ve druhých zónách. V příštích dnech zveřejní park konkrétní kroky, které vedení doporučila jeho expertní skupina. Závěry budou vycházet z aktualizované zprávy expertní skupiny jihočeského hejtmana Jiřího Zimoly. Správa parku zasahovala dosud proti lýkožroutovi na 70 procentech území, které tvoří nárazníkové pásmo vůči ostatním lesům mimo území parku. Kalamita podle odborníků končí v jihočeské části Šumavy, ale v západočeské graduje.S týmem odborníků připravuje Stráský návrh nového zákona o NP, který obsahuje myšlenku vzniku obecně prospěšné společnosti, která by se o lesy starala pod dozorem ochrany přírody. Na starost by měla i pěstební činnost a péči o všechen majetek a znamenala by tak konec pro těžařské minitendry, které místní lidi připravují o práci.

K hlavním bodům jednání Republikového výboru patřilo projednání současné situace při poskytování příspěvků na hospodaření v lesích z krajských rozpočtů. Kritická situace je např. v Jihočeském kraji, kde celková výše podpory (35 mil. Kč) již v loňském roce činila pouze 65 % finančních prostředků předchozího roku 2009 a pro letošní rok je naplánováno další snížení na 25 mil. Kč. Vzhledem k tomu, že z roku 2010 budou převedeny žádosti k proplacení ve výši 8,8 mil. Kč, bude reálná podpora pro letošní rok činit pouze 15,2 mil. Kč, neboť převod žádostí a jejich proplacení v dalším roce již zřejmě nebude možné. Podpory jsou určeny na používání ekologicky šetrnějších technologií a výsadbu a zajištění melioračních a zpevňujících dřevin, které jsou závazným ukazatelem lesního hospodářského plánu. Není proto divu, že vlastníci lesů odmítají nést na svých bedrech zvýšené náklady zákonných povinností, které nemají v lesnicky vyspělých zemích obdoby, a politikům vzkazují: "Když nedáte dotace, chceme více volnosti v hospodaření".